307 186 z 350 000 podpisów

Do Komisarza ds. Środowiska Virginijusa Sinkevičiusa, Komisarz ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Stelli Kyriakides, Komisji i Rady Europejskiej oraz polskiej ministry klimatu i środowiska Anny Moskwy

Petycja

Apeluję o zapobieżenie uwolnieniu do środowiska naturalnego organizmów modyfikowanych przy użyciu technologii „gene drive”. Wzywam do podjęcia prac nad wprowadzeniem globalnego moratorium na wprowadzanie takich organizmów do środowiska na Konferencji Stron (COP) Konwencji Narodów Zjednoczonych o Różnorodności Biologicznej (CBD).

Dlaczego jest to ważne?

Wyobraź sobie genetycznie modyfikowane komary zaprojektowane tak, by jak najszybciej dziedziczyły swoje geny, czyniły swoich kuzynów bezpłodnymi i prowadziły do ich wymarcia - w ten sposób zakłócając łańcuch pokarmowy.[1]

Zdaniem naukowców istnieje ryzyko, że technologia „gene drive” – tzw. nadpisywanie genów – może nawet przenosić materiał genetyczny z komarów na motyle. Jeśli tak się stanie, spowoduje to masowe wymieranie zapylaczy, a w konsekwencji utratę wielu roślin, upraw i całych ekosystemów [2].

Nikt, kto obecnie promuje tę technologię, nie wie, jak zminimalizować to ryzyko. A mimo to postępują prace nad jej wprowadzeniem w życie. Większość funduszy na jej rozwój pochodzi od amerykańskiej agencji wojskowej DARPA oraz od Fundacji Billa i Melindy Gatesów.

W ramach przygotowań do ważnego posiedzenia ONZ w 2021 roku szereg ważnych decyzji zostanie podjętych na konferencjach eksperckich. Na wszystkich tych konferencjach swoją reprezentację ma Unia Europejska. Parlament Europejski wezwał już Komisję Europejską i państwa członkowskie do wprowadzenia globalnego moratorium na uwalnianie do środowiska organizmów zmodyfikowanych za pomocą technologii „gene drive”. To jednak nie wystarczy. Nasz wspólny głos może być decydujący.

Razem z ponad 200 organizacjami z całego świata apelujemy o wprowadzenie globalnego moratorium na wprowadzanie do środowiska naturalnego organizmów żywych modyfikowanych przy użyciu technologii „gene drive”. Uważamy to za konieczne dla ochrony różnorodności biologicznej. [3]

Podejście ostrożnościowe wymaga, aby moratorium pozostało w mocy do czasu przyjęcia obowiązujących wszystkie kraje świata reguł dotyczących następujących źródeł ryzyka i odpowiedzi na otwarte pytania:

