74 444 z 100 000 podpisów

Przyjazna Europa to my, pozwólcie nam pomagać!

Rządy państw UE nie radzą sobie z migracją. Większości z nas zależy na tym, by pomóc potrzebującym. Miliony już stanęły do pomocy. Teraz chcemy, żeby usłyszano nasz głos. Odzyskajmy Europę przyjazną uchodźcom! Apelujemy do Komisji Europejskiej o działanie:

  1. Obywatele i obywatelki z całej Europy chcą udzielać uchodźcom wsparcia finansowego, zapewniając im bezpieczny dom i nowe życie. Chcemy, żeby Komisja bezpośrednio wsparła lokalne grupy pomagające uchodźcom, którzy już otrzymali wizę krajową.
  2. Nikt nie powinien być ścigany ani karany grzywną za niesienie pomocy humanitarnej lub udzielenie schronienia. Chcemy, żeby Komisja powstrzymała te rządy, które karzą wolontariuszy.
  3. Każdy ma prawo do ochrony życia i zdrowia. Chcemy, żeby Komisja zagwarantowała skuteczniejsze sposoby obrony wszystkich ofiar wyzysku pracowniczego i przestępstw w Europie oraz wszystkich ofiar nadużyć i łamania praw człowieka na naszych granicach.

Dlaczego to jest ważne?

Manuel, strażak z Hiszpanii, oraz dwóch innych ratowników: Enrique Rodríguez i Julio Latorre, stanęli niedawno przed sądem oskarżeni o przemyt ludzi [1]. 7 maja 2018 roku grecki sąd wydał wyrok – na szczęście zostali uniewinnieni. Niestety każdego dnia bohaterscy wolontariusze, tacy jak Manuel, wciąż stają przed ryzykiem podobnych zarzutów; za ratowanie ludzi przed utonięciem mogą dostać karę więzienia. Ale my mamy plan, jak to zmienić.

Wspólnie z naszymi partnerami pracowaliśmy nad oficjalną europejską petycją, znaną jako Europejska Inicjatywa Obywatelska. Jeśli podpisze ją milion obywateli i obywatelek UE, Komisja Europejska będzie prawnie zobowiązana do wysłuchania naszych propozycji. Taka petycja może nawet bezpośrednio doprowadzić do istotnej zmiany w europejskim prawie migracyjnym, które obecnie kryminalizuje pomoc potrzebującym [2].

Ta inicjatywa dotyka samego źródła sytuacji, w której wolontariusze niosący pomoc potrzebującym muszą ryzykować utratę własnej wolności. Ratownicy decydują się wypłynąć na europejskie morza, bo rządy państw UE nie zdają egzaminu w obliczu trwającego kryzysu. Ludzie wciąż toną – nawet jeśli media straciły już zainteresowanie.

Poprzez Europejską Inicjatywę Obywatelską apelujemy o takie prawo, które pozwoli Europejczykom i Europejkom pomóc i przyjąć u siebie potrzebujących. Wolontariusze nie będą mogli zejść z posterunków, dopóki ludzie uciekający przed wojną będą musieli ryzykować życie dla bezpieczeństwa swojego i swoich dzieci.

Wiemy, że Europejskie Inicjatywy Obywatelskie działają, i to działają za sprawą naszej społeczności! W zeszłym roku stanęliśmy na czele jednej z nich, zadając poważny cios agrochemicznemu gigantowi Monsanto [3]. Udało się to dzięki naszemu ruchowi, partnerom [4] i ponad 1,3 milionom obywateli UE, którzy podpisali petycję. Teraz możemy powtórzyć ten sukces i domagać się lepszej Europy, otwartej i przyjaznej dla wszystkich ludzi.

Kiedy Manuel i inni wolontariusze zostali aresztowani w 2016 roku, społeczność WeMove zmobilizowała się do pomocy. Fala solidarności, którą uruchomiliśmy wraz partnerami [5], dotarła aż do Komisji Europejskiej w Brukseli. Chociaż Komisarz ds. Migracji przyznał, że problem istnieje, UE pozostawiła Manuela samego wobec poczynań greckiej prokuratury. Ale my go nie zostawiliśmy.

Ludzie tacy jak Manuel pokazali nam lepszą stronę Europy. Jeśli jeszcze raz wspólnie się zmobilizujmy, będziemy mogli rozprawić się ze źródłem problemu poprzez zmianę europejskiego prawa. Jeśli ludzie uciekający przed wojną i prześladowaniami będą mogli bezpiecznie dotrzeć do Europy, wolontariusze nie będą musieli ryzykować swojej wolności, aby walczyć o życie innych.Zdjęcie: PROEMAID

[1] https://elpais.com/elpais/2016/01/18/inenglish/1453131017_476612.html

[2] Opracowanie Parlamentu Europejskiego: “Fit for Purpose? The Facilitation Directive and the Criminalisation of Humanitarian Assistance to Irregular Migrants”: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU%282016%29536490

Tekst samej dyrektywy UE definiującej ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32002L0090

[3] Lobbyści Monsanto nie mają już wstępu do Parlamentu Europejskiego, powstała także specjalna komisja do zbadania procedury zatwierdzania pestycydów przez UE!

