86 510 z 100 000 podpisów

Petycja

Domagamy się prawa, które:

 1. Sprawi, że koncerny będą szanować prawa człowieka, środowisko i klimat.
 2. Nałoży na firmy surowe obowiązki, aby zapobiegać szkodom i je eliminować.
 3. Nałoży na spółki-matki odpowiedzialność za szkody na dowolnym etapie ich łańcucha dostaw. Żadnych luk!
 4. Zagwarantuje związkom zawodowym zbiorowe negocjacje, a przedstawicielom pracowników realny głos w zakresie należytej staranności na każdym kroku.
 5. Zmusi firmy do ograniczania emisji w swoich działaniach.
 6. Chroni planetę poprzez pociąganie firm do odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone środowisku.
 7. Stosuje wymogi należytej staranności do wszystkich relacji biznesowych wzdłuż ich łańcuchów działań.
 8. Umożliwia osobom poszkodowanym przez złe praktyki biznesowe, związkom zawodowym i społeczeństwu obywatelskiemu dochodzenie sprawiedliwości w sądach UE.
 9. Konsultuje się ze wszystkimi, na których działalność biznesowa ma lub może mieć wpływ i w razie potrzeby uzyskuje ich zgodę.
 10. Daje organom ścigania uprawnienia do dokładnego badania i nakładania sankcji na firmy.

Dlaczego jest to ważne?

Unia Europejska twierdzi, że chce chronić prawa człowieka i wytyczać drogę do zrównoważonej przyszłości.

Ale europejskie firmy od dziesięcioleci wyzyskują pracowników, zwłaszcza w biedniejszych krajach. Przesiedlają społeczności, pozostawiając je bez domów i sposobów na przetrwanie. Lub ścinają wiekowe drzewa dla zysku korporacji. Więc jesteśmy sceptyczni.

Ludzie i planeta zbyt długo płaciły cenę za nieuczciwe korporacje. I szczerze mówiąc, mamy już dość.

Sprawiedliwszy świat jest możliwy. Taki, w którym biznes szanuje prawa pracowników oraz życie i środki do życia społeczności, wyciąga producentów z ubóstwa i pozwala prosperować planecie. Taki, w którym ludzie na całym świecie mogą dochodzić sprawiedliwości, jeśli zostali skrzywdzeni przez zły biznes.

Dzięki przepisom, które pociągają firmy do odpowiedzialności, produkty, których potrzebujemy, nie będą już skażone cierpieniem i zniszczeniem.

Na początku 2022 r. Komisja Europejska zaproponowała ustawę, która przekształci odpowiedzialność korporacyjną w rzeczywistość. Ale to dopiero pierwszy krok do oczyszczenia łańcuchów dostaw opartych na eksploatacji.

Potrzebujemy teraz Waszej pomocy, aby przeciwstawić się lobbystom korporacyjnym ciężko pracującym za kulisami nad osłabieniem przepisów.

Musimy bronić zasad, które naprawdę czynią biznes bardziej sprawiedliwym. Zasad, które działają dla Ciebie, nas i planety, na której polegamy. Ponieważ sprawiedliwość to sprawa każdego z nas. [1]


Przypisy:

Whenever you display a URL, make sure it is within a HTML element that has the class "breakable". Only the URL should have this class, not other text (even when it is linked). See examples below.
 1. [1] https://justice-business.org/
 2. Partnerzy:

  Unsere vollständige Partnerliste finden Sie hier: https://justice-business.org/about/

Następny krok - podziel się!