243 545 z 300 000 podpisów

Jerzy BUZEK, Zdzisław KRASNODĘBSKI oraz Grzegorz TOBISZOWSKI

Petycja zainicjowana przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot oraz 2Celsius(RO), Clean Air Committee(NL),Estonian Forest Aid(EE), ROBIN WOOD(DE), WOLF(SK)

Tekst petycji

Ochrona przyrody i uniknięcie najgorszych skutków zmiany klimatu będzie wymagać nadzwyczajnego zaangażowania w ochronę lasów naturalnych.

Jednak przywódcy UE podważają nasze wspólne wysiłki na rzecz walki o nasze lasy i naszą planetę. W jaki sposób? Polityka UE zwiększa wyrąb lasów i związane z nim emisje gazów cieplarnianych poprzez wprowadzające w błąd promowanie spalania drewna leśnego jako bezemisyjnej energii odnawialnej.

Wyrąb i spalanie lasów są szkodliwe dla klimatu, dla zdrowia ludzi oraz dla roślin i zwierząt, dla których lasy są domem. Jednak każdego roku UE coraz bardziej uzależnia się od spalania drewna, aby osiągnąć cele w zakresie energii odnawialnej, a konsumenci są zmuszeni do przekazywania rocznie miliardów euro w dotacjach na to fałszywe rozwiązanie problemu zmian klimatu.

Te koszty są zbyt wysokie.

Dlatego wzywamy decydentów politycznych UE i państwa członkowskie UE do:

 • zaprzestania udzielania subsydiów i innych zachęt do spalania drewna leśnego i do przekierowania tego krytycznego wsparcia na rozwój efektywności energetycznej i prawdziwie niskoemisyjnych odnawialnych źródeł energii
 • zaprzestanie zaliczania energii wytworzonej w wyniku spalania drewna leśnego na poczet realizacji celów w zakresie energii odnawialnej
 • potraktowania priorytetowo ochrony i odnowy lasów oraz zagwarantowania, że wszystkie polityki UE chronią nasze zdrowie, klimat i różnorodność biologiczną.

Dlaczego jest to ważne?

Właśnie teraz decydenci polityczni UE podejmują krytyczne decyzje dotyczące sposobu, w jaki zareagujemy na kryzysy związane z klimatem i różnorodnością biologiczną, jak będziemy wytwarzać energię oraz chronić przyrodę i bioróżnorodność. Decyzje te będą miały na nas wpływ przez następne dziesięciolecia. Teraz nadszedł czas, aby wyraźnie powiedzieć urzędnikom UE: spalanie drewna jako paliwa energetycznego jest katastrofą dla lasów i klimatu, a nie źródłem pożądanej przez ludzi "energii odnawialnej".

Ubóstwo energetyczne jest poważnym problemem w UE, a wiele osób polega na spalaniu drewna w celu ogrzewania. Dlatego w tej petycji nie mówimy, że "nie powinniśmy spalać drewna dla celów energetycznych". Jednak lukratywne dotacje dla biomasy drzewnej jako źródła energii odnawialnej napędzają gwałtowny wzrost wyrębu lasów, który zwiększa emisję CO2 i degradację ekosystemów leśnych. Skutki emisji gazów cieplarnianych jeszcze bardziej się pogarszają, ponieważ spalanie drewna pochłania cenne środki publiczne, które powinny być przeznaczane na rozwój technologii opartych na energii odnawialnej o zerowej emisji, takich jak energia słoneczna i wiatrowa.

Ilość drewna spalanego na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej i ogrzewania znacznie wzrosła od czasu, odkąd UE zaczęła zaliczać je na poczet celów związanych z energią odnawialną. Obecnie w UE ponad jedna trzecia energii odnawialnej jest produkowana poprzez spalanie drewna, które w większości pochodzi bezpośrednio z lasów.

Lasy w UE płacą za to cenę. Doradcy naukowi Komisji Europejskiej stwierdzili niedawno, że UE bardzo szybko traci lasy, częściowo z powodu ich zwiększonego wyrębu w celu pozyskania paliwa. A cierpią nie tylko lasy w UE. Europa importuje coraz większą ilość paliwa drzewnego ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Rosji, Ukrainy, a nawet Brazylii. Tylko w samej Ameryce Północnej przemysł produkujący pelety drzewne zużywa miliony ton drzew rocznie. Dlatego organizacje pozarządowe z całego świata zajmujące się ochroną środowiska popierają tę petycję.

