189 488 z 250 000 podpisów

Do Rady Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej oraz Heleny Dalli, nowej komisarz ds. równości

Petycja

Europa musi być bezpieczna dla dziewcząt i kobiet! Apelujemy o pilne ratyfikowanie i wdrożenie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej na poziomie Unii Europejskiej. Kobiety i dziewczynki w Europie chcą żyć wolne od strachu i przemocy. Żądamy niezwłocznego podjęcia działań dla ochrony kobiet w Unii Europejskiej oraz aktywnego zwalczania wszechobecnej przemocy na tle płci.

Dlaczego jest to ważne?

Przemoc domowa, przemoc psychiczna, przemoc seksualna i gwałt, okaleczanie żeńskich narządów rodnych, wykorzystywanie seksualne i handel ludźmi, molestowanie i stalking, również w przestrzeni cyfrowej, to rzeczywistość wielu kobiet w Europie, na którą nie ma naszej zgody. A konkretnie: 62 miliony kobiet w Unii Europejskiej doświadczyło fizycznej i/lub seksualnej przemocy po 15. roku życia. Ogólnie rzecz biorąc, przemoc wobec kobiet zagraża bezpieczeństwu połowy populacji UE, czyli ponad 250 milionom kobiet i dziewcząt.

Jednak możemy zrobić coś, żeby to zmienić: wezwać UE do konkretnych działań na rzecz ochrony prawa kobiet i dziewcząt do życia wolnego od przemocy.

W czerwcu 2017 r. Unia Europejska podpisała konwencję o zwalczaniu przemocy wobec kobiet, wysyłając bardzo silny polityczny sygnał potwierdzający zaangażowanie w działania na rzecz zakończenia takiego naruszania praw człowieka [1]. Ale dwa lata po tym wydarzeniu wciąż stoimy w martwym punkcie: kraje członkowskie UE nie porozumiały się w sprawie ratyfikacji konwencji. A bez tego ryzykujemy, że stanie się ona jedynie niespełnioną obietnicą, a kobiety w całej Europie nadal nie będą odpowiednio chronione.

Konwencja ta [2] jest silnym narzędziem, którego celem jest walka z przemocą wobec kobiet i dziewcząt. Gdyby wdrożono ją w całej UE, znacznie wzmocniłaby i poszerzyła ochronę ofiar przemocy. Daje naszym państwom wiążące narzędzia prawne i fundusze konieczne do walki z przemocą wobec kobiet.

Dobre prawo może zmienić całe społeczeństwa, a Konwencja Stambulska to najlepsze narzędzie prawne, jakie mamy, aby położyć kres przemocy wobec kobiet i dzieci. Jednak samo podpisanie konwencji nie wystarczy – żeby była efektywna, musi zostać ratyfikowana i odpowiednio wdrożona.

Wszystkie kraje członkowskie, a szczególnie kraj, który sprawuje prezydencję w Radzie UE, muszą wykazać się silnym przywództwem i zaangażowaniem w spełnienie obietnicy.

Po wyborach europejskich w maju 2019 r. do Parlamentu Europejskiego dostało się więcej kobiet, a przewodnicząca nowej Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uznała zakończenie przemocy wobec kobiet za jeden z priorytetów. Stwierdziła też, że ratyfikacja Konwencji Stambulskiej przez UE jest konieczna [3].

Teraz mamy okazję, żeby przypomnieć o naszych działaniach i zaapelować do nowych przywódców unijnych o zdecydowane działanie w kierunku ratyfikacji konwencji i zakończenia przemocy wobec kobiet.

25 listopada to Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Jak co roku obywatele i obywatelki w całej UE wyjdą na ulice, żeby głośno powiedzieć, że kobiety i dziewczęta chcą żyć bez strachu i bez przemocy. Możliwe, że usłyszymy wówczas wiele deklaracji od polityków, pokazujących ich dobre intencje. Ale to za mało – żądamy konkretnych działań.

Domagamy się od nowych przywódców unijnych pełnego zaangażowania w walkę z przemocą wobec kobiet oraz ratyfikowanie i wdrożenie Konwencji Stambulskiej na terenie UE. Zaapelujemy o to, żeby podjęli decyzję o ratyfikacji konwencji do 25 listopada 2020 r.


Więcej informacji:

Konwencja Stambulska jest zwyczajową nazwą dla Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Rady Europy z 2011 roku. To pierwszy, legalnie wiążący traktat w Europie, który kara różne formy przemocy wobec kobiet, ustanawia wyczerpujący zestaw norm zapobiegający przemocy i gwarantuje każdej kobiecie prawo do życia bez przemocy. Wdrożenie Konwencji Stambulskiej przez UE zagwarantuje kobietom w całej Unii równe standardy ochrony, o które będą mogły upominać się od sądów, oraz wyśle silny polityczny sygnał, że przemoc wobec kobiet nie jest już akceptowana, nigdzie w Europie.


