29 108 z 50 000 podpisów

Jean-Claude Juncker, Przewodniczący Komisji Europejskiej

Wprowadzenie

Były Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, został niedawno jednym z dyrektorów w Goldman Sachs International oraz doradcą banku Goldman Sachs, który miał swój istotny wkład w wywołanie kryzysu finansowego w roku 2008. Na swoim nowym stanowisku Barroso będzie doskonale wiedział, za które sznurki w Komisji Europejskiej pociągnąć, co może wykorzystać w swojej nowej pracy.

Petycja

Funkcjonariusze publiczni nie powinni wykorzystywać swoich kontaktów i wpływów na rzecz potężnych korporacji. Trzeba zatrzymać drzwi obrotowe między Komisją Europejską a wielkim biznesem. Reguły, określające gdzie byli członkowie Komisji Europejskiej mogą pracować po opuszczeniu swojego urzędu, wymagają natychmiastowej zmiany.

Byłych komisarzy powinien obowiązywać co najmniej trzyletni zakaz wykonywania jakiejkolwiek pracy mogącej powodować konflikt interesów – ze szczególnym uwzględnieniem bezpośredniego i pośredniego lobbingu w strukturach UE.

Potrzebujemy również przejrzystej i niezależnej komisji etycznej, która mogłaby podejmować decyzje i nakładać sankcje w sprawach, w których doszłoby do łamania wymienionych zasad.

W związku z tym José Barroso powinien zostać obecnie pozbawiony prawa do przywilejów emerytalnych, które przysługuje mu jako byłemu członkowi Komisji Europejskiej.

Dlaczego jest to ważne?

Goldman Sachs, bank który miał znaczący wkład w wywołanie światowego kryzysu finansowego w roku 2008 [1], znalazł prostą metodę, żeby Unia Europejska podejmował działania w jego interesie. Zatrudnił byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej, pana José Manuel Barroso [2].

Barroso – w trakcie swoich dwóch kadencji w Komisji Europejskiej – zdobył wielkie polityczne wpływy, kontakty, a także praktyczną wiedzę o działaniu instytucji UE, które będzie mógł teraz wykorzystywać na rzecz jednej z najbardziej kontrowersyjnych korporacji finansowych, która już teraz wydaje ponad milion euro rocznie na lobbowanie w Unii Europejskiej [3].

Jest to wyraźny sygnał, że nasze unijne instytucje pozwalają bankom i wielkiemu biznesowi wpływać na tworzenie polityk zgodnie z ich celami. Potrzebujemy silnych reguł, dzięki którym będziemy w stanie przeciwdziałać temu zjawisku, a także sankcji, które będą efektywnie stosowane, gdy ktoś będzie łamał ustalone zasady. Już teraz Prezydent Francji, kilkudziesięciu posłów do Parlamentu Europejskiego i wielu niezadowolonych pracowników instytucji unijnych otwarcie wyrazili swój sprzeciw w tej sprawie [4], mimo to Komisja Europejska milczy, pomimo że obrotowe drzwi ciągle się kręcą, a liczba przypadków płynnego przechodzenia urzędników z pracy w sektorze publicznym do świata wielkiego biznesu rośnie [5]. Mocny głos społeczności europejskiej może zmotywować unijne organy do zmiany tej praktyki.

Podpisz petycję, żeby zatrzymać byłych polityków przed sprzedawaniem swoich wpływów korporacjom!

Ta petycja została zainicjowana w partnerstwie z The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU) oraz Transparency International (EU Office).

Źródła

[1] https://www.justice.gov/opa/pr/goldman-sachs-agrees-pay-more-5-billion-connection-its-sale-residential-mortgage-backed

[2] https://www.theguardian.com/business/2016/jul/08/jose-manuel-barroso-to-become-next-head-of-goldman-sachs-international

[3] http://corporateeurope.org/revolving-doors/2016/07/barroso-and-goldman-sachs-dangerous-liaison

[4] http://www.politico.eu/article/jose-manuel-barrosos-new-job-at-goldman-sachs-angers-eu/

[5] https://euobserver.com/opinion/134484

Następny krok - podziel się!