53 673 z 75 000 podpisów

Do Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej oraz Jiriego Svarca, szefa jednostki „Strategia inwestycji społecznych” w Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne (DG EMPL) w Komisji Europejskiej

Petycja

Apelujemy o uruchomienie programu pilotażowego w celu przetestowania koncepcji powszechnego dochodu podstawowego. Program polegałby na wypłacaniu wybranym rezydentom Unii Europejskiej comiesięcznego świadczenia w gotówce przez okres co najmniej trzech lat. Pozwoliłoby to ustalić, jak działałby powszechny dochód podstawowy wprowadzony na obszarze całej Unii Europejskiej, oraz ocenić efekty takiego programu.

Dlaczego jest to ważne?

Powszechny dochód podstawowy jest świadczeniem wypłacanym co miesiąc w gotówce wszystkim osobom niezależnie od wieku, dochodów czy zatrudnienia. Powinien wystarczyć na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania i umożliwić wszystkim osobom uczestniczenie w społeczeństwie. Dochód podstawowy jest wypłacany bez żadnych kryteriów ani warunków.

Nowy sondaż YouGov wskazuje, że ponad dwie trzecie Europejczyków i 73% Polaków i Polek popiera powszechny dochód podstawowy. [1]

Skala kryzysu wywołanego przez pandemię wymaga zdecydowanych działań i odważnych rozwiązań.

Mający powszechne poparcie dochód podstawowy byłby najszybszym i najskuteczniejszym sposobem zapewnienia wszystkim ludziom w Europie niezbędnego bezpieczeństwa finansowego. Wiemy jednak, że przywódcy polityczni UE mają wątpliwości, czy wprowadzenie tego rozwiązania jest wykonalne, jaki byłby jego koszt i jakie przyniosłoby efekty.

Dlatego robimy pierwszy krok: prosimy Komisję Europejską o poparcie programu pilotażowego. W ramach takiego programu część rezydentów unii Europejskiej otrzymywałaby comiesięczną wypłatę w gotówce przez co najmniej trzy lata. Pomogłoby to instytucjom UE zorientować się, jak dochód podstawowy działałby w praktyce, oraz ocenić jego wpływ na rynek pracy, dobrostan ludzi, nierówności i biedę. A co więcej, przeprowadzenie takiego testu przybliżyłoby nas do wybrania najlepszego, najbardziej efektywnego modelu wdrożenia dochodu podstawowego dla wszystkich w Europie.

Obywatele i obywatelki Europy nie mogą być pozostawieni sami sobie w czasie pandemii. Unijne instutucje muszą ich wesprzeć.

Wiemy, że powszechny dochód podstawowy niesie ogromne korzyści. Wśród nich Polacy i Polki wymieniają nie tylko pokrycie podstawowych potrzeb (33%), ale również zmniejszenie niepokoju o swoją przyszłość (56%), a także możliwość poświęcenia czasu wartościowym zajęciom, które w obecnym systemie nie pozwalają na opłacenie rachunków, takim jak opieka nad rodziną (25%), wolontariat (14%) czy szkolenie. [2] Tam, gdzie prowadzono próby tego mechanizmu, na przykład w Finlandii, rezultaty okazały się bardzo zachęcające. Osoby otrzymujące to świadczenie chciały się uczyć i wznawiały kształcenie. Wzrastało zaufanie do innych ludzi i do instytucji. Odbiorcy dochodu podstawowego rzadziej uskarżali się na depresję. [3] Aby poznać pełniejszy obraz efektów dochodu podstawowego, potrzebujemy więcej takich testów.

Podpisz petycję i zachęć UE, by zdecydowała się na pierwszy krok na drodze do dochodu podstawowego dla wszystkich ludzi w Europie: program pilotażowy!


Przypisy:


  1. https://www.wemove.eu/it/results-yougov-poll-about-ubi
  2. https://www.wemove.eu/sites/wemove.eu/files/results_for_wemove_-_universal_basic_income_-_omglob203_-_03.12.20_-_poland.pdf
  3. https://www.ubie.org/the-unheard-results-of-the-finnish-basic-income-experiment/

Partnerzy:

Dorzucisz się?

Powszechny dochód podstawowy dla Europejczyków może przynieść właśnie tę zmianę, na którą wszyscy od dawna czekamy. Byłby to pierwszy śmiały krok, który wyprowadziłby Europę z kryzysu i otworzył drogę do lepszej, bezpieczniejszej przyszłości dla wszystkich ludzi w Europie.

Nigdy nie przyjmujemy pieniędzy od prywatnych firm ani instytucji państwowych – ale na skuteczne działanie potrzeba funduszy. Czy wesprzesz nas co miesiąc drobną wpłatą, abyśmy mogli kontynuować naszą pracę na rzecz programu pilotażowego, który pozwoli sprawdzić, jak działałby w UE dochód podstawowy?

Jak się dorzucić w inny sposób?

Możesz zrobić przelew na nasze konto.

Podaj swój adres e-mail w tytule przelewu.

WeMove Europe SCE mbH
IBAN: DE98 4306 0967 1177 7069 00
BIC: GENODEM1GLS, GLS Bank
Berlin, Niemcy

Przejrzyste i odpowiedzialne korzystanie z darowizn jest dla nas bardzo ważne – więcej informacji o tym, jak wydajemy pieniądze, znajduje się na tej stronie.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i prywatności. Wprowadzając w formularz swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od WeMove Europe informacji o prowadzonych kampaniach oraz zgadzasz się na użycie na tej stronie cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.

Następny krok - podziel się!