150 476 z 175 000 podpisów

Do Komisji Europejskiej

Ratujmy pszczoły, pomóżmy rolnikom

Aby chronić pszczoły i zdrowie ludzi, wzywamy Komisję do przedłożenia projektów aktów prawnych dotyczących stopniowego wycofywania do 2035 r. syntetycznych pestycydów w celu przywrócenia różnorodności biologicznej oraz wspierania rolników w okresie przejściowym.

Główne cele:

  • stopniowe wycofywanie syntetycznych pestycydów w rolnictwie UE, poczynając od najbardziej niebezpiecznych, tak by do 2030 r. zmniejszyć ich stosowanie o 80 proc., a do 2035 r. wyeliminować je całkowicie;
  • przywrócenie naturalnych ekosystemów na obszarach rolniczych, tak by rolnictwo stało się nośnikiem procesu odbudowy różnorodności biologicznej;
  • reforma rolnictwa poprzez nadanie priorytetowego znaczenia drobnym, zróżnicowanym i zrównoważonym gospodarstwom rolnym, wspieranie szybkiego rozpowszechniania się praktyk agroekologicznych i organicznych oraz umożliwianie niezależnego szkolenia rolników i prowadzenia badań nad uprawami wolnymi od pestycydów i od organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Dlaczego jest to ważne?

Pszczoły wymierają. Wielcy producenci pestycydów, tacy jak koncern Bayer-Monsanto, nie cofną się przed niczym, by zwiększyć sprzedaż i zyski. Praktycznie zmuszają rolników, by kupowali ich produkty. Produkcja rolna jest dziś tak intensywna i tak uprzemysłowiona, że aby się utrzymać, rolnicy nie mają innego wyjścia – muszą stosować pestycydy, które zabijają pszczoły.

Jedna trzecia naszej żywności pochodzi z roślin zapylanych przez pszczoły. Bez zapylania nie wyrosną owoce, warzywa i zboża – a to nie tylko żywność dla nas, ale i pasza dla zwierząt. Bez pszczół nie będzie co jeść – po prostu [1]!

Domagamy się całkowitego wycofania z użycia syntetycznych pestycydów. To ambitny postulat, ale jeśli podpisze się pod nim więcej niż MILION z nas, Komisja Europejska i nasi europosłowie będą prawnie zobowiązani spotkać się z nami i ustosunkować się do naszych żądań. Opór wobec pestycydów narasta. Wkrótce Unia Europejska będzie ponownie podejmować decyzję w sprawie przedłużenie zezwolenia na stosowanie glifosatu, a coraz więcej obywatelek i obywateli apeluje o ochronę pszczół [2].

Już teraz widać, że politycy zaczynają nas słuchać: W 2018 roku, w odpowiedzi na apele milionów Europejczyków UE zgodziła się niemal całkowicie zakazać stosowania neonikotynoidów – szczególnego rodzaju pestycydów, które uszkadzają układ nerwowy pszczół [3].

Nie możemy jednak bez końca walczyć o zakazanie pojedynczych pestycydów! Ze środków publicznych należy sfinansować badania, które umożliwią wydajną produkcję rolną bez szkody dla pszczół, a jednocześnie pomogą odbudować zamierające ekosystemy. A żeby to się stało, musimy stopniowo wycofać z użycia wszystkie pestycydy.

Ta petycja jest Europejską Inicjatywą Obywatelską (EIO/ECI), dlatego jej podpisanie to dwuczęściowy proces. ECI to oficjalna petycja uznawana w Unii Europejskiej. Aby ją podpisać, trzeba podać nieco więcej informacji niż przy typowych petycjach WeMove Europe. Aby Twój podpis został zarejestrowany i zweryfikowany w Polsce, wypełnij wszystkie pola formularza.


