128 959 z 150 000 podpisów

Do posłów i posłanek Parlamentu Europejskiego

Petycja

Jesteście naszymi demokratycznie wybranymi przedstawicielami, opłacanymi z naszych podatków. Dlatego wymagamy pełnej jawności waszych wydatków. Domagamy się wprowadzenia stałej kontroli finansów posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego, jawności celów, na jakie przeznaczają środki ze swoich budżetów, oraz publikowania informacji o tych wydatkach i wyników kontroli.

Dlaczego to jest ważne?

Każdy poseł i każda posłanka do Parlamentu Europejskiego otrzymuje co miesiąc „dodatkowe” 4342 euro, przelewane na wskazane przez siebie konto bankowe. Te pieniądze mają pokryć koszty związane z ich pracą poselską, takie jak wynajem regionalnych biur poselskich, rachunki za telefon lub kupno artykułów biurowych. [1] Ale nikt nie sprawdza, jak naprawdę są wydawane.

Część posłów wydaje te pieniądze zgodnie z przeznaczeniem. Okazuje się jednak, że jedna trzecia europarlamentarzystów w ogóle nie zarejestrowała swoich regionalnych biur. W Polsce nie ma ich czworo europosłów. [2] A mimo to co miesiąc dajemy im 4342 euro i nie pytamy, jak je wydają. Nie ma żadnych audytów, nie ma nawet wyrywkowych kontroli. To prawdopodobnie jedyna niekontrolowana pozycja w budżecie Unii Europejskiej.

Na szczęście można to łatwo i skutecznie zmienić. W przyszłym tygodniu na posiedzeniu administracyjnym PE [3] europosłowie mogą rozpocząć procedurę wprowadzania nowego mechanizmu kontroli finansowej, który umożliwi publikowanie tych wydatków. Jeśli tak się stanie, możemy liczyć na pełną kontrolę finansową poselskich budżetów już od nowego roku.

Jeśli uważasz, że mamy prawo wiedzieć, na co posłowie i posłanki wydają pieniądze, podpisz petycję o jawność wszystkich wydatków europosłów! Razem możemy uruchomić wielką kampanię, która stanie się dzwonkiem alarmowym dla wszystkich sceptyków transparentności, którzy zasiadają w Europarlamencie!

Przypisy:

[1] https://transparency.eu/bluebells/

[2] http://www.ir-d.dk/2017/05/citizens-pay-for-eu-ghost-offices/

[3] Posiedzenie biura Parlamentu Europejskiego, Strasbourg, 23.10.2017. http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/meetings-search.html?localisation=ALL&body=OD&subBody=BURO&term=LONG_TERM

W partnerstwie z:

Dorzucisz się?

Społeczność WeMove domaga się pełnej jawności wydatków europosłów i europosłanek. By zachować niezależność, bardzo ostrożnie dobieramy sponsorów. Ale skuteczne kampanie wymagają funduszy, dlatego liczymy na Ciebie!

Czy przekażesz kilka złotych, aby wesprzeć naszą społeczność w walce o transparentną Europę?

Następny krok - podziel się!