122 844 z 150 000 podpisów

Do Komisji Europejskiej

Zakończmy epokę klatkową

Setki milionów zwierząt hodowlanych w Unii Europejskiej spędza większość swojego życia w klatkach. To dla nich wielkie cierpienie. Wzywamy Komisję Europejską, by położyła kres nieludzkiemu traktowaniu zwierząt.

Olbrzymia liczba zwierząt nieustannie cierpi , zamknięta w klatkach na fermach hodowlanych. To okrutne i niepotrzebne. Są dziś dostępne inne systemy hodowli, bez klatek, zapewniające zwierzętom znacznie lepsze warunki. Dlatego apelujemy, aby Komisja przedstawiła projekt nowego prawa, które zakaże stosowania:

 • klatek dla kur niosek, królików, przepiórek, kaczek i gęsi;
 • kojców porodowych dla macior;
 • kojców indywidualnych dla świń, tam gdzie nie są jeszcze zakazane;
 • boksów dla pojedynczych cieląt, tam gdzie nie są jeszcze zakazane.

Dlaczego jest to ważne?

Wyobraź sobie, że uwięziono Cię na długie tygodnie w klatce, a swoje nowo narodzone dzieci karmisz przez grube pręty. W takich warunkach żyje większość macior w Unii Europejskiej – a gdy w końcu zostają wypuszczone z klatek, zapładnia się je ponownie i cały cykl rozpoczyna się od nowa [1].

W samej tylko Europie setki milionów zwierząt spędza w klatce większość życia, od narodzin do śmierci. Zwierzęta trzymane są w klatkach pojedynczo lub ciasno stłoczone. W najgorszych przypadkach klatki są niewiele większe od samego zwierzęcia i uniemożliwiają mu swobodnych ruch [2]. Zwierzęta, tak samo jak Ty i ja, nudzą się, niepokoją i chorują. Dla każdego i każdej z nas życie w klatce oznaczałoby niewypowiedziane cierpienie.

Warunki, w jakich żyją zwierzęta hodowlane w Europie, często nie pozwalają im stykać się z innymi przedstawicielami swoich gatunków – a one potrzebują takiego kontaktu tak samo jak ludzie. Co gorsza, zdarza się, że zamknięte w klatkach zwierzęta muszą nieustannie przybierać tę samą, nienaturalną pozycję. Nie mogą się nawet przeciągnąć ani rozejrzeć.

Przepisy UE już teraz określają, że „swoboda ruchu właściwa zwierzęciu (…) nie może być ograniczona w sposób powodujący niepotrzebne cierpienia” [3]. Przepisy mówią także, że „jeżeli zwierzę jest stale lub często trzymane w zamknięciu, należy mu zapewnić przestrzeń odpowiednią do jego potrzeb” [4]. Fermy hodowlane w całej Europie łamią to prawo, a w wielu krajach UE zwierzęta są nadal trzymane w klatkach.

Ta petycja jest Europejską Inicjatywą Obywatelską (EIO/ECI), dlatego jej podpisanie to dwuczęściowy proces. ECI to oficjalna petycja uznawana w Unii Europejskiej. Aby ją podpisać, trzeba podać nieco więcej informacji niż przy typowych petycjach WeMove. Aby Twój podpis został zarejestrowany i zweryfikowany w Polsce, wypełnij wszystkie pola formularza.


Przypisy:

 1. Do 2013 roku w większości krajów UE maciory przetrzymywano w kojcach indywidualnych przez cały okres ciąży. Obecnie dyrektywa UE zabrania umieszczania ich w takich kojcach po czterech tygodniach od zapłodnienia. Jednak w wielu krajach UE używanie kojców w ciąży jest nadal dozwolone i praktykowane.
 2. Na wielu fermach hodowlanych wciąż przetrzymuje się w ciasnym zamknięciu wiele gatunków zwierząt – od macior, zmuszanych, by karmiły prosięta przez pręty, przez króliki i przepiórki, których nie wypuszcza się z pustych klatek przez całe życie, po karmione na siłę kaczki i gęsi, z których przyrządza się foie gras: https://www.ciwf.pl/kampanie/koniec-epoki-klatkowej/
 3. Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt hodowlanych: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0058&from=PL
 4. Europejska Konwencja o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20081040665/O/D20080665.pdf