Przypisy:

  1. https://www.forbes.pl/csr/wymieranie-pszczol-zagraza-bioroznorodnosci-i-biznesowi/er1f7te
  2. W 2017 r. nasza społeczność, razem z szeroką koalicją partnerów z całej Europy, rozpoczęła EIO na rzecz zakazu stosowania glifosatu. Chociaż nie udało się wtedy wprowadzić ogólnoeuropejskiego zakazu, wywalczyliśmy znaczące zmiany dotyczące jawności unijnych procedur zatwierdzania pestycydów. Więcej informacji na temat EIO: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
  3. https://dzienniknaukowy.pl/planeta/ue-wprowadzi-zakaz-stosowania-szkodliwych-dla-pszczol-neonikotynoidow

Zdjęcie: SJ Richards [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Partnerzy:

Następny krok: Podaj poniższe informacje, żeby zweryfikować podpis pod EIO

Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO/European Citizen’s Initiative, ECI) jest instrumentem prawnym, który – w przypadku zebrania wymaganej liczby podpisów – obliguje Komisję Europejską do przeprowadzania formalnej procedury, w ramach której obywatele mogą przedstawić swoje żądania.

Z tego względu podpisanie tej petycji wymaga przestrzegania określonych reguł. Informacje, które należy podać w formularzu, nie są określane przez WeMove.EU, ale przez kraj, w którym podpisujesz petycję. Jest to wymóg prawny. Jeśli nie podasz wymaganych informacji, Twój podpis nie zostanie policzony.

Ratujmy pszczoły, pomóżmy rolnikom

Aby chronić pszczoły i zdrowie ludzi, wzywamy Komisję do przedłożenia projektów aktów prawnych dotyczących stopniowego wycofywania do 2035 r. syntetycznych pestycydów w celu przywrócenia różnorodności biologicznej oraz wspierania rolników w okresie przejściowym.

Główne cele:

  • stopniowe wycofywanie syntetycznych pestycydów w rolnictwie UE, poczynając od najbardziej niebezpiecznych, tak by do 2030 r. zmniejszyć ich stosowanie o 80 proc., a do 2035 r. wyeliminować je całkowicie;
  • przywrócenie naturalnych ekosystemów na obszarach rolniczych, tak by rolnictwo stało się nośnikiem procesu odbudowy różnorodności biologicznej;
  • reforma rolnictwa poprzez nadanie priorytetowego znaczenia drobnym, zróżnicowanym i zrównoważonym gospodarstwom rolnym, wspieranie szybkiego rozpowszechniania się praktyk agroekologicznych i organicznych oraz umożliwianie niezależnego szkolenia rolników i prowadzenia badań nad uprawami wolnymi od pestycydów i od organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Twoje dane zostaną zaszyfrowane (aby nikt nie miał do nich dostępu) i zapisane tymczasowo na bezpiecznym serwerze. Po zakończeniu kampanii podpisy zostaną przekazane krajowym urzędnikom, którzy je oficjalnie zweryfikują.

WeMove Europe nie ma prawa przechowywać dodatkowych danych o osobach podpisujących petycję ani wykorzystywać ich w żadnym celu niezwiązanym z Europejską Inicjatywą Obywatelską. Po zamknięciu petycji ECI organizatorzy kampanii zniszczą wszystkie dodatkowe dane podane w celu złożenia podpisu pod petycją. Zdolność organizatorów do wypełnienia tego obowiązku w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych została potwierdzona zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Przy podpisywaniu petycji ECI obowiązują wszystkie przepisy o ochronie danych osobowych.

Europejska Inicjatywa Obywatelska jest szczególnym narzędziem, dzięki któremu zwykli obywatele, jak my, mogą domagać się od Komisji Europejskiej, żeby zbadała, czy w jakiejś kwestii powinna nastąpić zmiana europejskiego prawa. Różni się tym od zwykłej petycji, że prawnie zobowiązuje Komisję Europejską do przyjrzenia się i zbadania naszych żądań, jako głosu obywateli UE. Daje nam więc dużo większą siłę negocjacyjną niż zwykła petycja.

Aby Europejska Inicjatywa Obywatelska zakończyła się sukcesem, trzeba zebrać ponad milion ważnych podpisów obywateli i obywatelek całej Unii Europejskiej. Dodatkowo ustalona jest minimalna liczba, którą należy zdobyć w co najmniej 7 krajach.

EIO może dotyczyć wyłącznie takiej kwestii lub polityki, której debatowanie leży w gestii Komisji Europejskiej.

Żeby wesprzeć Europejską Inicjatywę Obywatelską, musisz być obywatelem / obywatelką Unii Europejskiej (jednego z krajów należących do UE) i być w wieku, który pozwala Ci brać udział w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego (18 lat, z wyjątkiem Grecji, gdzie wiek ten wynosi 17 lat, oraz Austrii i Malty – 16 lat).