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20171124STO88814/glifosat-zdrowie-obywateli-na-pierwszym-miejscu-uwazaja-poslowie

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pest/home.html

[4] Campact, CEO, GLOBAL2000, Greenpeace, SumOfUs, Avaaz, Health and Environment Alliance, Danish Society for Nature Conservation, Pesticide Action Network, Skiftet, oraz wszystkie organizacje ogromnej Koalicji wspierającej EIO "NIE dla glifosatu".

[5] socialplatform oraz PROEMAIDW partnerstwie z:

Krok 2 z 2: Uzupełnij swoje dane, aby Twój podpis pod Europejską Inicjatywą Obywatelską mógł zostać zweryfikowany

Europejska Inicjatywa Obywatelska jest instrumentem prawnym, który zobowiązuje Komisję Europejską do formalnego wysłuchania postulatów obywateli pod warunkiem, że zbiorą wystarczające poparcie dla swojej inicjatywy. Sposób jej podpisywania regulują przepisy.

Aby złożyć ważny podpis pod inicjatywą, trzeba podać więcej informacji niż przy typowych petycjach WeMove. To wymaganie urzędowe, na które WeMove nie ma wpływu. To Twój rząd decyduje, jakich informacji musisz udzielić, aby Twój podpis był ważny. W Polsce, potrzebny będzie Twój adres i numer PESEL. Podanie tych informacji stanowi prawny wymóg dla wszystkich Europejskich Inicjatyw Obywatelskich i pozwala na weryfikację tego, czy jesteś prawdziwą osobą i obywatelem lub obywatelką UE.

Przyjazna Europa to my, pozwólcie nam pomagać!

Rządy państw UE nie radzą sobie z migracją. Większości z nas zależy na tym, by pomóc potrzebującym. Miliony już stanęły do pomocy. Teraz chcemy, żeby usłyszano nasz głos. Odzyskajmy Europę przyjazną uchodźcom! Apelujemy do Komisji Europejskiej o działanie:

  1. Obywatele i obywatelki z całej Europy chcą udzielać uchodźcom wsparcia finansowego, zapewniając im bezpieczny dom i nowe życie. Chcemy, żeby Komisja bezpośrednio wsparła lokalne grupy pomagające uchodźcom, którzy już otrzymali wizę krajową.
  2. Nikt nie powinien być ścigany ani karany grzywną za niesienie pomocy humanitarnej lub udzielenie schronienia. Chcemy, żeby Komisja powstrzymała te rządy, które karzą wolontariuszy.
  3. Każdy ma prawo do ochrony życia i zdrowia. Chcemy, żeby Komisja zagwarantowała skuteczniejsze sposoby obrony wszystkich ofiar wyzysku pracowniczego i przestępstw w Europie oraz wszystkich ofiar nadużyć i łamania praw człowieka na naszych granicach.

Twoje dane zostaną najpierw zaszyfrowane (tak, aby nikt nie miał do nich dostępu), a później tymczasowo przechowane na bezpiecznym serwerze w Niemczech. Kiedy zbierzemy wystarczającą liczbę podpisów, przekażemy je urzędnikom państwowym w Twoim kraju, którzy zweryfikują podpisy.

WeMove nie ma prawa przechowywać Twoich danych osobowych ani wykorzystywać ich w żadnym celu niezwiązanym z Europejską Inicjatywą Obywatelską. Wraz z zakończeniem tej kampanii, WeMove zniszczy wszystkie dodatkowe dane udostępnione w celu wyrażenia poparcia dla Inicjatywy. Zdolność WeMove do bezpiecznego przeprowadzenia tych operacji została oficjalnie zatwierdzona zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

Oczywiście obowiązują nas wszystkie przepisy o ochronie danych osobowych.

Europejska Inicjatywa Obywatelska to mechanizm, który pozwala obywatelom i obywatelkom państw członkowskich zażądać od Komisji Europejskiej zmiany prawa obowiązującego w Unii. Różni się od regularnych petycji ponieważ jest narzędziem, które prawnie zobowiązuje Komisję Europejską do rozważenia i zbadania żądań obywateli.

Aby taka inicjatywa została uwzględniona, trzeba zebrać pod nią ponad milion ważnych podpisów z co najmniej siedmiu krajów członkowskich UE.

Europejska inicjatywa obywatelska może dotyczyć wyłącznie tych obszarów, które podlegają regulacjom prawnym Unii Europejskiej.

Europejską Inicjatywę Obywatelską może podpisać każdy obywatel i każda obywatelka państwa należącego do Unii Europejskiej, o ile ma prawo głosowania w wyborach krajowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, kto ma prawo złożyć podpis pod petycją, odwiedź oficjalną stronę Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, którą prowadzi Komisja Europejska.

