88,104 of 100,000 signatures

Til Europa Parlamentet, EU Kommissionen og Europarådet

Statement:

Vi vil have en lov om rettidig omhu der:

  1. Får virksomheder til at respektere menneskerettigheder og klimaet.
  2. Pålægger virksomhederne strenge forpligtelser til at forebygge og standse skader.
  3. Holder moderselskaberne juridisk ansvarlige for de skader, der opstår i deres forsyningskæde uanset hvor. Ingen smuthuller!
  4. Garanterer kollektive forhandlinger med fagforeninger og giver arbejdstagernes repræsentanter reel indflydelse på den fornødne rettidige omhu hele vejen igennem.
  5. Håndterer klimakrisen ved at få virksomhederne til at reducere udledninger af drivhusgasser i hele deres værdikæde.
  6. Beskytter planeten ved at holde virksomhederne ansvarlige for alle deres skader på miljøet.
  7. Anvender krav om rettidig omhu ved alle led i virksomhedernes værdikæder.
  8. Giver mennesker, der er blevet skadet af dårlig virksomhedspraksis, fagforeninger og civilsamfundet mulighed for at opnå retfærdighed ved EU's domstole.
  9. Hører alle, der er eller kan blive berørt af virksomhedsaktiviteterne og indhenter samtykke, når der er brug for det.
  10. Giver juridiske organer beføjelser til at foretage grundige undersøgelser og sanktionere virksomheder.

Hvorfor er det vigtigt?

Den Europæiske Union siger, at den ønsker at beskytte menneskerettighederne og vise vejen til en bæredygtig fremtid.

Men der bliver stadig begået flere og flere fejltagelser. I årtier har europæiske virksomheder udnyttet arbejdstagere, især i fattigere lande. De har fordrevet befolkningsgrupper og efterladt dem uden hjem og overlevelsesmuligheder. Eller de har fældet gamle træer for at skabe profit for virksomhederne. Så du må tilgive os vores skepsis.

Mennesker og planeten har alt for længe betalt prisen for virksomheders dårlige opførsel. Og vi er ærligt talt trætte af det.

En mere retfærdig verden er mulig. En verden, hvor erhvervslivet respekterer arbejdstagernes rettigheder og lokalbefolkningers liv og levebrød, løfter landbrugere ud af fattigdom og giver planeten mulighed for at trives. En verden, hvor mennesker over hele kloden kan opnå retfærdighed, hvis de er blevet skadet af ringe virksomhedsdrift.

Med regler, der holder virksomhederne ansvarlige, vil de produkter, vi har brug for, ikke længere være mærket af lidelse og ødelæggelse.

I begyndelsen af 2022 foreslog Europa-Kommissionen en lov, der skal gøre virksomhedernes forpligtelser til en realitet. Men det er kun et første skridt mod at få ryddet op i de forsyningskæder, der er bygget på udnyttelse.

Vi har brug for din hjælp for at stå op mod erhvervslobbyen, der arbejder hårdt bag kulisserne for at udvande forslaget.

Vi skal forsvare regler, der virkelig gør erhvervssektoren mere retfærdig. Regler, der virker for dig, for os og den planet, vi er afhængige af. For retfærdighed er for alle.


In partnership with:

see our full partner list here: https://justice-business.org/about/

Next step - spread the word

You're signing this as Not you? Click here