58 229 z 75 000 podpisów

Do premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezydentów i premierów Niemiec, Włoch, Francji, Austrii, Holandii i Węgier oraz do ministry Elżbiety Rafalskiej oraz sekretarzy stanu i ministrów odpowiednich resortów Niemiec, Włoch, Francji, Austrii, Holandii i Węgier

Petycja

Apelujemy o poparcie nowej unijnej dyrektywy o godzeniu życia zawodowego i prywatnego, która jest obecnie przedmiotem dyskusji ministrów, członków Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej. Dyrektywa proponuje wprowadzenie w Unii Europejskiej minimalnych standardów, które przyznałyby rodzicom i opiekunom osób zależnych dodatkowe uprawnienia, takie jak zwolnienia, zasiłki oraz możliwość elastycznej organizacji pracy. Dyrektywa wprowadza prawo do minimum dziesięciu dni płatnego urlopu ojcowskiego, czterech miesięcy płatnego urlopu rodzicielskiego dla matki i ojca - bez możliwości przeniesienia na drugie z rodziców - a także do przynajmniej pięciu dni urlopu na opiekę nad członkiem rodziny. Ta dyrektywa zachęci mężczyzn do sprawowania opieki nad dziećmi i przyczyni się do równego dzielenia się obowiązkami w rodzinie. Takie rozwiązanie poprawi jakość życia milionów młodych rodziców i opiekunów w Europie, wzmocni pozycję zawodową kobiet i będzie sprzyjać równość płci.

Dlaczego jest to ważne?

4 miesiące płatnego urlopu rodzicielskiego + 10 dni płatnego zwolnienia dla młodych ojców + 5 dni płatnego zwolnienia dla opiekunów! To propozycja zawarta w nowej dyrektywie UE o godzeniu życia zawodowego i prywatnego, która może zostać przyjęta jeszcze w tym roku. Jednak ministrowie kilku krajów UE uważają, że takie urlopy to zbyt duży wydatek i blokują zmianę prawa. Pokażmy im, że żądamy minimum praw dla rodziców i opiekunów oraz sprawiedliwych urlopów rodzicielskich dla matek i dla ojców – po równo.

W negocjacjach uczestniczą trzy strony: Parlament Europejski, Komisja Europejska oraz ministrowie państw członkowskich Unii. Negocjacje zakończą się jeszcze w tym roku i dyrektywa zostanie przesłana do zatwierdzenia Komisji i Parlamentowi Europejskiemu. Jeśli teraz nie przekonamy polityków, by poparli ten projekt, możemy stracić naszą jedyną szansę!

Europejscy ojcowie spędzają z dziećmi za mało czasu. To głównie kobiety ponoszą cały ciężar opieki [1]. W części krajów Europy nie przyznaje się mężczyznom urlopów ojcowskich i rodzicielskich – a jeśli się je przyznaje, są krótkie i zwykle bezpłatne [2]. W efekcie ojcowie nie mogą spędzać czasu z dziećmi, nawet jeśli tego chcą, a przysługujące im urlopy oddają matkom. Tymczasem matki nie mogą wrócić do pracy i w trakcie kariery zawodowej zarabiają znacznie mniej od mężczyzn.

Wszystko to może zmienić nowe unijne prawo. Cztery miesiące płatnego urlopu rodzicielskiego, którego nie można przenieść na drugie z rodziców, dziesięć dni płatnego zwolnienia dla ojców oraz pięć dni płatnego zwolnienia dla opiekunów: to sposób, by ojcowie nawiązali bliższe relacje z dziećmi, a matki mogły odetchnąć i łatwiej wrócić do pracy. Rozwiązanie to znacznie ułatwi też sprawowanie opieki nad osobami starszymi. Pomoże również wyrównać płace kobiet i mężczyzn w całej Europie.

Unia Europejska zabiega o interesy biznesu, rynków i inwestorów, a zazwyczaj ignoruje codzienne potrzeby milionów europejskich rodzin. Teraz mamy szansę to zmienić! Dzięki nowej dyrektywie miliony przemęczonych rodziców i opiekunów w całej Europie wreszcie będą mogły odetchnąć, podjąć pracę zawodową albo spędzać czas z dziećmi – tak, jak tego potrzebują. Wszyscy zasługujemy na gospodarkę, która przynosi pożytek społeczeństwu!

Aby osiągnąć ten cel, musimy przekonać co najmniej siedmioro ministrów z różnych krajów Unii, a następnie wywrzeć nacisk na członków Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Razem z naszymi partnerami, europejskimi związkami zawodowymi i organizacjami obywatelskimi przekażemy politykom petycję ze wszystkimi podpisami. Chcemy pokazać, że nie tylko obywatelki i obywatele ich krajów, ale dziesiątki tysięcy ludzi całej Europy liczą na ich głos w tej sprawie.

Dyrektywa o godzeniu życia zawodowego i prywatnego to obszerny zbiór przepisów, które przyznają rodzicom i opiekunom osób zależnych ważne uprawnienia [3]. Należą do nich nowe typy urlopów, minimalne kwoty zasiłków i elastyczniejsze opcje organizacji pracy. Co najważniejsze, dyrektywa przyznaje obojgu rodzicom prawo do co najmniej czterech miesięcy płatnego urlopu rodzicielskiego, którego nie można przenieść na drugie z rodziców, oraz dziesięć dni płatnego urlopu ojcowskiego.

Dyrektywa zawiera też ułatwienia dla opiekunów krewnych z niepełnosprawnościami, chorych i w podeszłym wieku. Opiekunowie zyskają prawo do co najmniej pięciu dni płatnego zwolnienia na opiekę nad zależnymi członkami rodziny.

Nasza społeczność interweniowała już wiele razy w imieniu potrzebujących, by wywalczyć należne im prawa. Dziś możemy zawalczyć o siebie! Ta dyrektywa może poprawić jakość życia milionów rodziców w całej Europie. Pomoże mężczyznom wejść w rolę ojców i przejąć część obowiązków związanych z opieką nad dziećmi. Ochroni kobiety przed dyskryminacją ze strony pracodawców, którzy dziś odmawiają im zatrudnienia w obawie, że po urodzeniu dzieci udadzą się na długi urlop.

Wreszcie, dziesięciodniowy urlop z okazji narodzin dziecka przysługiwałoby na równi rodzicom w związkach różno- i jednopłciowych. Ta dyrektywa jest wielkim krokiem ku prawdziwie postępowej Europie, z której wszyscy będziemy dumni.


Przypisy:

  1. https://www.economist.com/graphic-detail/2017/11/27/parents-now-spend-twice-as-much-time-with-their-children-as-50-years-ago
    http://www.pewsocialtrends.org/2015/11/04/raising-kids-and-running-a-household-how-working-parents-share-the-load/
  2. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/593543/EPRS_ATA(2016)593543_EN.pdf
  3. Tekst proponowanej dyrektywy: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0253&from=PL

Partnerzy:

Dorzucisz się?

Działania WeMove.EU finansowane są dzięki drobnym wpłatom od osób należących do naszego ruchu. Żeby utrzymać niezależność i elastycznie reagować tam, gdzie jesteśmy potrzebni, bardzo ostrożnie dobieramy źródła finansowania. Z Twoim wsparciem możemy działać szybciej i skuteczniej.

Chcemy wspólnie z całą naszą społecznością dalej działać na rzecz równego dostępu do urlopów rodzicielskich dla obojga rodziców. Dorzucisz się?

Następny krok - podziel się!