319 588 z 400 000 podpisów

Do Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego oraz do przywódców państw członkowskich UE, Do Ryszarda Legutki oraz do Jana Olbrychta

Petycja

W obliczu bezprecedensowego kryzysu, jaki wywołała epidemia COVID-19, apelujemy do Unii Europejskiej i przywódców krajów członkowskich, aby podeszli do niego solidarnie, odważnie i z otwartością na nowe rozwiązania.

Nie chcemy powrotu do stanu sprzed pandemii – do modelu gospodarki, który pogłębiał nierówności społeczne, zagrażał naszemu zdrowiu, a klimat i środowisko naturalne naszej planety ściągnął na skraj zapaści. Ten kryzys to moment na szybką i radykalną reformę europejskiej gospodarki, by była zieleńsza, bardziej sprawiedliwa i odporniejsza na wstrząsy, które nadejdą.

Żądamy wprowadzenia największego w dziejach programu zielonych inwestycji , wspartego wszelkimi dostępnymi w UE mechanizmami finansowania, który zagwarantuje zieloną i sprawiedliwą odbudowę gospodarki.

Ten apel został przygotowany na podstawie stanowiska podpisanego przez największe europejskie organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska [1]

Dlaczego jest to ważne?

Wskutek pandemii w UE może zniknąć jedna czwarta miejsc pracy. Tym razem Polska nie będzie "zieloną wyspą" pod żadnym względem: skurczenie się gospodarki i dwucyfrowe bezrobocie to raczej pewnik [2]. A przecież już dziś wielu z nas nie ma pieniędzy na podstawowe potrzeby, choćby na czynsz [3]. Nic dziwnego zatem, że Komisja Europejska przygotowuje potężny plan odbudowy gospodarki

Tymczasem przedsiębiorstwa z tych branż, które najsilniej zanieczyszczają środowisko (na przykład linie lotnicze i elektrownie węglowe) rozpychają się w kolejce i jako pierwsze domagają się pomocy . Ich lobby jest potężne i wpływowe. Chcą uszczknąć dla siebie jak najwięcej, a pod pretekstem kryzysu osłabić przepisy o ochronie środowiska [4].

Ten plan jest negocjowany właśnie teraz. Postawmy sprawę jasno: potrzeby ludzi są ważniejsze od potrzeb linii lotniczych, producentów pojazdów, fabryk plastiku i innych branż, które zatruwają środowisko. Nie zgadzamy się, by ceną za wyjście z recesji było jeszcze większe wyniszczenie planety. Wiemy, że koronawirus jest bardziej śmiercionośny tam, gdzie powietrze jest bardziej zanieczyszczone. [5]

Program walki z kryzysem gospodarczym, stworzony na wzór powojennego „Planu Marshalla” [6], nie może powtarzać błędów z 2008 roku, kiedy po krachu finansowym państwa ratowały upadające korporacje. Nie wolno ratować banków i koncernów kosztem pracowników, wszystkich ludzi i planety.

Całe szczęście, tym razem sytuacja jest jednak inna.

Tuż zanim koronawirus rozprzestrzenił się po świecie, Komisja Europejska przygotowywała Europejski Zielony Ład: pakiet reform, które mają przeprowadzić Unię do zielonej i bardzie sprawiedliwej gospodarki.

Kryzys gospodarczy, który już trwa i będzie się pogłębiał, dowodzi, jak bardzo taki pakiet jest potrzebny. 17 krajów, w tym Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania, już teraz naciska na Komisję, by przyjęła Zielony Ład jako podstawę planu wychodzenia z kryzysu [7]. Jednak chodzi więcej niż tylko o wdrożenie dawnego planu. Trzeba go radykalnie pogłębić i rozszerzyć.
Jeśli nic teraz nie zrobimy, wpływ na Komisję będą mieli jedynie lobbyści wielkiego przemysłu i rządy państw spierające się o to, czy należy wdrażać Zielony Ład, czy go porzucić. Dlatego Komisja musi usłyszeć też głos obywateli. Zielony Ład to dobry punkt wyjścia, ale sam w sobie nie wystarczy.

Prawdziwy zielony ład, który skutecznie odbuduje gospodarkę i będzie przeciwdziałać kryzysom zdrowia, ekonomii i klimatu, musi spełniać kilka warunków:

● