219 308 z 250 000 podpisów

Do ministerstw środowiska i rybołówstwa państw członkowskich Unii Europejskiej

Petycja

W Ramowej Dyrektywie w sprawie strategii morskiej państwa Unii Europejskiej zobowiązały się do osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego najpóźniej do 2020 roku. Apelujemy o wypełnienie tego zobowiązania. Problem przełowienia wymaga bardziej zdecydowanych działań, a ryby nie są odpadami, które powinno się wyrzucać do śmieci. Morskie obszary chronione powinny objąć co najmniej 30% powierzchni europejskich mórz, a ochrona różnorodności biologicznej, czystości i dobrostanu mórz, zgodna z prawem UE, wymaga dalszych ambitnych kroków.

Dlaczego jest to ważne?

Państwa Unii Europejskiej podpisały dyrektywę, której prawidłowe wdrożenie pozwoli osiągnąć i utrzymać dobry stan ekologiczny środowiska morskiego do 2020 roku [1]. Jednak jak dotąd jawnie łamią własne zobowiązania i ignorują niszczenie morskich ekosystemów. Termin upływa za niewiele ponad dwa lata, a problemy rosną z dnia na dzień:

  • Przełowione jest ponad 40% populacji ryb w wodach północno-wschodniego Atlantyku [2], a na Morzu Śródziemnym ten wskaźnik wynosi aż 87% [3]
  • Traktujemy ryby jak odpady: każdego roku na całym świecie rybacy wyrzucają miliony ton złowionych ryb, chociaż już w 2014 roku wprowadzono zakaz takich praktyk [4].
  • Ochrona środowiska naturalnego jest dziś pustosłowiem: na zaledwie 9% powierzchni europejskich mórz ustanowiono morskie obszary chronione [5], podczas gdy naukowcy zalecają objęcie taką ochroną 30% wód [6]. Większość istniejących morskich obszarów chronionych istnieje tylko na papierze, a tylko niewielka ich część jest w pełni chroniona.

Ministrowie środowiska i rybołówstwa spotykają się w grudniu - musimy im wysłać jasny sygnał, że tak dalej być nie może. Jeśli chcą osiągnąć uzgodniony cel: ekologicznie różnorodne, czyste i zdrowe morza do 2020 roku, działać trzeba natychmiast! To oznacza koniec przełowienia i ochronę co najmniej 30% naszych wód.

Aktualizacja

Dostarczyliśmy petycję Radzie UE ds. Środowiska (ENVI) podczas spotkania 10 kwietnia 2018 roku w Sofii, stolicy Bułgarii. W międzyczasie zebraliśmy tysiące nowych podpisów, które w grudniu 2018 r. złożylismy na ręce ministrów odpowiedzialnych za nadzorowanie rybołówstwa. Mając na uwadze zbliżający się rok 2020, chcemy zebrać kolejne dziesiątki tysięcy podpisów i przekazać je Ministerstwom Środowiska i Rybołówstwa Portugalii i Hiszpanii jesienią tego roku oraz Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa i ds. Środowiska na ich grudniowym spotkaniu. Dziękujemy za Twoje wsparcie!


Przypisy:

  1. Nasze oceany, morza i wybrzeża – Komisja Europejska; http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/index_en.htm (03/10/17)
  2. Raport z 54. posiedzenia plenarnego Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego Komitetu ds. Rybołówstwa – Komisja Europejska; https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1672821/2017-04_STECF+PLEN+17-01_JRC106580.pdf (03/10/17)
  3. https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/com-2018-452_en.pdf
  4. http://www.seaaroundus.org/ten-million-tonnes-of-fish-wasted-every-year-despite-declining-fish-stocks/
  5. Biuletyn EEA nr 2017/3, 15 września 2017 – Europejska Agencja Środowiska; https://www.eea.europa.eu/media/newsletter/eea-newsletter-issue-2017-3 (03/10/17)
  6. https://portals.iucn.org/congress/motion/053#_ftn1

W partnerstwie z:

Następny krok - podziel się!

Dorzucisz się?

Społeczność WeMove domaga się od ministrów środowiska i rybołówstwa w UE, aby ratowali morskie ekosystemy. By zachować niezależność, bardzo ostrożnie dobieramy sponsorów. Ale skuteczne kampanie wymagają funduszy, dlatego liczymy na Ciebie!

Czy przekażesz kilka złotych miesięcznie, aby wesprzeć naszą społeczność w walce o europejskie morza?

Jak się dorzucić w inny sposób?

Możesz zrobić przelew na nasze konto:

WeMove Europe SCE mbH
IBAN: DE98 4306 0967 1177 7069 00
BIC: GENODEM1GLS, GLS Bank
Berlin, Niemcy

Dorzuć się, używając
Przejrzyste i odpowiedzialne korzystanie z darowizn jest dla nas bardzo ważne – więcej informacji o tym, jak wydajemy pieniądze, znajduje się na tej stronie.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i prywatności. Wprowadzając w formularz swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od WeMove.EU informacji o prowadzonych kampaniach oraz zgadzasz się na użycie na tej stronie cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.