 • Brak kontroli nad rozprzestrzenianiem. Według obecnego stanu wiedzy nie ma możliwości wychwycenia uwolnionych do środowiska genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Nie ma również możliwości ograniczenia ich rozprzestrzeniania się w czasie i przestrzeni. Granice państwowe ani geograficzne nie są dla nich barierą.
 • Ryzyko związane z prowadzeniem badań. O ile wiemy, technologia „gene drive” była jak dotąd testowana wyłącznie w warunkach laboratoryjnych. Jednak nawet to jest ryzykowne, ponieważ już kilka organizmów, które wydostaną się na zewnątrz, może stanowić zagrożenie.
 • Narzędzia inżynierii genetycznej są podatne na błędy. Narzędzia inżynierii genetycznej takie jak CRISPR/Cas9, które pozostają aktywne w uwolnionych organizmach, nie są odporne na błędy. Możliwe jest zatem wystąpienie nieprzewidzianych skutków na poziomie genetycznym.
 • Przewidzenie wszystkich konsekwencji ekologicznych jest zawsze skomplikowane, a często niemożliwe. Technologia „gene drive” została zaprojektowana tak, by przynosić efekty w naturalnie występujących populacjach organizmów, a efekty te są dziedziczone w kolejnych pokoleniach jako cechy dominujące. Nie sposób przewidzieć, w jaki sposób zniknięcie jednej odmiany zwierząt zmieni łańcuchy pokarmowe i wpłynie na zachowanie innych gatunków. Jak dotąd nie powstały żadne wytyczne dotyczące oceny ryzyka i nie jest pewne, czy taka ocena jest w ogóle możliwa. Nie wykonano praktycznie żadnych badań na temat potencjalnych zagrożeń dla ludzi i dla środowiska.
 • Poza oceną ryzyka konieczne jest sporządzenie kompleksowej oceny technologicznej, zanim organizmy zmodyfikowane za pomocą technologii „gene drive” zostaną wprowadzone do środowiska. Ze względu na to, że ta technologia ma daleko idące konsekwencje i pociąga za sobą wątpliwości techniczne, ekologiczne, etyczne, kulturowe, społeczne oraz legislacyjne, zastosowanie tej technologii w środowisku musi zostać poprzedzone jej wyczerpującą oceną. Nie są również wystarczająco jasne kwestie związane z odpowiedzialnością prawną i prawem do odszkodowań.
 • Technologia „gene drive” ma również zastosowania militarne. Amerykański wojskowy instytut badawczy DARPA jest jednym z największych sponsorów badań nad technologią „gene drive” [4]. W ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych o Broni Biologicznej od kilku lat prowadzone są rozmowy na temat ograniczenia potencjalnego zagrożenia, jakie wiąże się z użyciem technologii „gene drive” jako broni.
 • Kto decyduje? Jeśli organizmy zmodyfikowane za pomocą technologii „gene drive” mogą i powinny rozprzestrzeniać się w środowisku, należy wyjaśnić, kto ma prawo decydować o ich uwolnieniu. W tym celu konieczne jest powołanie instytucji i stworzenie mechanizmu decyzyjnego na poziomie globalnym.

Przypisy:

 1. https://www.sciencedaily.com/releases/2019/12/191219142646.htm
 2. Z dotychczasowych badań wynika, że bakteria o nazwie wolbachia może przenosić geny między różnymi gatunkami owadów. Teoretycznie jest więc możliwy transfer genów między komarami a owadami zapylającymi.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4882834/
 3. https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/forcing_the_farm_sign_on_letter_english_web.pdf
 4. https://www.etcgroup.org/content/gene-drive-files

Partnerzy:
Dorzucisz się?

„Gene drive” to nowo wynaleziona technika inżynierii genetycznej pozwalająca modyfikować zwierzęta i rośliny. Powstałe w ten sposób osobniki mogą się rozprzestrzeniać, zastępując swoich naturalnych kuzynów i prowadząc do ich wymarcia. Używając tej technologii, ryzykujemy zapaść całych ekosystemów.

Mamy szansę doprowadzić do wprowadzenia globalnego moratorium na tę nową technologię, ale potrzebujemy Twojej pomocy. Czy przekażesz kilka złotych miesięcznie, byśmy mogli skutecznie działać, zanim dojdzie do nieodwracalnych szkód?

A mosquito, a mouse and a moth titled with hazard gene drive and marked eradicated

Jak się dorzucić w inny sposób?

Możesz zrobić przelew na nasze konto.

Podaj swój adres e-mail w tytule przelewu.

WeMove Europe SCE mbH
IBAN: DE98 4306 0967 1177 7069 00
BIC: GENODEM1GLS, GLS Bank
Berlin, Niemcy

Przejrzyste i odpowiedzialne korzystanie z darowizn jest dla nas bardzo ważne – więcej informacji o tym, jak wydajemy pieniądze, znajduje się na tej stronie.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i prywatności. Wprowadzając w formularz swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od WeMove Europe informacji o prowadzonych kampaniach oraz zgadzasz się na użycie na tej stronie cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.

Następny krok - podziel się!