67 808 z 100 000 podpisów

Do Stelli Kyriakides Komisarki ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Ursuli von der Leyen Przewodniczącej Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Petycja

Apelujemy o zagwarantowanie, że wszelkie procedury diagnostyczne, lekarstwa i szczepionki, których opracowanie zostanie sfinansowane ze środków publicznych, za pieniądze europejskich podatników, będą sprzedawane w przystępnych cenach. Każdy, kto ich potrzebuje, musi mieć do nich dostęp -- tylko tak uratujemy życia. W tym celu konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń, które zagwarantują, że prace badawczo-rozwojowe finansowane ze środków publicznych będą przebiegać zgodnie z następującymi zasadami:

● Innowacja dla wszystkich

● Powszechna dostępność

● Solidarność i globalna współpraca

● Dobre zarządzanie i transparentność

Dlaczego jest to ważne?

Systemom ochrony zdrowia w całej Europie grozi przeciążenie w miarę jak przybywa zakażonych koronawirusem i ofiar śmiertelnych [1]. Dramatycznie potrzebujemy testów, leków i szczepionek. Muszą one powstać najszybciej, jak to możliwe, by spowolnić i zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa w Europie i na świecie.

Komisja Europejska i rządy krajów członkowskich już przekazały i będą nadal przekazywać miliony euro ze środków publicznych – z naszych podatków – na finansowanie badań nad diagnozowaniem, leczeniem i szczepieniem przeciwko nowemu wirusowi [2][3]. A mimo to nie ma żadnej gwarancji, że środki ochrony zdrowia, jakie powstaną dzięki tym publicznym środkom, będą dostępne dla wszystkich potrzebujących, ani że ich ceny nie będą zawyżone.[4]

Obecne programy finansowania prac nad zwalczaniem epidemii COVID-19 w UE nie zawierają, na przykład, żadnych klauzul chroniących interes publiczny. Nie gwarantują, że lekarstwa i ewentualne szczepionki przeciwko koronawirusowi będą powszechnie dostępne, że ich cena nie będzie zbyt wysoka dla krajowych systemów ochrony zdrowia, ani że będzie na nie stać wszystkich, którzy ich potrzebują dla ratowania życia.

Nie możemy pozwolić, by w walce z epidemią COVID-19 żądza zysku wzięła górę nad wartością ludzkiego zdrowia i życia. Jeśli do programów publicznego finansowania badań naukowych i medycznych nie wprowadzimy odpowiednich zabezpieczeń, nikt nie będzie w stanie zagwarantować, że ceny powstałych dzięki nim leków i szczepionek będą przystępne dla wszystkich potrzebujących.

Apelujemy do Unii Europejskiej, rządów naszych państw oraz do instytucji (agencji, producentów, fundatorów i partnerów rozwojowych) o przyjęcie i przestrzeganie następujących zasad:

Innowacja dla wszystkich :
Produkcja leków na zasadach monopolistycznych nie sprawdza się nigdzie na świecie. Rządy muszą wspierać prowadzenie otwartych badań naukowych na potrzeby medycyny, które połączą innowacje z dostępnością nowych terapii. Właściciele technologii powinni przekazać patenty, tajemnice handlowe, wiedzę, linie komórkowe, prawa autorskie, oprogramowanie, dane i inną przedmiotową własność intelektualną do domeny publicznej. Powszechny dostęp i niewygórowane ceny powinny być nieodłącznymi warunkami publicznego finansowania wszystkich badań rozwojowych (R&D) i procesów produkcyjnych.

Powszechna dostępność:
Środki ochrony zdrowia pilnie potrzebne do diagnozowania choroby COVID-19, zapobiegania jej, leczenia i łagodzenia jej przebiegu muszą być udostępniane wszystkim bez żadnej zwłoki, a w pierwszej kolejności muszą trafiać do personelu medycznego i osób szczególnie narażonych. Władze państw muszą zagwarantować, że podmioty finansujące świadczenia medyczne będą mogły nabywać procedury diagnostyczne, terapie, szczepionki i osobisty sprzęt ochronny za uczciwą i niewygórowaną cenę, a pacjenci we wszystkich krajach będą je otrzymywać bezpłatnie.  Prywatne przedsiębiorstwa i inni posiadacze własności intelektualnej muszą zawiesić egzekwowanie praw wyłączności.

