115 960 z 150 000 podpisów

Do Ministrów Rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej

Petycja

Wzywamy Was do jasnego opowiedzenia się za zrównoważonym rolnictwem. Europejskie rolnictwo musi być sprawiedliwe i zdrowe. Musi służyć producentom, konsumentom i środowisku, i humanitarnie traktować zwierzęta. Najwyższy czas, aby rządy przedłożyły dobro publiczne ponad interesy korporacji. Pilnie potrzebujemy gruntownej reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

List otwarty

Szanowni Ministrowie!

Europejskie rolnictwo działa źle. System produkcji żywności w Europie jest wypaczony. Na całym kontynencie ludzie jednoczą się i nawołują do zmiany. Chcemy produkcji żywności, która będzie sprawiedliwa, zdrowa oraz dobra dla ludzi, zwierząt i planety.

Nadszedł czas na działanie: właśnie teraz rządy krajów unijnych negocjują przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Będą ustalać zasady, które zadecydują o przyszłości rolnictwa, i rozstrzygną, na co zostaną wydane ogromne sumy z kieszeni podatników. Obecnie jest to około 60 miliardów euro rocznie.

Dziś reguły WPR faworyzują głównie rolnictwo przemysłowe i przemysłową produkcję żywności. Napędza to zmiany klimatyczne i prowadzi do zanieczyszczenia środowiska, zmniejsza bioróżnorodność i niesie ze sobą cierpienie zwierząt. Na takich zasadach korzystają wielkie korporacje – one mają się świetnie, podczas gdy małe firmy i przyjazne środowisku gospodarstwa rolne znikają. Cierpią także ludzie: chociaż w Europie ponad połowa populacji skarży się na nadwagę, to jednocześnie szacuje się, że 33 miliony Europejczyków i Europejek są zagrożone niedożywieniem. 43 miliony obywateli Unii nie może sobie pozwolić na pełnowartościowy posiłek choćby co drugi dzień.

Wzywamy Was do solidarności z mieszkańcami i z regionami Europy. Wzywamy Was do stworzenia lepszego rolnictwa i lepszego systemu produkcji żywności. Czas, by rządy postawiły interes publiczny ponad interesami wielkiego biznesu. Potrzebujemy fundamentalnej reformy WPR, by stworzyć lepsze społeczeństwo, działające w sposób zrównoważony. Potrzebujemy zmiany, która wykroczy poza ograniczone propozycje, które są dziś na stole. Potrzebujemy:

Sprawiedliwej WPR, dającej rolnikom uczciwe przychody, które pokryją koszty produkcji. WPR musi gwarantować godne warunki zatrudnienia rolnikom i robotnikom rolnym. Musi wynagradzać tych, którzy przestawiają się na zrównoważone rolnictwo. Musi promować lokalnych producentów, a nie globalne korporacje, musi minimalizować zużycie zasobów i zapobiegać wyzyskowi ludności w krajach rozwijających się. Obowiązujące dziś dopłaty „od hektara” trzeba zastąpić wsparciem celowym oraz funduszami, które będą promowały przejście z gospodarowania tradycyjnego na zrównoważone. WPR nie może uderzać w niewielkich wytwórców żywności z Europy i krajów rozwijających się. Trzeba ukrócić działania w ramach WPR, które zaburzają wymianę na rynkach i prowadzą do destabilizacji na poziomie lokalnym, narodowym i światowym.

Zielonej WPR, podtrzymującej bioróżnorodność, minimalizującej użycie pestycydów, nawozów i antybiotyków, kładącej kres intensywnemu chowowi przemysłowemu, ograniczającej ilość odpadów i radykalnie zmniejszającej emisję gazów cieplarnianych. WPR musi promować prężny i zróżnicowany system rolnictwa i produkcji żywności. Co najmniej 50 proc. funduszy WPR należy przeznaczać na działania chroniące środowisko i klimat.

Zdrowej WPR, która będzie kładła nacisk na odżywczą, pełnowartościową dietę, opartą o niedrogie, sezonowe produkty uprawiane lokalnie, zwłaszcza świeże owoce i warzywa. WPR musi sprawiać, by produkty te były dostępne dla wszystkich obywateli. Musi promować spożywanie roślin strączkowych oraz mniejszej ilości, ale lepszej jakości mięsa. Musi także dbać o ludzi, zwierzęta i planetę.

WPR dla ludzi, wydającej publiczne pieniądze dla publicznego dobra. WPR musi służyć konsumentom i społecznościom, a nie korporacjom. Żądamy, by tzw. plany strategiczne WPR tworzono w drodze partycypacji, z udziałem władz lokalnych i organizacji obywatelskich. Nowa polityka rolna powinna wyraźnie włączać w tworzenie takich planów rolników, którzy pragną przejść na uprawy zrównoważone. Powinna także oddawać głos rolnikom prowadzącym niewielkie gospodarstwa oraz zrzeszającym ich organizacjom.

Cele sprawiedliwej, zielonej i zdrowej Wspólnej Polityki Rolnej są uniwersalne. Dlatego żądamy, by wszystkie państwa członkowskie wdrożyły wszystkie cele nowej WPR. Wdrażaniu musi towarzyszyć badanie wskaźników wpływu, które pozwoli wyznaczyć konkretne etapy działań i kontrolować ich osiągnięcie. Fundusze ze Wspólnej Polityki Rolnej przeznaczone zarówno dla państw członkowskich, jak i dla rolników muszą być warunkowe i zależeć od realizacji celów nowej WPR.

Potrzebujemy zabezpieczeń, które zakażą działań szkodliwych dla środowiska, dobrostanu zwierząt, dla praw i zdrowia drobnych rolników oraz robotników rolnych, a także odnoszących niekorzystne skutki zewnętrzne. Potrzebujemy przemyślanego systemu odpowiedzialności i monitorowania. Ci, którzy łamią ustalone zasady, nie powinni otrzymywać publicznych pieniędzy.

Wierzymy i ufamy w europejską solidarność, i wzywamy wszystkie rządy, by z odwagą i entuzjazmem rozpoczęły tworzenie lepszego rolnictwa i zrównoważonego systemu produkcji żywności.


Partnerzy:

Dorzucisz się?

Rolnictwo przemysłowe zabija pszczoły, nawozi nadmiernie nasze pola i torturuje zwierzęta w chowie przemysłowym. Dostaje na to miliardy z Brukseli!

W przyszłym roku te gigantyczne pieniądze zostaną rozdzielone na nowo. To dlatego właśnie teraz trwa dyskusja, jak to zrobić

Od dziś zaczynamy mobilizację: dni akcji w całej Europie, protest w Brukseli, tak by nasz głos został usłyszany. Pomóż nam, wspierając naszą akcję. Liczy się każda , nawet drobna suma.

Następny krok - podziel się!