519 z 1 000 podpisów

Do Fransa Timmermansa, wice-przewodniczącego Komisji Europejskiej

Treść apelu

Apelujemy o zapewnienie, że reforma Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO) da nam prawdziwie skuteczne narzędzie demokracji w Europie. Aby zapewnić Inicjatywie niezbędny mandat oraz zaangażować obywateli i obywatelki Unii w tworzenie unijnego prawa, apelujemy w szczególności o zniesienie nadmiernych obwarowań w procesie rejestracji Inicjatyw oraz uproszczenie i ujednolicenie wymagań odnośnie sygnatariuszy. Należy umożliwić Inicjatywy domagające się zmian w traktatach unijnych oraz zobowiązać Komisję do odpowiedzi w ciągu roku na każdą przyjętą Inicjatywę w formie propozycji zmiany prawa.

Aktualizacja

Nasza kampania spotkała się z ogromnym odzewem europejskiej społeczności, a Komisja już zaczyna działać! Pod petycją, którą wręczyliśmy Fransowi Timmermansowi 30 sieprnia, podpisało się ponad sto tysięcy osób, a w publicznych konsultacjach wzięło udział ponad 5000 z nas!

Dodaj swój podpis, aby podtrzymać presję i wysłać jasny sygnał - Europa potrzebuje dzisiaj funkcjonalnego narzędzia bezpośredniej demokracji bardziej niż kiedykolwiek.

Dlaczego apelujemy?

Z każdą wspólną petycją staczamy walkę o lepszą Europę. Dziś mamy szansę zmienić reguły gry.

Najpotężniejszy oręż w naszym arsenale - Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO) - wchodzi właśnie w oficjalny proces przeglądu. To nasza wyjątkowa szansa głośno zaapelować o jej reformę i zrealizować ogromny potencjał Inicjatywy na zaangażowanie obywateli i obywatelek Unii w tworzenie naszych wspólnych praw.

Niedawno wraz z partnerami z całej Europy wykorzystaliśmy to oficjalne narzędzie do walki z toksycznym pestycydem Monsanto. [1] Udało nam się zebrać 1,3 miliona oficjalnych podpisów w zaledwie 5 miesięcy - ale nie bez przeszkód i ciągłej walki z biurokracją i chaosem proceduralnym. To była najlepsza droga, bo wiemy, jak ogromny potencjał zmian skrywa w sobie Inicjatywa Obywatelska. [2]

Komisja jest pod presją aby wreszcie zreformować Inicjatywę. Coraz więcej głosów domaga się odejścia od restrykcyjnych wymogów rejestracji, ujednolicenia procedur składania podpisów, których dziś jest tyle, co państw członkowskich, a także zapewnienia, że cały wysiłek nie pójdzie na marne i że na każdą Inicjatywę Komisja odpowie propozycją prawną.

Nie możemy dopuścić do tego, żeby rewizja Inicjatywy ograniczyła się do kosmetycznych poprawek. Mamy szansę przechylić szalę na korzyść europejskiej demokracji, w której obywatele i obywatelki mają prawdziwy wpływ na to, jakimi prawami rządzi się nasza wspólna Unia. Wykorzystajmy ją, aby łatwiej było nam wszystkim zmieniać otaczającą nas rzeczywistość.

Dołącz do walki o europejską demokrację obywatelską!

Przypisy:

[1] Europejska Inicjatywa Obywatelska ws. zakazu glifosatu w Unii: https://act.wemove.eu/campaigns/eci-glifosat-pl

[2] Europejska Inicjatywa Obywatelska: https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_Inicjatywa_Obywatelska

W partnerstwie:


Dorzucisz się?

Społeczność WeMove staje do walki o Unię Europejską współtworzoną przez obywateli i obywatelki, gdzie każdy ma możliwość wpływania na nasze wspólne prawa. By zachować niezależność, bardzo ostrożnie dobieramy źródła naszego finansowania. Ale skuteczne kampanie wymagają funduszy, dlatego liczymy na Ciebie!

Czy przekażesz kilka złotych, aby wesprzeć naszą społeczność w działaniach na rzecz europejskiej demokracji obywatelskiej?

Następny krok - podziel się!