85 377 z 100 000 podpisów

do Ministra Klimatu Michała Kurtyki

Petycja

Apelujemy o przedstawienie pakietu ambitnych działań, które rozpoczną sprawiedliwą transformację gospodarczą i ekologiczną. Celem musi być radykalne obniżenie emisji do poziomu zalecanego przez najnowsze badania naukowe, ograniczenie ocieplenia klimatu do 1,5°C i przejścia w 100% na czystą energię.

Oznacza to przyjęcie jako obowiązującego celu redukcji emisji o 65% do 2030 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2040. Realizacja tych celów wymaga natychmiastowego podjęcia działań, które skutecznie obniżą emisje gazów cieplarnianych.

Transformacja musi również nastąpić w dziedzinie finansów prywatnych i publicznych. Wzywamy do zniesienia wszystkich subsydiów publicznych dla przedsiębiorstw z branży paliw kopalnych, energii atomowej i wielkoprzemysłowych gospodarstw rolnych. Wzywamy do przeznaczenia co najmniej 40% nowego budżetu Unii Europejskiej na przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu oraz – oprócz tego – do przeznaczenia co najmniej 300 miliardów euro na zieloną transformację, która zagwarantuje wszystkim sprawiedliwą przyszłość.

Dlaczego jest to ważne?

W nadchodzących latach walka ze zmianą klimatu musi być osią polityki europejskiej. Nauka mówi jasno: ograniczenie globalnego ocieplenia do półtora stopnia Celsjusza jest nadal możliwe, ale wymaga zmian, jakich w historii ludzkości jeszcze nie było.

Dlatego Unia Europejska powinna zrobić pierwszy krok i pokazać światu, że przyspieszone i zdecydowane działania nie tylko mogą nas uchronić przed katastrofalnymi skutkami zmiany klimatu, ale przyniosą też wiele ubocznych korzyści dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki.

Przede wszystkim na początku 2020 roku UE musi przyjąć większe niż dotąd zakładano cele redukcji emisji gazów cieplarnianych – tak, by do roku 2030 obniżyć emisję o co najmniej 65% w porównaniu z 1990 rokiem. Obecny cel obniżenia emisji jedynie o 55% nie jest wystarczający.

Wywiązanie się z ambitniejszego zobowiązania będzie wymagać przeznaczenia przez UE odpowiednich środków finansowych. Obecnie przywódcy państw obradują nad łączną wysokością budżetu Unii na lata 2021–2027, czyli tzw. wieloletnimi ramami finansowymi. Ale wciąż umyka im najważniejsza kwestia: właśnie teraz musimy znaleźć w unijnym budżecie środki na realizację zadań wyznaczonych przez Paryskie Porozumienie Klimatyczne.

Oznacza to przeznaczenie 40% budżetu UE na działania klimatyczne. Krajowe i regionalne budżety, które będą wkrótce powstawać, muszą zawierać niezbędne środki na te cele. Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga także równoległego przeznaczenia dodatkowych 2% PKB całej Unii na inwestycje w restrukturyzację wszystkich sektorów gospodarki.

Wszystkie punkty tego programu muszą zostać uzgodnione w ciągu najbliższych miesięcy, do wiosny 2020 roku. To dlatego, że zgodnie z Paryskim Porozumieniem Klimatycznym jesienią przyszłego roku władze państw UE muszą przedstawić nowe lub uaktualnione zobowiązania klimatyczne, jakie zamierzają osiągnąć do 2030 roku. Jest przy tym mało prawdopodobne, by Chiny i Indie wykonały pierwszy duży krok, o ile Unia Europejska sama nie wyznaczy sobie ambitniejszych celów.


Partnerzy:

Twojego tweeta otrzyma do Ministra Klimatu Michała Kurtyki

Właśnie w tej chwili kilkudziesięcioosobowa grupa nastolatków zakrada się na posiedzenie europejskich ministrów, by zażądać zdecydowanych działań w sprawie kryzysu klimatycznego. Ministrowie usłyszą ich głos – ale czy go wysłuchają? To może zależeć od nas. Jeśli tysiące z nas nagłośnią ich żądania właśnie teraz, „na żywo”, pokażemy, że ta grupa dzieci nie jest odosobniona, bo my wszyscy stoimy za nimi.

Czy możesz TERAZ poświęcić 2 minuty i wysłać tweeta do ministra Kurtyki? Potem będzie za późno – ta akcja dzieje się teraz, dziś rano, w tej chwili!

Wyślij tweeta

Form to send tweet
Napisz tweeta jako To nie Ty? Kliknij

Następny krok - podziel się!

Dorzucisz się?

Nasza społeczność wkłada od lat wiele wysiłku w walkę o ochronę klimatu, ale żebyśmy mogli robić to nadal, potrzebne jest nam wsparcie.

Dorzucisz się, żebyśmy wspólnie z całą naszą społecznością mogli dalej działać na rzecz walki z kryzysem klimatycznym?

Jak się dorzucić w inny sposób?

Możesz zrobić przelew na nasze konto:

WeMove Europe SCE mbH
IBAN: DE98 4306 0967 1177 7069 00
BIC: GENODEM1GLS, GLS Bank
Berlin, Niemcy

Skorzystaj z PayPala

Dorzuć się co miesiąc:

Dorzuć się jednorazowo:
Przejrzyste i odpowiedzialne korzystanie z darowizn jest dla nas bardzo ważne – więcej informacji o tym, jak wydajemy pieniądze, znajduje się na tej stronie.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i prywatności. Wprowadzając w formularz swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od WeMove.EU informacji o prowadzonych kampaniach oraz zgadzasz się na użycie na tej stronie cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.