88 105 av 100 000 underskrifter

Till Energi- och Näringsminister tillika Vice Statsminister Ebba Busch

Kampanjupprop

Vi kräver en lag om due diligence som:

  1. Säkerställer att företag respekterar mänskliga rättigheter, miljö och klimat.
  2. Sätter strikta och tydliga krav på företag att förebygga och förhindra skada.
  3. Håller moderbolag juridiskt ansvariga för skada som inträffar var som helst i deras värdekedja. Inga kryphål!
  4. Garanterar kollektiva förhandlingar av fackföreningar och ger arbetstagarrepresentanter ett verkligt inflytande i due diligence processen, varje steg på vägen.
  5. Tacklar klimatkrisen genom att få företag att minska utsläppen i hela sina värdekedjor.
  6. Skyddar planeten genom att hålla företag ansvariga för alla potentiella skador på miljön.
  7. Tillämpar due diligence-krav på alla affärsrelationer längs företagens värdekedjor.
  8. Ger människor som skadats av dåliga arbetsvillkor, fackföreningar och civilsamhället möjlighet att få rättvisa i domstolar i EU.
  9. Konsulterar alla som påverkas, eller kan komma att påverkas, av företags verksamhet och inhämtar samtycke när det behövs.
  10. Ger tillsynsmyndigheter befogenhet att grundligt undersöka och införa åtgärder mot företag.

Varför är detta viktigt?

Europeiska unionen hävdar att den ska skydda mänskliga rättigheter och leda vägen till en hållbar framtid. Trots detta ser vi fler och fler steg i motsatt riktning.

Vi har sett hur europeiska företag exploaterat arbetare, särskilt i fattigare länder, under decennier. Lokalsamhällen har förstörts, människor har fördrivits och blivit lämnade utan hem och försörjningsmöjligheter. Urskog har avverkats enbart för vinstsyfte. Detta pågår fortfarande. Därför kan det inte komma som en överraskning att vi är skeptiska till EU’s intentioner.

Människor och planeten har betalat priset för företags ohållbara agerande allt för länge. Det räcker nu.

Vi menar att en rättvisare värld är möjlig. En värld där företag respekterar arbetarnas rättigheter och människors liv och försörjning. En värld där företag lyfter producenter ur fattigdom och låter planeten frodas. En värld där människor överallt kan få rättvisa om de har lidit skada av företags verksamhet.

Med regler som håller företag ansvariga kommer de produkter vi behöver inte längre att vara präglade av lidande och förstörelse. Men ramverken måste vara robusta från början.

I början av 2022 föreslog EU-kommissionen en lag för att befästa företagens ansvarsskyldighet. Detta är dock bara det första steget för att transformera de leverantörskedjor som i grunden bygger på exploatering.

Vi behöver nu din hjälp för att stå upp mot företagslobbyister som arbetar hårt bakom kulisserna för att urvattna förslaget.

Vi måste försvara upprättandet av regler som verkligen gör företag mer hållbara. Regler som fungerar för dig, för oss och för planeten vi är beroende av. Rättvisa är en angelägenhet som angår oss alla.


In partnership with:

See our full partner list here: https://justice-business.org/about/

Tweet to Ebba-Elisabeth Busch, Deputy Prime Minister of Sweden and Minister for Energy, Business and Industry of Sweden och Ministry of Enterprise and Innovation, Sweden

In just a few days our ministers will be deciding on game-changing rules to stop big business from getting away with bad behaviour. The rules right now are rigged in favour of business and will mean little for people and planet.

We need to remind our leaders that they don’t work for big business but for us. They need to prioritise the lives of communities and the health of our planet. So we made a small animation for our leaders to refresh their memory.

Send the animation to your minister and tell them to put people over profits!

Send a tweet

Form to send tweet
Tweet this as Inte du? Klicka här

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här