A energia z biomasy ma wpływ nie tylko na lasy i klimat, ale także na nasze zdrowie. Spalanie drewna jest ważnym źródeł zanieczyszczenia powietrza, które już dziś zabija w UE ponad 1000 osób dziennie.

Konsumenci i podatnicy w UE finansują szkody wyrządzane lasom, klimatowi i jakości powietrza poprzez dotacje do energii odnawialnej, które mają wspierać "czystą i ekologiczną" energię. Tylko w 2017 r. obywatele 15 państw członkowskich UE wypłacili ponad 6,5 mld euro dotacji na spalanie drewna na potrzeby energetyczne, a całkowita kwota subsydiów w całej UE jest znacznie wyższa.

Lasy zapewniają nam świeże powietrze i czystą wodę, a także pomagają regulować cykl opadów. Magazynują węgiel, chronią społeczności,  przed niebezpiecznymi skutkamii zmian klimatu i są schronieniem dla ogromnej liczby gatunków roślin i zwierząt. Dewastowanie ich by produkować paliwo jest fałszywym rozwiązaniem, które zagraża tym wszystkim wspólnym wartościom.

Petycję tę popierają następujące organizacje:

 • 2Celsius, Rumunia
 • Agent Green, Rumunia
 • Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz (ARA), Niemcy
 • Arnhems Peil, Holandia 
 • Avon Needs Trees, UK
 • Bergwaldprojekt, Niemcy
 • Biofuelwatch, UK/USA 
 • BirdLife, EU
 • Bloei! in Arnhem, Holandia 
 • Bomenstihting Achterhoek, Holandia 
 • BundesBürgerInitiative Waldschutz, Niemcy 
 • Canopée, Francja
 • Cape Fear Group of the Sierra Club, USA
 • Carolina Wetlands Association, USA
 • Carpatica, Polska
 • CEEWeb for Biodiversity, Węgry
 • Clean Air Carolina, USA
 • ClientEarth, Międzynarodowy
 • Coastal Plain Conservation Group, USA
 • Comite Schone Lucht (Clean Air Committee), Holandia
 • Conservation North, Kanada 
 • Corporate Europe Observatory, UE
 • Danmarks Naturfredningsforening (Danish Society for Nature Conservation), Dania
 • Denkhaus Bremen, Niemcy
 • DiEM25, UE
 • Dogwood Alliance, USA 
 • Earth Thrive, UK/Serbia
 • Ecology Action Centre, Kanada 
 • EDSP ECO, Holandia 
 • Eesti Metsa Abiks (Estonian Forest Aid), Estonia 
 • Environment East Gippsland, Australia
 • Eestimaa Looduse Fond (Estonian Fund for Nature), Estonia
 • EuroNatur, Niemcy/UE
 • European Wilderness Society, Austria 
 • Federation Against Biomass Plants, Holandia
 • Fern, EU
 • Fondo Forestale Italiano Onlus, Italy
 • Forests, Climate and Biomass Working Group, Environmental Paper Network, Międzynarodowy 
 • Form Ökologie & Paper, Niemcy
 • Fundacja Albatros (Foundation Albatros), Polska
 • Foundation Alter Eco, Polska
 • Foundation Conservation Carpathia, Rumunia/UE
 • Foundation GAP Polska, Polska
 • Friends of Nature Conservation, Kanada 
 • Friends of the Earth, USA
 • Friends of Fertő Lake, Węgry
 • Friends of the Irish Environment, Irlandia
 • Friends of the Siberian Forests, Rosja
 • Fundacja Będzie Dziko, Polska
 • Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Polska
 • Fundacja Dzika Polska, Polska
 • Fundacja EkoRozwoju, Polska
 • Fundacja Niech Żyją!, Polska
 • Fundacja “Rozwój TAK - Odkrywki NIE”, Polska 
 • Fundacja Szkatułka, Polska
 • Global Forest Coalition, Międzynarodowy 
 • Green Impact, Włochy
 • Greenpeace European Unit, UE
 • Gruppo Unitario per le Foreste Italiane (GUFI), Włochy
 • Hiite Maja SA (House of Groves Foundation), Estonia
 • Inicjatywa dla Bialegostoku, Polska
 • Inicjatywa Dzikie Karpaty, Polska 
 • INSPRO, Polska
 • Klimabevægelsen / 350 Denmark, Dania
 • KORS - Koalicija za odrzivo rudarstvo / Coalition for sustainable mining, Serbia
 • Lakelands Citizens for Clean Air, USA
 • Latvijas Ornitoloģijas biedrība (Latvian Ornithological Society), Łotwa
 • Leefmilieu, Holandia
 • Lesoochranárske Zoskupenie VLK (WOLF), Słowacja
 • Lumber Riverkeeper, USA
 • Magyarorszagi Eghajlatvedelmi Szövetseg (Hungarian Climate Alliance), Węgry
 • Medical Advocates for Healthy Air, USA
 • Mobilisation for the Environment (MOB), Holandia
 • MTÜ Päästame Eesti Metsad (Save Estonia's Forests), Estonia
 • Nature.Net.au, Australia
 • Nimbus, Serbia
 • NOAH Friends of the Earth, Dania 
 • NRDC, USA 
 • Obóz dla Puszczy, Polska
 • Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze, Polska
 • OTOP/BirdLife Polska, Polska
 • Partij voor de Bomen op Texel, Holandia
 • Partnership for Policy Integrity, USA 
 • Pivot Point, USA
 • Plastic Ocean Project, USA
 • Polska Zielona Sieć (Polish Green Network), Polska
 • Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polska
 • Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Polska
 • Pro REGENWALD, Niemcy
 • Protect the Forest, Szwecja
 • Ptaki Polskie, Polska
 • Rachel Carson Council, USA
 • Rådet for Grøn Omstilling (Green Transition Denmark), Denmark
 • Reflex Környezetevedelmi Szervezet (Reflex Environmental Association), Węgry
 • Rights of Mother Earth, Szwajcaria
 • ROBIN WOOD, Niemcy
 • Schoorlse Bos Moet Blijven, Holandia
 • Sierra Club Canada Foundation, Kanada
 • SOS Forêt, Francja
 • South East Region Conservation Alliance, Australia
 • Southern Environmental Law Centre, USA
 • Southern Forests Conservation Coalition, USA
 • Stand.Earth, USA
 • Stichting De Woudreus, Holandia
 • Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne Wspólna Ziemia, Polska
 • Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew, Polska
 • Stowarzyszenie Okolica, Polska
 • Strajk dla Ziemi - Łódź (Earth Strike Łódź), Polska
 • Strajk dla Ziemi - Warszawa (Earth Strike Warszawa), Polska
 • Towarzystwo na rzecz Ziemi (The Society for Earth)
 • Ukrainian Nature Conservation Group, Ukraina
 • Verdens Skove (Forests of the World), Dania 
 • Waccamaw Riverkeeper, USA
 • Werkgroep Bomen Groningen (Workinggroup Trees Groningen), Holandia
 • Wild Europe Initiative, UE
 • WildLand Research Institute, UK
 • Winyah Rivers Alliance, USA
 • Zastitimo Jadar i Radjevinu / Protect Jadar & Radjevina, Serbia
 • ZERO, Portugalia