Żeby poznać więcej szczegółów na temat tego, kto jest uprawniony do podpisania EIO, odwiedź stronę EIO Komisji Obywatelskiej.

Pszczoły wymierają. Wielcy producenci pestycydów, tacy jak koncern Bayer-Monsanto, nie cofną się przed niczym, by zwiększyć sprzedaż i zyski. Praktycznie zmuszają rolników, by kupowali ich produkty. Produkcja rolna jest dziś tak intensywna i tak uprzemysłowiona, że aby się utrzymać, rolnicy nie mają innego wyjścia – muszą stosować pestycydy, które zabijają pszczoły.

Jedna trzecia naszej żywności pochodzi z roślin zapylanych przez pszczoły. Bez zapylania nie wyrosną owoce, warzywa i zboża – a to nie tylko żywność dla nas, ale i pasza dla zwierząt. Bez pszczół nie będzie co jeść – po prostu!

Domagamy się całkowitego wycofania z użycia syntetycznych pestycydów. To ambitny postulat, ale jeśli podpisze się pod nim więcej niż MILION z nas, Komisja Europejska i nasi europosłowie będą prawnie zobowiązani spotkać się z nami i ustosunkować się do naszych żądań. Opór wobec pestycydów narasta. Wkrótce Unia Europejska będzie ponownie podejmować decyzję w sprawie przedłużenie zezwolenia na stosowanie glifosatu, a coraz więcej obywatelek i obywateli apeluje o ochronę pszczół.

Już teraz widać, że politycy zaczynają nas słuchać: W 2018 roku, w odpowiedzi na apele milionów Europejczyków UE zgodziła się niemal całkowicie zakazać stosowania neonikotynoidów – szczególnego rodzaju pestycydów, które uszkadzają układ nerwowy pszczół. W ubiegłym październiku UE uznała, że nie przedłuży licencji na inny pestycyd. A przegłosowana niedawno zmiana unijnego prawa znacząco podnosi jawność procedur zatwierdzania pestycydów do użytku.

Nie możemy jednak bez końca walczyć o zakazanie pojedynczych pestycydów! Ze środków publicznych należy sfinansować badania, które umożliwią wydajną produkcję rolną bez szkody dla pszczół, a jednocześnie pomogą odbudować zamierające ekosystemy. A żeby to się stało, musimy stopniowo wycofać z użycia wszystkie pestycydy.

Ta petycja jest Europejską Inicjatywą Obywatelską (EIO/ECI), dlatego jej podpisanie to dwuczęściowy proces. ECI to oficjalna petycja uznawana w Unii Europejskiej. Aby ją podpisać, trzeba podać nieco więcej informacji niż przy typowych petycjach WeMove Europe. Aby Twój podpis został zarejestrowany i zweryfikowany w Polsce, wypełnij wszystkie pola formularza.

Loading ...

Dorzucisz się?

Społeczność WeMove Europe aktywnie działa na rzecz zrównoważonego rolnictwa w Europie. Dzięki tej Inicjatywie możemy starać się o wprowadzenie bardziej zrównoważonego modelu rolnictwa w Europie i na świecie.

By móc się mobilizować, wywierać nacisk i osiągać rezultaty, potrzebujemy stabilności i elastyczności finansowej, jaką mogą nam zapewnić jedynie drobne, regularne darowizny od członków i członkiń społeczności WeMove Europe.

Czy dorzucisz kilka złotych miesięcznie, by pomóc nam walczyć o zdrowszą żywność i zdrowsze rolnictwo?

Jak się dorzucić w inny sposób?

Możesz zrobić przelew na nasze konto.

Podaj swój adres e-mail w tytule przelewu.

WeMove Europe SCE mbH
IBAN: DE98 4306 0967 1177 7069 00
BIC: GENODEM1GLS, GLS Bank
Berlin, Niemcy

Przejrzyste i odpowiedzialne korzystanie z darowizn jest dla nas bardzo ważne – więcej informacji o tym, jak wydajemy pieniądze, znajduje się na tej stronie.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i prywatności. Wprowadzając w formularz swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od WeMove Europe informacji o prowadzonych kampaniach oraz zgadzasz się na użycie na tej stronie cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.

Następny krok - podziel się!