145 276 z 175 000 podpisów

Do Karla-Johana Perssona, prezesa i dyrektora wykonawczego w firmie H&M

Petycja

Jako obecni i potencjalni klienci z całej Europy, żądamy wprowadzenia godnych wynagrodzeń i zapewnienia odpowiednich warunków pracy w całym łańcuchu zaopatrzenia H&M. Poprawiłoby to życie setek tysięcy osób, które codziennie szyją nasze ubrania.

Dlaczego jest to ważne?

Pięć lat temu Firma H&M zobowiązała się godnie wynagradzać wszystkie osoby zatrudnione w całym łańcuchu zaopatrzenia firmy do 2018 r. – ale jak dotąd nie spełniła tej obietnicy [1].

Płaca poniżej tego minimalnego poziomu zmusza pracowników do pracy ponad siły lub zatrudniania się w kilku miejscach – tylko po to, by przeżyć [2]. Niektórzy w takiej sytuacji posyłają własne dzieci do pracy, zamiast do szkoły. Setki tysięcy pracowników wytwarzających odzież dla H&M nadal zarabia głodowe płace i pracuje w bardzo ciężkich warunkach.

Jeśli my, klienci firmy, wspólnym głosem upomnimy się o pracowników i jeśli będzie nas naprawdę dużo, udziałowcy nie będą mogli zlekceważyć naszych żądań. Razem możemy sprawić, że H&M zacznie się obawiać o swoją reputację – a więc także o swoje zyski. A wtedy fima poczuje się zmuszona do działania.

Przypisy:

[1] “Fair Living Wage – sustainability / our commitments / choose and reward responsible partners / fair living wage” – dokument udostępniony WeMove.
http://bit.ly/CCC-godziwe-wynagrodzenie

[2] http://bit.ly/CCC-godziwe-wynagrodzenie, http://bit.ly/GLWC-infographic

Partnerzy:

Dorzucisz się?

WeMove.EU to potężna społeczność obywateli i obywatelek, którym zależy na tym, żeby korporacje zobowiązały się do zapewnienia swoim pracownikom i pracownicom godnych zarobków, w Europie i poza nią. Chcemy pozostać niezależni, dlatego zwracamy uwagę na to, od kogo akcpetujemy wsparcie finansowe, jednak skuteczne kampanie tego wsparcia potrzebują. Dlatego liczymy na Twoją pomoc!

Dorzucisz kilka złotych miesięcznie, że pomóc naszej społeczności kontynuować kampanię na rzecz godnych zarobków i warunków pracy w przemyśle odzieżowym?

Następny krok - podziel się!

Dziękujemy za podpisanie apelu!

Czy znasz jeszcze kogoś, kto chętnie dołączyłby do tej akcji? Wyślij im e-mail i zachęć do podpisania petycji!