930 van de 2.000 benodigde handtekeningen

Aan premier Charles Michel en Minister van Financiën Johan Van Overtveldt

Petition text:

De Financiële Transactie Tax, ook gekend als Robinhoodtaks, ligt al jaren op de onderhandelingstafel van een groep Europese landen waaronder België. De meerderheid van Europeanen staat achter het voorstel. Het zou tot 20 miljard euro kunnen opbrengen. Geld dat kan geïnvesteerd worden in sociaal beleid, ontwikkelingssamenwerking en klimaatbeleid. Om dat mogelijk te maken moeten zoveel mogelijk financiële producten - inclusief risicovolle derivaten - belast kunnen worden. Daarom vragen we dan ook dat de regering een ambitieuze en effectieve FTT ondersteunt en de taks er eindelijk komt.

Waarom is dit belangrijk

De euro-crisis heeft Europa duizenden miljarden gekost. 4,5 duizend miljard alleen al aan directe steun voor de financiële sector [1]. Die collectieve inspanning om bankiers te redden kwam tegen een hoge menselijke kost. Overal in Europa wordt bespaard op sociale voorzieningen, gezondheidszorg, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. De laatste jaren zien we zelfs een stijging van de armoede in Europa [2].

De volgende weken en maanden onderhandelt een groep Europese landen over een tax op de handel in financiële producten [3]. De tax zou heel wat middelen in het laatje kunnen brengen voor scholen, huisvesting, gezondheidszorg, de strijd tegen de klimaatverandering en duurzame ontwikkeling wereldwijd.

België speelt een sleutelrol in die onderhandelingen,maar onder druk van de bankenlobby tracht ons land heel wat risicovolle financiële activiteiten van de taks vrij te stellen. Dat dreigt het ganse project op de helling te zetten.

België moet een ambitieuze taks ondersteunen. Als we toelaten dat de meest risicovolle producten worden vrijgesteld, riskeren we tot de helft van de mogelijke inkomsten uit de taks mis te lopen [4].

De financiële sector is nog steeds één van de meest winstgevende en wordt relatief weinig belast. Een kleine bijdrage is dus niet te veel gevraagd. Deze tax - die ook Robin Hood Tax wordt genoemd [5]- zal slechts een minimale impact hebben op de financiële sector en zeker niet op de spaarcenten en hypotheekleningen van de mensen [6].

Als we een verschil willen maken moeten we streven voor een taks die alle schadelijke financiële instrumenten dekt, zonder uitzonderingen. De Belgische regering heeft de sleutel in handen om dat mogelijk maken: laat hen weten hoe u erover denkt.

References

[1] http://ec.europa.eu/competition/recovery/financial_sector.html

[2] http://www.inequalitywatch.eu/spip.php?article99&lang=en
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2015-09-09/increasing-inequality-plunging-millions-more-europeans-poverty
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=en

[3] http://www.robinhoodtax.org.uk/faq

[4] https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.502746.de/diwkompakt_2015-096.pdf

[5] More info on the Robin Hood Tax Campaign here: http://www.robinhoodtax.org.uk

[6] http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-98_en.htm

Partners

Deze campagne wordt gevoerd in samenwerking met 11.11.11, CNCD-11.11.11 en de Robin Hood Tax Campaign.Deel deze petitie met je vrienden