125 487 z 150 000 podpisów

Do Ministrów Finansów państw członkowskich UE

Petycja:

Dzięki lukom w prawie wielkie korporacje co roku unikają płacenia podatków wartych biliony euro. Chcemy, żeby międzynarodowe firmy współtworzyły dobrobyt Europy na równych zasadach z resztą jej mieszkańców. Komisja Europejska właśnie zaproponowała likwidację pierwszych luk prawnych.

Oczekujemy zdecydowanego stanowiska i gwarancji, że:

  • korporacje będą opodatkowywać swoje zyski tam, gdzie je uzyskały. Koniec z przenoszeniem zysków do rajów podatkowych.
  • koszty będą odliczane (od przychodu) na tych samych zasadach w całej UE.
  • wprowadzone zostaną wspólne unijne stawki minimalne dla podatków od zysków kapitałowych.
  • nowe zasady zapobiegną powstawaniu kolejnych luk pozwalających na unikanie podatków.

Państwa członkowskie UE muszą zgodzić się na wspólne regulacje. Tylko wtedy Unia będzie przewodzić globalnej walce przeciwko unikaniu podatków przez korporacje.

Dlaczego to jest ważne?

Unikanie podatków przez międzynarodowe korporacje kosztuje nas co roku miliardy. Pieniądze z podatków mogłyby pomóc niedofinansowanym usługom publicznym, poprawić edukację, ochronę zdrowia czy wesprzeć walkę z ubóstwem. Zamiast tego, nieuczciwe praktyki finansowe napełniają sakiewkę ogromnych korporacji. Ale jest szansa, że to może się już niedługo skończyć.

Komisja Europejska wyszła właśnie z pierwszą propozycją stworzenia wspólnych unijnych zasad opodatkowania mega korporacji, takich jak Amazon czy Facebook. Nowe, wspólne unijne prawo uniemożliwiłoby korporacjom wykorzystywanie różnic w narodowych systemach podatkowych, żeby uniknąć płacenia uczciwych podatków.

Ale dalsze losy tego prawa dopiero się ważą. Państwa, które pomagają międzynarodowym firmom unikać podatków - Irlandia, Holandia i Luksemburg - mogą zablokować tę inicjatywę, o ile inne duże kraje, w tym Polska, nie poprą stanowczo sprawiedliwych podatków dla korporacji. Teraz jest pora na nas – musimy przekonać nasze rządy do działania.

Przeczytaj więcej

W 2014 Amazon w Niemczech zapłacił jedynie 11 millionów euro podatku od 11.9 miliardów przychodu
http://www.tvp.info/20223327/wielki-zysk-malym-kosztem-niemiecki-amazon-zaplacil-tylko-11-mln-euro-podatku-od-11-mld-euro-przychodu

Facebook w Wielkiej Brytanii zapłacił 4327 funtów podatku za 2014 rok
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/facebook-placi-nizsze-podatki-niz-przecietny,151,0,1926807.html

Szacuje się, że UE rocznie traci około 50 do 70 miliardów euro przychodów na unikaniu podatków przez korporacje.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558773/EPRS_STU(2015)558773_EN.pdf

Vodafone sprzedaje Verizon i nie płaci podatków od przychodów ze sprzedaży za 100 miliardów euro.
http://www.bbc.co.uk/news/23926193

Komisja Europejska uznała, że Apple ma zwrócić Irlandii 13 miliardów euro niezapłaconych podatków.
http://www.forbes.pl/komisja-europejska-kontra-apple-13-mld-euro-do-zaplaty,artykuly,206829,1,1.html

Następny krok - podziel się!