202 z 500 podpisów

Europejska Inicjatywa Obywatelska People4Soil [1]

Gleba jest jednym z najbardziej strategicznych zasobów Europy, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe i ochronę różnorodności biologicznej oraz pomaga łagodzić zmianę klimatu. Najwyższy czas chronić gleby Europy.

Główne cele: uznanie gleby za wspólne dziedzictwo, które trzeba chronić na poziomie UE, ponieważ zapewnia niezbędne korzyści związane z dobrostanem człowieka i odpornością środowiska; opracowanie prawnie wiążących ram dotyczących głównych zagrożeń dla gleby: erozji, zasklepiania gleby, spadku zawartości materii organicznej, utraty różnorodności biologicznej i zanieczyszczenia; włączenie ONZ-owskich celów zrównoważonego rozwoju dotyczących gleby do polityki UE; odpowiednie obliczenie i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z sektorów rolnictwa i leśnictwa.

Dlaczego to jest ważne?

Wraz z każdą upływającą minutą gleba jest duszona, skażana, wykorzystywana, zatruwana, źle traktowana, używana. W Europie nie ma jeszcze zwyczajowego prawa w obronie gleby.

Prawna ochrona gleby jest pierwszym sposobem na ochronę ludzi, roślin, zwierząt. Bez zdrowej i żywej gleby nie ma przyszłości. Zdrowa i żywa gleba chroni nas przed klęskami środowiskowymi, przed zmianami klimatycznymi, przed truciznami na talerzu.

Ponad 400 zrzeszeń połączyło się w koalicję People4Soil [2], która żąda od UE specyficznych norm w celu ochrony ziemii, podstawowego dobra w życiu, jak woda i powietrze. Ratuj glebę składając podpis.

Kampania zorganizowana przez:

People4Soil to wolna i otwarta sieć europejskich organizacji pozarządowych, instytutów badawczych, stowarzyszeń rolników i grup ekologicznych.

Przypisy

[1] http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2016/000002

[2] https://www.people4soil.eu

Krok 2 z 2

Europejska Inicjatywa Obywatelska People4Soil

Gleba jest jednym z najbardziej strategicznych zasobów Europy, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe i ochronę różnorodności biologicznej oraz pomaga łagodzić zmianę klimatu. Najwyższy czas chronić gleby Europy.

Główne cele: uznanie gleby za wspólne dziedzictwo, które trzeba chronić na poziomie UE, ponieważ zapewnia niezbędne korzyści związane z dobrostanem człowieka i odpornością środowiska; opracowanie prawnie wiążących ram dotyczących głównych zagrożeń dla gleby: erozji, zasklepiania gleby, spadku zawartości materii organicznej, utraty różnorodności biologicznej i zanieczyszczenia; włączenie ONZ-owskich celów zrównoważonego rozwoju dotyczących gleby do polityki UE; odpowiednie obliczenie i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z sektorów rolnictwa i leśnictwa.

Co to jest Europejska Inicjatywa Obywatelska (ECI)?

Obywatele Europy mają prawo do bezpośredniego udziału w opracowywaniu polityki UE za pomocą Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (ECI). Inicjatywa pozwala obywatelom państw członkowskich domagać się od Komisji Europejskiej nowych praw, lecz może być skuteczna tylko wtedy, gdy poprze ją 1,000,000 obywateli UE z co najmniej 7 na 28 państw członkowskich. Mamy 12 miesięcy na zebranie miliona podpisów z całej Europy. Będziemy je zbierać do 12 września 2017.

Kto może wyrazić poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (ECI)?

Każdy obywatel państwa członkowskiego UE, który ukończył 18 lat i ma prawo oddać głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego (z wyjątkiem Austrii, gdzie głosować można w wieku lat 16). Twój rząd decyduje o tym, jakie informacje należy podać, aby podpis pod Europejską Inicjatywą Obywatelską (ECI) mógł być w pełni uznany oraz użyje tych danych do weryfikacji Twojego podpisu. Wymagane informacje to: imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz, w Polsce, numer PESEL. Podanie tych informacji stanowi prawny wymóg dla wszystkich Inicjatyw Obywatelskich UE i pozwala na weryfikację tego, czy jesteś prawdziwą osobą i obywatelem lub obywatelką UE. WeMove ani inicjatorzy ECI nie będą przechowywać ani wykorzystywać tych informacji.

Loading ...

Dorzucisz się?

Prowadzenie kampanii dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej wymaga dużo większych nakładów finansowych niż nasze regularne akcje. Według unijnych regulacji podpisy pod inicjatywą można zbierać wyłącznie przy użyciu zaawansowanego systemu szyfrującego, który znajduje się na osobnym, przeznaczonym do tego serwerze

Działania WeMove.EU finansowane są dzięki drobnym wpłatom od osób należących do naszego ruchu. Z Twoim wsparciem możemy działać szybciej i skuteczniej. Dorzucisz się?

Następny krok - podziel się!