75 374 av 100 000 underskrifter

Till Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, Europeiska rådet

Kampanjupprop

Vi kräver en lag om due diligence som:

  1. Säkerställer att företag respekterar mänskliga rättigheter, miljö och klimat.
  2. Sätter strikta och tydliga krav på företag att förebygga och förhindra skada.
  3. Håller moderbolag juridiskt ansvariga för skada som inträffar var som helst i deras värdekedja. Inga kryphål!
  4. Garanterar kollektiva förhandlingar av fackföreningar och ger arbetstagarrepresentanter ett verkligt inflytande i due diligence processen, varje steg på vägen.
  5. Tacklar klimatkrisen genom att få företag att minska utsläppen i hela sina värdekedjor.
  6. Skyddar planeten genom att hålla företag ansvariga för alla potentiella skador på miljön.
  7. Tillämpar due diligence-krav på alla affärsrelationer längs företagens värdekedjor.
  8. Ger människor som skadats av dåliga arbetsvillkor, fackföreningar och civilsamhället möjlighet att få rättvisa i domstolar i EU.
  9. Konsulterar alla som påverkas, eller kan komma att påverkas, av företags verksamhet och inhämtar samtycke när det behövs.
  10. Ger tillsynsmyndigheter befogenhet att grundligt undersöka och införa åtgärder mot företag.

Varför är detta viktigt?

Europeiska unionen säger att de vill skydda mänskliga rättigheter och leda vägen till en hållbar framtid.

Men felstegen ökar hela tiden. I decennier har europeiska företag exploaterat arbetare, särskilt i fattigare länder. De har fördrivit lokalsamhällen och lämnat dem utan hem och försörjningsmöjligheter. Eller huggit ner urskog för företagens vinst. Så ursäkta oss om vi låter skeptiska.

Människor och planeten har betalat priset för företags ohållbara agerande allt för länge. Och ärligt talat, nu räcker det.

En rättvisare värld är möjlig. En värld där företag respekterar arbetarnas rättigheter och människors liv och försörjning, lyfter producenter ur fattigdom och låter planeten frodas. Där människor runt om i världen kan få rättvisa om de har lidit skada av företags verksamhet.

Med regler som håller företag ansvariga kommer de produkter vi behöver inte längre att vara befläckade av lidande och förstörelse.

I början av 2022 föreslog EU-kommissionen en lag för att göra företagens ansvarsskyldighet till verklighet. Men detta är bara det första steget för att förbättra leverantörskedjor som bygger på exploatering.

Vi behöver nu din hjälp för att stå upp mot företagslobbyister som arbetar hårt bakom kulisserna för att urvattna förslaget.

Vi måste försvara regler som verkligen gör företag mer hållbara. Regler som fungerar för dig, oss och planeten vi är beroende av. För rättvisa angår oss alla.


In partnership with:

See our full partner list here: https://justice-business.org/about/

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här