We współpracy z:

Następny krok: Podaj poniższe informacje, żeby zweryfikować podpis pod EIO

Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO/European Citizen’s Initiative, ECI) jest instrumentem prawnym, który – w przypadku zebrania wymaganej liczby podpisów – obliguje Komisję Europejską do przeprowadzania formalnej procedury, w ramach której obywatele mogą przedstawić swoje żądania.

Z tego względu podpisanie tej petycji wymaga przestrzegania określonych reguł. Informacje, które należy podać w formularzu, nie są określane przez WeMove.EU, ale przez kraj, w którym podpisujesz petycję. Jest to wymóg prawny. Jeśli nie podasz wymaganych informacji, Twój podpis nie zostanie policzony.

Twój podpis to wyraz poparcia poniższego apelu:

Koniec Epoki Klatkowej

Setki milionów zwierząt hodowlanych w Unii Europejskiej spędza większość swojego życia w klatkach. To dla nich wielkie cierpienie. Wzywamy Komisję Europejską, by położyła kres nieludzkiemu traktowaniu zwierząt.

Olbrzymia liczba zwierząt nieustannie cierpi, zamknięta w klatkach na fermach hodowlanych. To okrutne i niepotrzebne. Są dziś dostępne inne systemy hodowli, bez klatek, zapewniające zwierzętom znacznie lepsze warunki. Dlatego apelujemy, aby Komisja przedstawiła projekt nowego prawa, które zakaże stosowania:

 • klatek dla kur niosek, królików, przepiórek, kaczek i gęsi;
 • kojców porodowych dla macior;
 • kojców indywidualnych dla świń, tam gdzie nie są jeszcze zakazane;
 • boksów dla pojedynczych cieląt, tam gdzie nie są jeszcze zakazane.

Twoje dane zostaną zaszyfrowane (aby nikt nie miał do nich dostępu) i zapisane tymczasowo na bezpiecznym serwerze. Po zakończeniu kampanii podpisy zostaną przekazane krajowym urzędnikom, którzy je oficjalnie zweryfikują.

WeMove nie ma prawa przechowywać dodatkowych danych o osobach podpisujących petycję ani wykorzystywać ich w żadnym celu niezwiązanym z Europejską Inicjatywą Obywatelską. Po zamknięciu petycji ECI organizatorzy kampanii zniszczą wszystkie dodatkowe dane podane w celu złożenia podpisu pod petycją. Zdolność organizatorów do wypełnienia tego obowiązku w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych została potwierdzona zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Przy podpisywaniu petycji ECI obowiązują wszystkie przepisy o ochronie danych osobowych.

Europejska Inicjatywa Obywatelska jest szczególnym narzędziem, dzięki któremu zwykli obywatele, jak my, mogą domagać się od Komisji Europejskiej, żeby zbadała, czy w jakiejś kwestii powinna nastąpić zmiana europejskiego prawa. Różni się tym od zwykłej petycji, że prawnie zobowiązuje Komisję Europejską do przyjrzenia się i zbadania naszych żądań, jako głosu obywateli UE. Daje nam więc dużo większą siłę negocjacyjną niż zwykła petycja.

Aby Europejska Inicjatywa Obywatelska zakończyła się sukcesem, trzeba zebrać ponad milion ważnych podpisów obywateli i obywatelek całej Unii Europejskiej. Dodatkowo ustalona jest minimalna liczba, którą należy zdobyć w co najmniej 7 krajach.

EIO może dotyczyć wyłącznie takiej kwestii lub polityki, której debatowanie leży w gestii Komisji Europejskiej.

Żeby wesprzeć Europejską Inicjatywę Obywatelską, musisz być obywatelem / obywatelką Unii Europejskiej (jednego z krajów należących do UE) i być w wieku, który pozwala Ci brać udział w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego (18 lat, z wyjątkiem Grecji, gdzie wiek ten wynosi 17 lat, oraz Austrii i Malty – 16 lat).