Manuel, strażak z Hiszpanii, wkrótce stanie przed sądem, oskarżony o przemyt ludzi. [1] 7 maja 2018 roku Grecja osądzi, czy ratowanie ludzi przed utonięciem zasługuje na karę więzienia. Każdego dnia bohaterscy wolontariusze, tacy jak Manuel, stają przed ryzykiem podobnych zarzutów. Ale my mamy plan jak to zmienić.

Przez ostatni miesiąc pracowaliśmy wraz z naszymi partnerami nad oficjalną, europejską petycją, znaną jako Europejska Inicjatywa Obywatelska. Jeśli podpisze ją milion obywateli i obywatelek UE, Komisja Europejska będzie prawnie zobowiązana do wysłuchania naszych propozycji. Taka petycja może nawet bezpośrednio doprowadzić do istotnej zmiany w europejskim prawie migracyjnym, które obecnie kryminalizuje pomoc potrzebującym. [2]

Ta inicjatywa dotyka samego źródła sytuacji, w której wolontariusze niosący pomoc potrzebującym muszą ryzykować utratę własnej wolności. Ratownicy decydują się wypłynąć na europejskie morza, bo rządy państw UE nie zdają egzaminu w obliczu trwającego kryzysu. Ludzie wciąż toną - nawet jeśli media straciły już zainteresowanie.

Poprzez Europejską Inicjatywę Obywatelską apelujemy o takie prawo, które pozwoli Europejczykom i Europejkom pomóc i przyjąć u siebie potrzebujących. Wolontariusze nie będą mogli zejść z posterunków, dopóki ludzie uciekający przed wojną będą musieli ryzykować życie dla bezpieczeństwa swojego i swoich dzieci.

Wiemy, że Europejskie Inicjatywy Obywatelskie działają, i to działają za sprawą naszej społeczności! W zeszłym roku stanęliśmy na czele jednej z nich, zadając poważny cios agrochemicznemu gigantowi Monsanto. [3] Udało się to dzięki naszemu ruchowi, partnerom [4] i ponad 1,3 milionom obywateli UE, którzy podpisali petycję. Teraz możemy powtórzyć ten sukces i domagać się lepszej Europy, otwartej i przyjaznej dla wszystkich ludzi.

Kiedy Manuel i inni wolontariusze zostali aresztowani w 2016 roku, społeczność WeMove zmobilizowała się do pomocy. Fala solidarności, którą uruchomiliśmy wraz partnerami [5], dotarła aż do Komisji Europejskiej w Brukseli. Chociaż Komisarz ds. Migracji przyznał, że problem istnieje, UE pozostawiła Manuela samego wobec poczynań greckiej prokuratury. Ale my go nie zostawimy.

Ludzie tacy jak Manuel pokazali nam lepszą stronę Europy. Jeśli jeszcze raz wspólnie się zmobilizujmy, będziemy mogli okazać mu wsparcie ORAZ rozprawić się ze źródłem problemu poprzez zmianę europejskiego prawa. Jeśli ludzie uciekający przed wojną i prześladowaniami będą mogli bezpiecznie dotrzeć do Europy, wolontariusze nie będą musieli ryzykować swojej wolności, aby walczyć o życie innych.[1] https://elpais.com/elpais/2016/01/18/inenglish/1453131017_476612.html

[2] Opracowanie Parlamentu Europejskiego: “Fit for Purpose? The Facilitation Directive and the Criminalisation of Humanitarian Assistance to Irregular Migrants”: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU%282016%29536490

Tekst samej dyrektywy UE definiującej ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32002L0090

[3] Lobbyści Monsanto nie mają już wstępu do Parlamentu Europejskiego, powstała także specjalna komisja do zbadania procedury zatwierdzania pestycydów przez UE!

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20171124STO88814/glifosat-zdrowie-obywateli-na-pierwszym-miejscu-uwazaja-poslowie

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pest/home.html

[4] Campact, CEO, GLOBAL2000, Greenpeace, SumOfUs, Avaaz, Health and Environment Alliance, Danish Society for Nature Conservation, Pesticide Action Network, Skiftet, oraz wszystkie organizacje ogromnej Koalicji wspierającej EIO "NIE dla glifosatu".

[5] socialplatform oraz PROEMAID

Ładuję ...

Dorzucisz się?

Społeczność WeMove stoi po stronie wolontariuszy ratujących ludzkie życia na Morzu Śródziemnym jak i obywateli, którzy chcą pomóc potrzebującym mobilizując się lokalnie. To dlatego pomagamy naszym partnerom zorganizować Europejską Inicjatywę Obywatelską.

EIO to potężne przedsięwzięcie, a skuteczna kampania wymaga funduszy. Tylko dzięki niewielkim, regularnym wpłatom członków naszej społeczności, możemy zachować stabilność finansową, a wraz z nią gotowość do szybkiej mobilizacji i zdolność do skutecznej presji.

Czy dorzucisz parę złotych każdego miesiąca i pomożesz nam zawalczyć o przyjazną, otwartą Europę?

Następny krok - podziel się!