25 481 z 50 000 podpisów

Tekst petycji

Do Komisji Europejskiej i ministrów ds. energii państw członkowskich UE:

Ani grosza z pieniędzy publicznych na atom! Pieniądze europejskich podatników nie powinny służyć finansowaniu brudnej i niebezpiecznej energii jądrowej. Połóżcie kres wszelkim planom wsparcia przemysłu atomowego w ryzykownej grze za nasze pieniądze - i kosztem naszego zdrowia!

Dlaczego to jest ważne?

Pośród decydentów w Unii Europejskiej są tacy, którzy dają posłuch podszeptom atomowego lobby i snują plany powrotu do ery atomowej - czasów, gdy ludzie w całej Europie żyli w cieniu rosnącego lasu elektrowni jądrowych produkujących promieniotwórcze odpady.

Ujawniony niedawno roboczy dokument Komisji Europejskiej [1] rzuca światło na ambicje przemysłu atomowego, zmagającego się od lat z ogromnymi problemami finansowymi: lobbyści chcą, aby Unia wspierała rozwój niebezpiecznej energii jądrowej - i żeby wygórowany rachunek zapłacili europejscy podatnicy.

W przyszłym tygodniu w Brukseli spotykają się unijni ministrowie do spraw energii. Możemy wykorzystać ten moment, żeby głośno sprzeciwić się dalszym planom rozwoju atomu w Europie. Zaapelujmy do Komisji Europejskiej i ministrów, by położyli kres wszelkim planom wsparcia przemysłu atomowego w tej ryzykownej grze za nasze pieniądze - i kosztem naszego zdrowia!

Więcej informacji

Roboczy dokument, który wyciekł z Komisji Europejskiej, ma służyć jako punkt wyjścia dla przyszłych decyzji o kształcie unijnej energetyki - tematu, który dotyka codziennego życia wszystkich Europejczyków i Europejek. Jednak plany te konsultuje się tylko z przedstawicielami przemysłu, a w dyskusji nad przyszłością atomu zupełnie zabrakło głosu społeczeństwa.

Energia jądrowa to nie tylko poważne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. To również ogromne koszty. Inwestycje w technologie jądrowe są tak drogie, że żadna prywatna spółka nie podjęłaby się ich realizacji bez obietnicy wieloletnich subsydiów z publicznej kiesy - co oznacza, że ryzyko finansowe ponoszą pośrednio podatnicy. Wyciągając wnioski z tragicznych w skutkach katastrof w Czarnobylu i Fukushimie [2, 3] oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi i środowiska, wiele europejskich państw postanowiło już wycofać się z atomu. W zamian za to wspierają one czyste technologie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Jeśli wspólnie zabierzemy głos i sprzeciwimy się dofinansowaniu energetyki jądrowej z publicznych pieniędzy zanim zapadną wiążące deklaracje, Unia Europejska wciąż może podjąć dobrą decyzję i wycofać się z planów wspierania atomu. Dlatego potrzebna jest pełna mobilizacja! Unia Europejska powinna przodować na rynku innowacyjnych technologii OZE i wspierać energetykę prosumencką, nie zaś oddawać coraz więcej władzy w ręce przemysłu, dla którego nasze zdrowie i bezpieczeństwo znaczą mniej niż korporacyjne zyski.

Podpisz petycję i powiedz NIE finansowaniu energii jądrowej z naszych podatków!

[1] Draft declaration of intent from EU

[2] Więcej informacji o katastrofie w Czarnobylu

[3] Więcej informacji o katastrofie w Fukushimie

Partnerem w tej kampanii jest CEE Bankwatch Network, w Polsce wspiera nas Zielony Instytut.

Następny krok - podziel się!