Przypisy

  1. Podpisanie Konwencji przeciw przemocy wobec kobiet i dzieci https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=80397
  2. Konwencja Stambulska: Ogromna szansa na walkę z przemocą wobec kobiet: http://bit.ly/2tquwuK
  3. Stanowisko European Women's Lobby na temat wyboru Ursuli von der Leyen: https://www.womenlobby.org/EWL-position-on-Ursula-von-der-Leyen-s-Election

W partnerstwie z:


Twojego tweeta otrzyma Heleny Dalli, nowej komisarz ds. równości

Nowa Komisja Europejska, która będzie sprawować swój mandat przez najbliższych 5 lat, właśnie rozpoczęła pracę. Helena Dalli, nowa komisarz zajmująca się kwestią praw kobiet, musi wiedzieć, że Europejki i Europejczycy bacznie się jej przyglądają – cieszą nas jej zobowiązania, ale oczekujemy realnych działań. A to znaczy, że nowa Komisja będzie musiała włożyć całą swoją energię w ratyfikację Konwencji do 2020 r. Dasz znać komisarz Dalli, że również tego od niej oczekujesz?

Jeśli nie korzystasz z Twittera, możesz zostawić komentarz na Facebooku. Kliknij na przycisk Pomiń krok.

Wyślij tweeta

Napisz tweeta jako To nie Ty? Kliknij

Nowa Komisja Europejska, która będzie sprawować swój mandat przez najbliższych 5 lat, właśnie rozpoczęła pracę. Helena Dalli, komisarz zajmująca się kwestią równości, a także praw kobiet, musi wiedzieć, że Europejki i Europejczycy bacznie się jej przyglądają – cieszą nas jej zobowiązania, ale oczekujemy realnych działań. A to znaczy, że nowa Komisja będzie musiała włożyć całą swoją energię w ratyfikację Konwencji do 2020 r. Dasz znać komisarz Dalli, że również tego od niej oczekujesz?

Zostaw komentarz pod jednym z jej postów na Facebooku – zajmie Ci to dosłownie chwilę. Możesz skorzystać z jednego z przygotowanych przez nas gotowych tekstów:

  • Gratuluję nominacji na komisarz ds. równości. Bardzo się cieszę, że przewodnicząca Ursula von der Leyen dała wyraźny sygnał, że Konwencja Stambulska powinna zostać ratyfikowana przez całą UE. Zachęcam Panią, żeby włożyła Pani całą swoją energię w realizację tego zadania. Chcemy Europy wolnej od przemocy wobec kobiet.
  • Bardzo niepokoją mnie informacje o zabójstwach kobiet i szeroko pojętej przemocy wobec nich, do której dochodzi w Europie każdego dnia. Ponieważ zaczyna Pani właśnie pełnić mandat jako komisarz ds. równości, apeluję, żeby zrobiła Pani wszystko, co w Pani mocy, żeby UE jak najszybciej ratyfikowała Konwencję Stambulską. Każdy dzień się liczy!
  • Korzystając z okazji, że nowa Komisja Europejska rozpoczyna w tym tygodniu swoją pracę, chcę pogratulować wyboru na stanowisko komisarz ds. równości, a jednocześnie apeluję o podjęcie realnych działań na rzecz jak najszybszego ratyfikowania Konwencji Stambulskiej przez całą UE. Przewodnicząca Komisji ujęła to nawet w swoim oświadczeniu. Teraz czas, żeby przekuć słowa w działanie.

Następny krok - podziel się!

Dziękujemy za Twój podpis!

Jeśli nasz apel ma osiągnąć sukces, będziemy potrzebować mobilizacji całej europejskiej społeczności. Poproś rodzinę i znajomych, aby także podpisali petycję!

Dorzucisz się?

Teraz mamy okazję, żeby przypomnieć o naszych działaniach i zaapelować do nowych przywódców unijnych o zdecydowane działanie w kierunku ratyfikacji konwencji i zakończenia przemocy wobec kobiet.

Walka o równość, godność i prawa człowieka wymaga wsparcia finansowego – takiego, którego nie odbiorą nam jednym podpisem panowie w szarych garniturach. Tylko dzięki darowiznom od naszej społeczności możemy zachować niezależność. Czy wesprzesz naszą walkę o prawa kobiet w całej Europie?