Żeby poznać więcej szczegółów na temat tego, kto jest uprawniony do podpisania EIO, odwiedź stronę EIO Komisji Obywatelskiej.

Wyobraź sobie, że uwięziono Cię na długie tygodnie w klatce, a swoje nowo narodzone dzieci karmisz przez grube pręty. W takich warunkach żyje większość macior w Unii Europejskiej – a gdy w końcu zostają wypuszczone z klatek, zapładnia się je ponownie i cały cykl rozpoczyna się od nowa.

W samej tylko Europie setki milionów zwierząt spędza w klatce większość życia, od narodzin do śmierci. Zwierzęta trzymane są w klatkach pojedynczo lub ciasno stłoczone w grupach. W najgorszych przypadkach klatki są niewiele większe od samego zwierzęcia i uniemożliwiają mu swobodnych ruch. Zwierzęta, tak samo jak Ty i ja, nudzą się, niepokoją i chorują. Dla każdego i każdej z nas życie w klatce oznaczałoby niewypowiedziane cierpienie.

Warunki, w jakich żyją zwierzęta hodowlane w Europie, często nie pozwalają im stykać się z innymi przedstawicielami swoich gatunków – a one potrzebują takiego kontaktu tak samo jak ludzie. Co gorsza, zdarza się, że zamknięte w klatkach zwierzęta muszą nieustannie przybierać tę samą, nienaturalną pozycję. Nie mogą się nawet przeciągnąć ani rozejrzeć.

Przepisy UE już teraz określają, że „swoboda ruchu właściwa zwierzęciu (…) nie może być ograniczona w sposób powodujący niepotrzebne cierpienia”. Przepisy mówią także, że „jeżeli zwierzę jest stale lub często trzymane w zamknięciu, należy mu zapewnić przestrzeń odpowiednią do jego potrzeb”. Fermy hodowlane w całej Europie łamią to prawo, a w wielu krajach UE zwierzęta są nadal trzymane w klatkach.

Ta petycja jest Europejską Inicjatywą Obywatelską (EIO/ECI), dlatego jej podpisanie jest dwuczęściowym procesem. ECI to oficjalna petycja uznawana w Unii Europejskiej. Aby ją podpisać, trzeba podać nieco więcej informacji niż przy typowych petycjach WeMove. Aby Twój podpis został zarejestrowany i zweryfikowany w Polsce, wypełnij wszystkie pola formularza.

Dorzucisz się?

Społeczność WeMove od dawna walczy o zmiany w europejskim rolnictwie i hodowli zwierząt. Wiele elementów współczesnego rolnictwa nie działa tak, ja powinno. A trzymanie zwierząt w klatkach jest jednym z nich. Razem wzywaliśmy już do zakończenia przemysłowej produkcji mięsa, które jest przyczyną cierpienia zwierząt, prowadzi do powstawania monokultur i masowego stosowania pestycydów.

Żeby móc reagować tam, gdzie jesteśmy potrzebni, konieczna jest stabilność, jaką dają nam nawet niewielkie, ale regularne wpłaty od członków i członkiń naszej społeczności – takich jak Ty.

Dorzucisz się, żebyśmy mogli dalej walczyć o lepszą żywność pochodzącą z dobrego rolnictwa?

Jak się dorzucić w inny sposób?

Możesz zrobić przelew na nasze konto:

WeMove Europe SCE mbH
IBAN: DE98 4306 0967 1177 7069 00
BIC: GENODEM1GLS, GLS Bank
Berlin, Niemcy

Dorzuć się, używając
Przejrzyste i odpowiedzialne korzystanie z darowizn jest dla nas bardzo ważne – więcej informacji o tym, jak wydajemy pieniądze, znajduje się na tej stronie.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i prywatności. Wprowadzając w formularz swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od WeMove.EU informacji o prowadzonych kampaniach oraz zgadzasz się na użycie na tej stronie cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.

Następny krok - podziel się!