316.998 din 400.000 de semnături

Acționez pentru o Europă mai bună; pentru o Uniune Europeană angajată în realizarea justiției economice și sociale, a dezvoltării durabile și a democrației conduse de voința cetățenească.

Europa în criză

Ne propunem să ajutăm cetățenii din întreaga Europă să lupte pentru o Europă a dezvoltării durabile, a dreptății și a democrației, o Europă care respectă drepturile omului în cazul fiecărei ființe umane, indiferent dacă persoana respectivă are sau nu cetățenie europeană. O Europă care ia în serios ideile și valorile inițiale ale unei Europe consacrate păcii și solidarității globale.

Deși suntem în dezacord cu multe dintre politicile curente ale UE, credem că UE este o structură necesară pentru susținerea unor politici durabile, juste și democratice în multe domenii. Totuși, nu pe glorificarea Uniunii pe baza meritelor sale teoretice ne concentrăm, ci pe abordarea unor probleme foarte practice produse de politicile UE.

Vom organiza campanii civice împotriva deciziilor proaste la nivel european, indiferent dacă ele vin dinspre statele membre, comisie sau parlament, și vom lupta pentru schimbare pozitivă, în acord cu valorile noastre.

Paradoxal, exact prin critica energică a unor politici specifice și prin abordarea directă a instituțiilor europene, afirmăm importanța și legitimitatea procesului decizional la nivel european.

Campaniile noastre nu vor fi reductibile la o poziție pro sau contra UE. Ele vor avea ca fundament viziunea despre o Europă mai bună.

În esență, credem în ideea că trebuie pusă mai multă putere în mâinile oamenilor și mai puțină în cele ale corporațiilor și grupurilor de interes specific, și vom derula campanii care promovează aceste valori.

Următorul pas: dă de veste