89,274 of 100,000 signatures

Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule and Ministry of Economic Affairs & Communications

Toetusavaldus

Euroopa Liit vajab hoolsuskohustuse seadust, mis:

 1. sunnib ettevõtted austama inimõigusi, keskkonda ja kliimat;
 2. seab ettevõtetele ranged ja selged kohustused kahju ennetamiseks ja lõpetamiseks;
 3. võtab emaettevõtted vastutusele kahjude eest, mis on põhjustatud kus tahes nende tarneahelas (ei mingeid JOKK-skeeme!);
 4. tagab ametiühingutele kollektiivse läbirääkimise õigused ja annab töötajate esindajatele sõnaõiguse hoolsuskohustuse järgimise igal sammul;
 5. tegeleb kliimamuutustega, kohustades ettevõtteid vähendama heitkoguseid kogu oma väärtusahelas;
 6. kaitseb meie planeeti, hoides ettevõtted vastutavana kõigi võimalike keskkonnakahjude eest;
 7. rakendab hoolsuskohustuse nõudeid kõikidele ärisuhetele väärtusahela lõikes;
 8. toetab halbade äritavade tõttu kahjustada saanud inimeste, ametiühingute ja kodanikuühenduste võimalust ELi kohtutes õigus jalule seada;
 9. arvestab igaühega, keda äritegevus mõjutab või võib mõjutada;
 10. annab õiguskaitseasutustele volitused ettevõtete põhjalikuks uurimiseks ja sanktsioonide määramiseks

Miks see tähtis on?

Euroopa Liit ütleb, et soovib kaitsta inimõigusi ja juhatada teed jätkusuutliku tuleviku suunas.

Kuid rikkumisi tuleb aina juurde. Euroopa ettevõtted on aastakümneid oma töötajaid ekspluateerinud, eriti vaesemates riikides. Nad on ümber asustanud terveid kogukondi, jättes nad ilma oma kodudest ning elatusallikatest. Nad on langetanud miljoneid hektareid puid kasumi nimel.

Inimesed ja planeet on liiga kaua kannatanud korporatsioonide kasuahnuse tõttu!

Õiglasem maailm on võimalik. Selline maailm, kus ettevõtted austavad töötajate õigusi ning kogukondade elu ja elatusvahendeid, tõstavad tootjad vaesusest välja ja võimaldavad planeedil edeneda. Selline, kus inimeste õigused kogu maailmas leiavad kaitset, kui halb äri on neile kahju tekitanud.

Seadustega, mis võtavad ettevõtted vastutusele, ei ole meile vajalikud tooted enam seotud kannatuste ning hävinguga.

2022. aasta alguses esitas Euroopa Komisjon ettepaneku muuta äriühingute vastutus reaalsuseks. Kuid see on vaid esimene samm ekspluateerimisele rajatud tarneahelate puhastamisel.

Nüüd vajame me kõigi abi, et seista vastu korporatsioonide lobistidele, kes teevad kõvasti tööd kulisside taga, et see seadus tuleks võimalikult nõrk.

Meie peame seisma seaduste eest, mis tõesti muudavad ettevõtluse õiglasemaks. Et kehtestataks reeglid, mis toimivad teie, meie ja planeedi heaks, millest me kõik sõltume. Sest õiglases maailmas peab ka äri olema õiglane. [1]


References:

 1. https://justice-business.org/

In partnership with:


See our full partner list here: https://justice-business.org/about/

Tweet to Ministry of Economic Affairs & Communications

Send a tweet

Form to send tweet
Tweet this as Pole Sina? Vajuta siia

Next step - spread the word

Sa allkirjastad selle Pole Sina? Vajuta siia