180,708 от 250,000 подписа

Министрите на околната среда и на рибарството на страните-членки на Европейския съюз

Текст на петицията

Време е да спазите ангажимента, който поехте, за да спасите и защитите нашите морета до 2020 г. съгласно Морската директива на ЕС. Трябва да се направи повече, за да се сложи край на прекомерния улов. Рибата не е отпадък и не трябва да се изхвърля. Най-малко 30% от моретата на ЕС трябва да се превърнат в защитени морски територии и да бъдат предприети допълнителни смели мерки за постигане на екологично разнообразни, чисти и здравословни морета, както е предвидено в законодателството на ЕС.

Защо е важно това?

Държавите-членки в цяла Европа са подписали законодателен акт на ЕС за морската среда, който може да спаси и защити нашите води до 2020 г., ако бъде приложен правилно [1]. Но досега те очевидно пренебрегват собствените си обещания, докато нашите морски екосистеми продължават да бъдат унищожавани. С оставащите само няколко години за действие, предизвикателствата се увеличават всеки ден:

  • Над 40% от рибните запаси в Североизточния Атлантически океан все още са обект на прекомерен улов [2], а в Средиземно море улова достига и до 90%.
  • Рибата се третира като отпадък: десетки милиони риби продължават да се изхвърлят като отпадък всяка година, въпреки забраната въведена през 2014 г. [4]
  • Защитата на дивата природа е подигравка: Все още само 9% от моретата около Европа са морски защитени територии [5], а не 30%, както препоръчват учение [6]. Повечето от съществуващите защитени зони са защитени само на хартия, като само малък процент са наистина опазвани.

Министрите по околната среда и по рибарството се срещат през декември и е необходимо те да получат ясно послание, че сегашното състояние трябва да се промени. Те трябва да предприемат спешни действия сега, ако искат да постигнат екологично разнообразни, чисти и здравословни морета до 2020 г., както обещаха. Това трябва да включва прекратяване на прекомерния улов на риба и защита на най-малко 30% от моретата.

Придвижи по-напред

Ние ще връчим петицията на срещата на Съвета на министрите на околната среда на 10 април 2018г

Литература

[1] Our Oceans, Seas and Coasts - European Commission; http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/index_en.htm (03/10/17)

[2] Scientific, Tehnical and Economic Committee for Fisheries - 54th Plenary Report- European Commission; https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1672821/2017-04_STECF+PLEN+17-01_JRC106580.pdf (03/10/17)

[3] More fish, more jobs, more money - Oceana; http://eu.oceana.org/en/our-work/more-fish-more-jobs-more-money/overview (03/10/17)

[4] Our fish - What’s Happening to Our Fish?; http://our.fish/en/campaign/the-problem/ (03/10/17)

[5] EEA Newsletter, Issue 2017/3, 15 September 2017 - European Environment Agency ; https://www.eea.europa.eu/media/newsletter/eea-newsletter-issue-2017-3 (03/10/17)

[6]"IUCN Members Approve 30%-by-2030 Goal for MPAs" -MPA News; https://mpanews.openchannels.org/news/mpa-news/iucn-members-approve-30-2030-goal-mpas-%E2%80%94-most-ambitious-target-so-far-mpa-coverage (03/10/17)

В партньорство с:

Следваща стъпка — споделете каузата

Благодарим Ви, че взехте участие!

Ако това е първата наша инициатива, в която участвате, ще получите имейл, в който ви благодарим и искаме от вас да потвърдите имейл адреса си. Необходимо е да натиснете "потвърждавам", за да бъде зачетен гласът ви.

Познавате ли още някой, който би подкрепил? Изпратете му имейл с молба да се включи в петицията!

Подписвам се като Не сте вие? Кликнете тук