211 866 z 250 000 podpisów

premiera Borisowa i komisarza Velli

Obejrzyj film i kliknij przycisk "Podpisz" albo "Dalej" po prawej stronie, żeby wysłać e-mail do osób, które moga uratować wąwóz Kresna.

Petycja

Apelujemy o ochronę cennej natury i europejskiego prawa oraz o uratowanie przed zniszczeniem dziewiczej przyrody w wąwozie Kresna w Bułgarii.

W szczególności domagamy się, aby Komisja Europejska wstrzymała przekazanie dotacji z unijnego budżetu na budowę autostrady, której planowany przebieg nieodwracalnie zniszczyłby chronione europejskim i bułgarskim prawem obszary Natura 2000. Żądamy zapewnienia, że ruch samochodowy – inny niż lokalny – oraz bieg autostrady przeprowadzony będzie w całości poza terenem wąwozu Kresna.

Dlaczego jest to ważne?

Dziewiczy zakątek bułgarskiej przyrody – wąwóz Kresna od połowy lutego jest przedmiotem licytacji. Firmy drogowe składają oferty na budowę autostrady przebiegającej przez to najcenniejsze przyrodniczo miejsce w Bułgarii [1]. I chociaż proces wyboru wykonawcy jeszcze się nie zakończył, jedna z firm już wjechała na teren rezerwatu buldożerami, niszcząc siedlisko setek rzadkich europejskich gatunków.

Władze Bułgarii forsują plan budowy autostrady przez wąwóz, mimo że droga może z łatwością przebiec inną trasą [2]. Lokalne protesty i petycje trwają już drugą dekadę, ale nie przyniosły efektów [3]. Ostatnią szansą, aby powstrzymać zniszczenie Kresny, jest interwencja Komisji Europejskiej. Komisja musi tylko pilnie podjąć decyzję, że Bułgaria nie otrzyma ostatniej transzy unijnej dotacji, jeśli budowa autostrady oznaczałaby złamanie unijnych praw ochrony przyrody i zniszczenie bezcennego rezerwatu.

Dlatego dziś nasza europejska społeczność spieszy z pomocą. Potężna międzynarodowa presja to nasza najlepsza szansa na to, że unijny Komisarz ds. Środowiska wystąpi w obronie prawa i przyrody. Jeśli sto tysięcy osób z całej Unii wezwie Komisję do działania, nasza petycja da im impuls i mandat, aby uchronić nasze wspólne dziedzictwo.

Wąska dolina rzeki Strumy, zwana wąwozem Kresna, jest domem dla niedźwiedzi, wilków oraz setek chronionych gatunków ptaków, motyli i nietoperzy. Przez dolinę przebiega kluczowy korytarz migracyjny dla dużych ssaków, który pozwala im podróżować w poszukiwaniu pożywienia lub partnera [4]. To przepiękne miejsce o nieocenionej wartości przyrodniczej.

Władze Bułgarii lata temu otrzymały od Unii wsparcie finansowe, aby otoczyć wąwóz Kresna ochroną w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Dziś Bułgaria znów wyciąga rękę po pieniądze – tym razem, żeby wylać dolinę asfaltem i zbudować drogę, która nieodwracalnie zniszczy naturalne bogactwo Kresny.

W nadchodzących tygodniach Komisja stanie przed wyborem: zgodzić się na przekazanie ostatniej transzy dotacji przeznaczonej na budowę autostrady? Czy też stanąć w obronie prawa i przyrody i zablokować pieniądze do czasu, kiedy Bułgaria nie zmieni trasy przebiegu drogi? Potrzebna nam wielka mobilizacja, żeby popchnąć Komisarza Karmenu Vellę do dokonania właściwego wyboru. Podpisz petycję i stań w obronie wąwozu Kresna.

Przypisy:

  1. Źródło jest w języku bułgarskim. Nasi partnerzy z Za Zemiata zepewnili podsumowanie po angielsku: http://www.mrrb.government.bg/bg/hemus-i-struma-ste-budat-prioritet-na-mrrb-i-prez-2018-g/
  2. http://www.foeeurope.org/sites/default/files/biodiversity/2017/save_kresna_gorge_briefing.pdf
  3. https://www.theguardian.com/environment/2016/feb/17/bulgarian-motorway-poised-to-carve-up-wildlife-haven
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Kresna_Gorge

W partnerstwie z:

En partenariat avec :

Dorzucisz się?

Protest w centrum Sofii przeciwko budowie autostrady
Protest w centrum Sofii przeciwko budowie autostrady

Buldożery rozkopują bezcenną puszczę – ostoję chronionych gatunków, takich jak niedźwiedzie, orły i żółwie. Kiedyś była tu cicha ostoja dzikiej przyrody. Dziś w bułgarskiej puszczy powstaje szeroka autostrada z Grecji do Niemiec.

Żeby to zatrzymać, zatrudniliśmy fachowca, który z pomoca drona udokumentował to, co dzieje się w bułgarskim wąwozie Kresna. Wysłaliśmy też w teren ekspertów, a wszystkie dowody dostarczylismy do Brukseli.

Decyzja musi być podjęta szybko, a my musimy wywierać nacisk, żeby to się udało. Dlatego potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzucisz się, żebyśmy mogli ratować wąwóz Kresna, a w przyszłości także inne cenne przyrodniczo miejsca?

Następny krok - podziel się!