162 376 z 200 000 podpisów

Do Rady Unii Europejskiej oraz do rządów państw członkowskich UE

Petycja

Gospodarka oparta na niepotrzebnej produkcji wyrobów z tworzywa sztucznego jest nie do utrzymania. Takie podejście wywołało w Unii poważny problem z plastikowymi odpadami oraz towarzyszące mu szkody dla ludzkiego zdrowia i dla środowiska.

Unia Europejska jest jednym z największych na świecie eksporterów odpadów z tworzyw sztucznych. Tym samym powoduje znaczne szkody dla środowiska i zdrowia ludzi. Mając to na uwadze, domagamy się, by Unia Europejska wprowadziła całkowity zakaz eksportowania odpadów z tworzyw sztucznych poza obszar UE. Domagamy się również wprowadzenia dodatkowych mechanizmów ochrony zdrowia ludzi i środowiska, gdy plastikowe odpady są transportowane w obrębie UE.

Dlaczego jest to ważne?

Ile plastikowych opakowań wyrzucasz do śmieci po zwykłych, codziennych zakupach?

Plastikowych opakowań trudno jest uniknąć. Często słyszymy, że rozwiązaniem problemu jest recykling. Ale kto wie, gdzie trafiają plastikowe odpady, które pieczołowicie segregujemy, i co tak naprawdę się z nimi dzieje?

Znaczna część europejskich odpadów z tworzywa sztucznego jest wysyłana do Turcji i w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie ma być poddana recyklingowi. W wielu miejscach, do których trafiają te śmieci, robotnicy i lokalni mieszkańcy skarżą się na choroby układu oddechowego, bóle głowy i zmiany skórne. Przyczyną są toksyczne związki emitowane podczas spalania tworzyw sztucznych. [1] A najbardziej narażone na ich działanie osoby – dzieci, uchodźcy i imigranci zarobkowi – często pracują właśnie na tych składowiskach. [2]

Parlament Europejski wezwał już Unię, by przestała wysyłać plastikowe śmieci za granicę, i zaapelował o bezwzględny zakaz eksportowania takich odpadów. Wszystkie kraje Unii są także członkami międzynarodowego traktatu, który powinien chronić ludzi przed szkodliwymi skutkami składowania i przetwarzania odpadów. [3] Jedyną przeszkodą są teraz rządy naszych krajów.

Zakaz eksportowania plastikowych odpadów zmusiły kraje UE, by przemyślały swoje podejście do wyrobów z tworzyw sztucznych i lawiny śmieci, jaką powoduje ich produkowanie. Z pewnością będzie to krok w dobrym kierunku.

Jeśli wygramy, przestaniemy traktować biedniejsze kraje jako wysypiska naszych toksycznych odpadów i pozbędziemy się problemów, jakie z tego wynikają. Ale chodzi o coś jeszcze: Gdy problemu plastikowych odpadów nie będzie już można zepchnąć na inne kraje, nasi politycy będą musieli doprowadzić do zmniejszenia produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i ich marnotrawstwa. Będą musieli stworzyć nowe systemy wielokrotnego wykorzystania i naprawiania produktów.


Przypisy:

 1. Kontakt z toksynami powstającymi przy recyklingu tworzyw sztucznych zwiększa ryzyko nowotworów i zaburzeń układu nerwowego, a także ma negatywny wpływ na układ rozrodczy. Badania dowiodły, że tam, gdzie plastikowe odpady są recyklingowane, spalane lub składowane, te związki chemiczne przenikają do łańcucha pokarmowego. Wielokrotnie ponawiane badania gleby, powietrza i wody wokół składowisk odpadów z tworzyw sztucznych na całym świecie konsekwentnie wykazują bardzo wysokie poziomy tych toksycznych substancji.
  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dioxins-and-their-effects-on-human-health
  https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.publhealth.012809.103714
  https://ipen.org/sites/default/files/documents/ipen-plastic-waste-contamination-full-en.pdf, strony 7-11
 2. https://www.greenpeace.org.uk/news/plastic-dumpsites-in-turkey-found-to-be-highly-contaminated-with-toxic-chemicals/
  https://www.hrw.org/news/2022/09/21/turkey-plastic-recycling-harms-health-environment
 3. Konwencja bazylejska jest międzynarodowym traktatem podpisanym przez 190 państw, w tym wszystkie kraje członkowskie UE.
  Traktat ma chronić zdrowie ludzi i środowisko przez ograniczanie do minimum ilości produkowanych odpadów niebezpiecznych wszędzie, gdzie to możliwe. Wymaga także ścisłego nadzorowania produkcji odpadów niebezpiecznych pod kątem przechowywania, transportu, przetwarzania, ponownego wykorzystywania, recyklingu, odzyskiwania i ostatecznego składowania takich odpadów.
  https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230113IPR66627/waste-shipments-meps-push-for-tighter-eu-rules
  https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/basel-convention
  Inne materiały, z którymi warto się zapoznać: https://eia-international.org/report/the-offshoring-and-recycling-displacement-involved-in-trying-to-recycle-eu-plastic-waste/ oraz https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-The-Truth-Behind-Trash-FINAL.pdf

Partnerzy:

Dorzucisz się?

Nasz polski zespół - osiem osób i pies - w miejscu wspólnej pracy.

Dziękujemy, że razem z nami sprzeciwiasz się eksportowi z Europy plastikowych odpadów i problemów, które powodują.

Razem prowadziliśmy kampanie, które zmieniły podejście Unii Europejskiej do plastiku: pracowaliśmy nad nową strategią walki z plastikowymi odpadami i pomogliśmy wprowadzić zakaz wprowadzania na europejski rynek wielu jednorazowych wyrobów z plastiku.

Takie kampanie wymagają czasu, ale prowadzimy je aż do skutku, by Europa krok po kroku rozwiązywała problemy z plastikowymi odpadami i zanieczyszczeniem środowiska. Musimy to robić nadal.

Czy możesz dorzucić kilka złotych, by zasilić nasze kampanie i pomóc osiągać następne cele?

Wpłać teraz, a jeśli możesz, wesprzyj nas stałą, regularną darowizną, by ruch WeMove Europe mógł działać przez cały rok!

Jak się dorzucić w inny sposób?

Możesz zrobić przelew na nasze konto.

Podaj swój adres e-mail w tytule przelewu.

WeMove Europe SCE mbH
IBAN: DE98 4306 0967 1177 7069 00
BIC: GENODEM1GLS, GLS Bank
Berlin, Niemcy

Przejrzyste i odpowiedzialne korzystanie z darowizn jest dla nas bardzo ważne – więcej informacji o tym, jak wydajemy pieniądze, znajduje się na tej stronie.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i prywatności. Wprowadzając w formularz swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od WeMove Europe informacji o prowadzonych kampaniach oraz zgadzasz się na użycie na tej stronie cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.

Następny krok - podziel się!