118 916 z 150 000 podpisów

Jamaika parties, FDP , Conservatives, Lindner, Altmaier, Solms, Laschet, Tauber, Spahn, Kloeckner, Groehe, Scheuer oraz Lambsdorff

Petycja:

Wzywamy do jak najszybszego wycofania węgla z produkcji energii. Żądamy opracowania konkretnych planów działań, które doprowadzą do wycofania węgla z użycia, a jednocześnie zagwarantują, że wszyscy ludzie i wszystkie regiony dotknięte tą zmianą zostaną potraktowane sprawiedliwie i otrzymają niezbędne wsparcie.

Dlaczego to jest ważne?

Europa i świat stoją przed dwoma kryzysami: klimatycznym i zdrowotnym. Wiemy, że jedną z głównych przyczyn obu tych kryzysów jest spalanie węgla.

Musimy jak najszybciej zmienić nasz sposób pozyskiwania energii na czyste, odnawialne i wydajne źródła. Właśnie trwają prace nad nowymi przepisami unijnymi, które mogłyby stanowić przełom, jakiego potrzebujemy. Ale jest w tym jeden haczyk i to całkiem poważny – zamiast zielonej rewolucji, może nas czekać ciąg dalszy publicznego finansowania branży zanieczyszczającej powietrze.

Obecny projekt nowych regulacji unijnych wciąż pozwala na subsydiowanie węgla, nazywając to „mechanizmem zdolności energetycznej”. Przemysł węglowy oraz niektórzy europejscy decydenci chcą pozwolić państwom członkowskim na dofinansowanie wydobycia węgla z pieniędzy podatników i płacić elektrowniom za gotowość do pompowania do naszej sieci „brudnej” energii [1].

Wyobraź sobie: elektrownie spalające węgiel zarabiają na produkowanej energii, nawet jeśli niszczą tym nasze zdrowie i środowisko. W dodatku otrzymują ekstra dofinansowanie tylko za swoją gotowość do pracy. To niezły interes i dla wielu elektrowni wykorzystujących węgiel – jedyny sposób na to, by utrzymać się na rynku, pomimo dostępności taniej i czystej energii odnawialnej.

Ale wciąż mamy szansę, żeby powstrzymać unijnych decydentów przed dalszym ratowaniem brudnego i przestarzałego przemysłu węglowego.

Zanim projekt stanie się obowiązującym prawem, musi przejść decydujący etap: negocjacje między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej. Niektóre kraje, w tym Polska, walczą o utrzymanie swojej energetyki węglowej, ale wiele stanęło już po stronie przyszłości opartej na czystej energii. A branża węglowa czuje się coraz bardziej zagrożona – bez publicznych pieniędzy dni bezkarnego zanieczyszczania naszego powietrza są policzone. Dlatego przedstawiciele przemysłu robią, co mogą, żeby lobbować unijnych przywódców.

Potrzebujemy masowej mobilizacji! W tym kluczowym, początkowym momencie negocjacji nad kształtem przyszłości europejskiego rynku energetycznego nasz głos – obywatelek i obywateli Unii Europejskiej – musi być słyszany lepiej niż głos lobbystów branży węglowej.

Żądamy od Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej zobowiązania się do zatrzymania zarówno subsydiów dla węgla, jak i marnotrawienia naszych pieniędzy. Domagamy się też natychmiastowego zakończenia mechanizmu zdolności energetycznej, który wspiera elektrownie oparte na węglu.

Dofinansowanie dla elektrowni węglowych przedłuża życie tej brudnej i zawodnej infrastruktury w czasie, kiedy potrzebujemy dynamicznych i nowoczesnych rozwiązań energetycznych. Pieniądze te mogłyby wspierać Europę w rozwijaniu czystej, zielonej energii, modernizowaniu sieci energetycznej, tak by była bardziej wydajna, inwestowaniu w innowacyjne źródła zasilania, a w rezultacie dać szansę obywatelom i obywatelkom UE stać się pełnoprawnymi graczami na rynku energetyki. Nie możemy pozwolić, aby UE dalej finansowała węgiel!

WeMove łączy siły z organizacjami obywatelskimi w całej Europie, aby wspólnie zacząć naprawiać szkody wywołane naszym uzależnieniem od węgla. Apelujemy o Europę wolną od węgla.

Oznacza to koniec dla publicznego subsydiowania technologii opartych na węglu. Na zawsze! Pieniądze podatników muszą być przeznaczane na pomoc krajom unijnym w przejściu na czystą i zrównoważoną energię, a nie na korporacje pozyskujące paliwa kopalne i na ich brudne interesy.

Przypisy

[1] Przykład: niedawno zaakceptowana zdolność rynkowa Polski, dzięki której do 203o r. około 15 mld euro ma być przeznaczona na instalacje energetyczne. Bez ściśle określonych zasad dla mechanizmu zdolności energetycznej większość tych funduszy może trafić do elektrowni opartych na spalaniu węgla (źródło: https://www.documents.clientearth.org/wp-content/uploads/library/2017-12-12-ocena-ustawy-o-rynku-mocy-ce-pl.pdf)

Dowiedz się więcej:

Opinia CAN Europe na temat mechanizmu zdolności energetycznej: http://www.caneurope.org/docman/coal-phase-out/3051-can-europe-position-on-capacity-mechanisms/file

Opinia biura prasowego CAN Europe na temat stanowiska Parlamentu Europejskiego: http://www.caneurope.org/publications/press-releases/1548-meps-take-a-step-towards-fixing-electricity-market-rules

Więcej o wpływie elektrowni węglowych na zdrowie dowiesz się tutaj: http://www.beyond-coal.eu

W partnerstwie z Europe Beyond Coal

Dorzucisz się?

Europa uniezależnia się od spalania węgla: to fakt. Ten proces musi jednak przebiegać o wiele szybciej niż dotychczas, bo stawką jest życie ludzi i przyszłość klimatu. Aby tak się stało, musimy naciskać na decydentów ze wszystkich sił. Dlatego wspólnie z partnerami z całej Europy prowadzimy długofalową kampanię pod hasłem „Europa wolna od węgla”.

Skuteczne kampanie wymagają funduszy. By móc się mobilizować, wywierać nacisk i osiągać rezultaty, WeMove potrzebuje stabilności i elastyczności finansowej, jaką mogą nam zapewnić jedynie drobne, regularne darowizny od członków i członkiń naszej społeczności. Czy dorzucisz kilka złotych miesięcznie, by pomóc uwolnić Europę od węgla?

Następny krok - podziel się!