Solidarność i globalna współpraca:
Pilnym zadaniem rządów, właścicieli technologii i badaczy jest tworzenie - we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia - platform, które będą służyć do publicznej wymiany danych, wyników badań, wiedzy i własności intelektualnej. Pozwoli to przyspieszyć prace rozwojowe, szybko zwiększać skalę produkcji oraz zapobiegać brakom zaopatrzenia i przerwom w dostawach surowców niezbędnych do produkcji leków i sprzętu medycznego. Środki ochrony zdrowia muszą być wytwarzane w ilości, która zaspokoi bezprecedensowe zapotrzebowanie całego świata, i muszą być swobodnie rozprowadzane ponad granicami państw.

Dobre zarządzanie i transparentność:
Rządy państw i organizacje międzynarodowe powinny zadbać o przejrzystość podejmowania newralgicznych decyzji i dopuścić społeczeństwo obywatelskie do udziału w tym procesie. Fundatorzy i twórcy technologii powinni zagwarantować, że koszty prac badawczo-rozwojowych i produkcji, a także ceny, status prawny i wszelkie roszczenia własności intelektualnej będą podawane do wiadomości publicznej. [4]

Te środki nie tylko są konieczne dla skutecznego zwalczania pandemii, ale także ustanowią precedens i wyślą wyraźny sygnał: zdrowie ludzi musi być ważniejsze niż interes prywatny i zyski.


Przypisy:

  1. https://www.euronews.com/2020/03/09/coronavirus-italy-becomes-most-affected-country-after-china
  2. Komisja Europejska, reakcja na koronawirusa, badania i innowacje: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
    https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/medical_en#research-and-innovation
  3. Zobacz na przykład: Inicjatywa na rzecz innowacyjnej medycyny (Innovative Medicines Initiative, IMI) zaprasza do składania wniosków o finansowanie prac nad zwalczaniem koronawirusa i przeznacza na ten cel 45 mln euro (3 marca 2020): https://www.imi.europa.eu/news-events/press-releases/imi-launches-eur-45m-call-proposals-coronavirus
  4. https://medicinesalliance.eu/the-fight-against-covid-19-lets-make-public-investments-count-for-people/
  5. https://www.citizen.org/article/covid-19-principles-for-global-access-innovation-and-cooperation

Partnerzy:

Dorzucisz się?

Działania WeMove Europe finansowane są dzięki drobnym wpłatom od osób należących do naszego ruchu. Żeby utrzymać niezależność i elastycznie reagować tam, gdzie jesteśmy potrzebni, bardzo ostrożnie dobieramy źródła finansowania. Z Twoim wsparciem możemy działać szybciej i skuteczniej.

Przekażesz kilka złotych, by pomóc nam walczyć o leki dostępne dla wszystkich?

Jak się dorzucić w inny sposób?

Możesz zrobić przelew na nasze konto:

WeMove Europe SCE mbH
IBAN: DE98 4306 0967 1177 7069 00
BIC: GENODEM1GLS, GLS Bank
Berlin, Niemcy

Skorzystaj z PayPala

Dorzuć się co miesiąc:

Dorzuć się jednorazowo:
Przejrzyste i odpowiedzialne korzystanie z darowizn jest dla nas bardzo ważne – więcej informacji o tym, jak wydajemy pieniądze, znajduje się na tej stronie.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i prywatności. Wprowadzając w formularz swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od WeMove.EU informacji o prowadzonych kampaniach oraz zgadzasz się na użycie na tej stronie cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.

Następny krok - podziel się!