180 708 z 250 000 podpisów

Do ministerstw środowiska i rybołówstwa państw członkowskich Unii Europejskiej

Petycja

W Ramowej Dyrektywie w sprawie strategii morskiej państwa Unii Europejskiej zobowiązały się do osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego najpóźniej do 2020 roku. Apelujemy o wypełnienie tego zobowiązania. Problem przełowienia wymaga bardziej zdecydowanych działań, a ryby nie są odpadami, które powinno się wyrzucać do śmieci. Morskie obszary chronione powinny objąć co najmniej 30% powierzchni europejskich mórz, a ochrona różnorodności biologicznej, czystości i dobrostanu mórz, zgodna z prawem UE, wymaga dalszych ambitnych kroków.

Dlaczego to jest ważne?

Państwa Unii Europejskiej podpisały dyrektywę, której prawidłowe wdrożenie pozwoli osiągnąć i utrzymać dobry stan ekologiczny środowiska morskiego do 2020 roku [1]. Jednak jak dotąd jawnie łamią własne zobowiązania i ignorują niszczenie morskich ekosystemów. Termin upływa za niewiele ponad dwa lata, a problemy rosną z dnia na dzień:

  • Przełowione jest ponad 40% populacji ryb w wodach północno-wschodniego Atlantyku [2], a na Morzu Śródziemnym ten wskaźnik wynosi aż 90% [3]
  • Traktujemy ryby jak odpady: każdego roku rybacy wyrzucają dziesiątki milionów złowionych ryb, chociaż już w 2014 roku wprowadzono zakaz takich praktyk [4].
  • Ochrona środowiska naturalnego jest dziś pustosłowiem: na zaledwie 9% powierzchni europejskich mórz ustanowiono morskie obszary chronione, podczas gdy naukowcy zalecają objęcie taką ochroną 30% wód [6]. Większość istniejących morskich obszarów chronionych istnieje tylko na papierze, a tylko niewielka ich część jest w pełni chroniona.

Ministrowie środowiska i rybołówstwa spotykają się w grudniu - musimy im wysłać jasny sygnał, że tak dalej być nie może. Jeśli chcą osiągnąć uzgodniony cel: ekologicznie różnorodne, czyste i zdrowe morza do 2020 roku, działać trzeba natychmiast! To oznacza koniec przełowienia i ochronę co najmniej 30% wód.

Aktualizacja

Dostarczyliśmy petycję Radzie UE ds. Środowiska (ENVI) podczas spotkania 10 kwietnia 2018 roku w Sofii, stolicy Bułgarii. W międzyczasie zebraliśmy tysiące nowych podpisów, które w grudniu 2018 r. przekażemy ministrom odpowiedzialnym za nadzorowanie rybołówstwa. Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Przypisy:

[1] Nasze oceany, morza i wybrzeża – Komisja Europejska; http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/index_en.htm (03/10/17)

[2] Raport z 54. posiedzenia plenarnego Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego Komitetu ds. Rybołówstwa – Komisja Europejska; https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1672821/2017-04_STECF+PLEN+17-01_JRC106580.pdf (03/10/17)

[3] Więcej ryb, więcej miejsc pracy i więcej pieniędzy – Oceana; http://eu.oceana.org/en/our-work/more-fish-more-jobs-more-money/overview (03/10/17)

[4] Co się dzieje z naszymi rybami?; http://our.fish/en/campaign/the-problem/ (03/10/17)

[5] Biuletyn EEA nr 2017/3, 15 września 2017 – Europejska Agencja Środowiska; https://www.eea.europa.eu/media/newsletter/eea-newsletter-issue-2017-3 (03/10/17)

[6] Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody przyjęła cel: 30% mórz pod ochroną do 2030 roku – MPA News; https://mpanews.openchannels.org/news/mpa-news/iucn-members-approve-30-2030-goal-mpas-%E2%80%94-most-ambitious-target-so-far-mpa-coverage (03/10/17)

W partnerstwie z:

Dorzucisz się?

Społeczność WeMove domaga się od ministrów środowiska i rybołóstwa w UE, aby ratowali morskie ekosystemy. By zachować niezależność, bardzo ostrożnie dobieramy sponsorów. Ale skuteczne kampanie wymagają funduszy, dlatego liczymy na Ciebie!

Czy przekażesz kilka euro tygodniowo, aby wesprzeć naszą społeczność w walce o europejskie morza?

Następny krok - podziel się!

Dziękujemy za podpisanie petycji!

Dostarczyliśmy petycję Radzie UE ds. Środowiska (ENVI) podczas spotkania 10 kwietnia 2018 roku w Sofii, stolicy Bułgarii. W międzyczasie zebraliśmy tysiące nowych podpisów, które w grudniu 2018 r. przekażemy ministrom odpowiedzialnym za nadzorowanie rybołówstwa.

Czy pomożesz nam do tego czasu zebrać jeszcze więcej podpisów? Może bliskie Ci osoby chciałyby poprzeć nasz apel? Podrzucamy podpowiedź na maila, którego możesz do nich wysłać. Dziękujemy!