Dorzucisz się?

Tym razem się nie udało, ale społeczność WeMove wciąż może razem osiągać wspaniałe cele.

Ale by móc skutecznie naciskać na Unię, potrzebujemy Twojego wsparcia. WeMove Europe nie przyjmuje ani złotówki od firm, rządów ani ugrupowań politycznych. Polegamy wyłącznie na darowiznach od osób takich jak Ty. Tylko dzięki nim możemy walczyć o dobro mieszkańców Europy i należytą ochronę środowiska.

Prosimy: dołącz do tysięcy osób, które wpłacają już drobne comiesięczne darowizny dla WeMove Europe, byśmy mogli podejmować największe wyzwania współczesnych czasów!

Jak się dorzucić w inny sposób?

Możesz zrobić przelew na nasze konto.

Podaj swój adres e-mail w tytule przelewu.

WeMove Europe SCE mbH
IBAN: DE98 4306 0967 1177 7069 00
BIC: GENODEM1GLS, GLS Bank
Berlin, Niemcy

Przejrzyste i odpowiedzialne korzystanie z darowizn jest dla nas bardzo ważne – więcej informacji o tym, jak wydajemy pieniądze, znajduje się na tej stronie.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i prywatności. Wprowadzając w formularz swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od WeMove Europe informacji o prowadzonych kampaniach oraz zgadzasz się na użycie na tej stronie cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.

Następny krok - podziel się!