151 453 z 175 000 podpisów

do Rady Unii Europejskiej ds. Sprawiedliwości

Petycja

Europa musi być bezpieczna dla dziewcząt i kobiet! Apelujemy o pilne ratyfikowanie i wdrożenie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej na poziomie Unii Europejskiej. Kobiety i dziewczynki w Europie chcą żyć wolne od strachu i przemocy. Żądamy niezwłocznego podjęcia działań dla ochrony kobiet w Unii Europejskiej oraz aktywnego zwalczania wszechobecnej przemocy na tle płci.

Dlaczego to jest ważne?

Czy "tradycyjne wartości rodzinne" i strach przed "transwestytami" to powody, dla których kobiety mają znosić przemoc domową i gwałt? [1] Dla niektórych mężczyzn u władzy – tak. Ale ich czas dobiega końca.

Bułgaria właśnie wycofała się z wdrażania europejskiej Konwencji o zwalczaniu przemocy wobec kobiet. A to nie wszystko. Kraj sprawuje teraz rotacyjną prezydencję Unii Europejskiej, a wraz z nią - przewodzi procesowi ratyfikacji Konwencji w Europie.

Już za dwa tygodnie państwa członkowskie UE mogłyby głosować za Europą, w której wszystkie kobiety czują się bezpiecznie i ratyfikować Konwencję na poziomie unijnym. To oznaczałoby równą, pełną ochronę kobiet przed przemocą - również w takich krajach jak Polska, gdzie pomimo ratyfikacji, władze wciąż nie wdrażają Konwencji. [2]

Niestety Bułgaria blokuje konkretne działania, odmawiając ochrony 250 milionom kobiet i dziewcząt: w Bułgarii i w całej Europie.

Dobre prawo może zmienić całe społeczeństwa, a Konwencja Stambulska to najlepsze narzędzie prawne jakie mamy, aby położyć kres przemocy wobec kobiet i dzieci. Zapewnia ochronę ofiarom. Nakłada kary na sprawców. Daje naszym państwom wiążące narzędzia konieczne do powstrzymania i ścigania gwałtów, pobić, zniewalania i handlu kobietami, molestowania i nękania: codziennej rzeczywistości milionów kobiet w całej Europie i w Polsce. [3]

W zeszłym roku świętowaliśmy ważne zobowiązanie: UE podpisała Konwencję Stambulską! Ale podpis nie wystarczy – jeśli Konwencja ma być skuteczna, należy ją ratyfikować i szeroko zastosować. Dzisiaj jej przyszłość stoi pod znakiem zapytania.

Jako kraj, który obecnie przewodzi pracom Rady UE, Bułgaria może nadać kierunek całemu procesowi ratyfikacji konwencji na poziomie unijnym. Jednak spoza negocjacyjnych pokoi w Brukseli dochodzą rozczarowujące wiadomości. Wygląda na to, że Bułgaria naciska na zaledwie symboliczną implementację traktatu!

Mamy dość! Już 150 000 osób podpisało naszą petycję, a jeśli zbierzemy 200 000 podpisów, publicznie przekażemy je bułgarskim urzędnikom. Swoje przewodnictwo w UE rozpoczęli w atmosferze skandali korupcyjnych i PR-owych katastrof. [4] Jeśli potraktują nas jako kolejne zagrożenie dla swojego wizerunku jako nowoczesnego kraju UE, możemy nakłonić ich do poparcia ambitnych działań.

Ruch #MeToo (#JaTeż) skonfrontował nas z bolesną i odrażającą rzeczywistością: codziennie, wszędzie, kobiety dotyka przemoc. Jedna na trzy kobiety, które znasz w UE, doświadczyła obrażeń lub molestowania. [5] Taka jest brutalna prawda. Ale ten ruch pokazał także siłę, jaką mamy, kiedy działamy razem.

Chociaż prawa i wolności, z których dzisiaj korzystają kobiety w Europie to dziesięciolecia ciężkiej walki, wciąż jeszcze nie wygraliśmy Europy dla kobiet. Ale razem jesteśmy na dobrej drodze, żeby to zrobić. Prawdziwa zmiana zaczyna się od nas wszystkich, ale dobre i skuteczne prawo może znacząco przyspieszyć jej postęp – i ocalić wiele ludzkich istnień. Dołącz do ruchu podpisując naszą petycję!

Więcej informacji:

Konwencja Stambulska jest zwyczajową nazwą dla Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Rady Europy z 2011 roku. To pierwszy, legalnie wiążący traktat w Europie, który kara różne formy przemocy wobec kobiet, ustanawia wyczerpujący zestaw norm zapobiegający przemocy i gwarantuje każdej kobiecie prawo do życia bez przemocy. Wdrożenie Konwencji Stambulskiej przez UE zagwarantuje kobietow w całej Unii równe standardy ochrony, o które będą mogłu upominać się od sądów oraz wyśle silny polityczny sygnał, że przemoc wobec kobiet nie jest już akceptowana, nigdzie w Europie. Może być także pierwszym, kluczowym krokiem do długo już wyczekiwanej unijnej dyrektywy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet.

Komisja Europejska zadeklarowała, że rok 2017 jest Europejskim Rokiem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewczynek. Teraz musimy sprawić, żeby Europejczycy i Europejki egzekwowali tą deklarację i rezultatem tego roku będzie konkretne działanie poprawiające życie milionów kobiet i dziewczynek w UE.

Prypisy

[1] Bułgaria wycofuje się z traktatu o zwalczaniu przemocy wobec kobiet: http://politi.co/2C5f7nj

[2] Martwe prawo. Rząd PiS bojkotuje Konwencję Antyprzemocową: http://bit.ly/2oW3h5S

[3] Konwencja Stambulska: Ogromna szansa na walkę z przemocą wobec kobiet:

http://bit.ly/2tquwuK

[4] Skandale wokół bułgarskiej prezydencji

http://politi.co/2FmoyQu

http://bit.ly/2pUjRqw

[5] Przemoc wobec kobiet: badania w UE. Raport z głównych wniosków: http://bit.ly/23atuf9

W partnerstwie z:


Dorzucisz się?

Na świecie trwa potężny, bezprecedensowy atak na wywalczone z takim trudem prawa i wolności kobiet. Napędza go nienawiść i agresywna mizoginia apostołów skrajnej prawicy. Przed nami długie i ciężkie zmagania.

Walka o równość, godność i prawa człowieka wymaga wsparcia finansowego – takiego, którego nie odbiorą nam jednym podpisem panowie w szarych garniturach. Tylko dzięki darowiznom od naszej społeczności możemy zachować niezależność. Czy wesprzesz naszą walkę o prawa kobiet w całej Europie?

Następny krok - podziel się!

Dziękujemy za Twój podpis!

Jeśli nasz apel ma osiągnąć sukces, będziemy potrzebować ogromnej mobilizacji całej europejskiej społeczności. Poproś rodzinę i znajomych, aby także podpisali petycję!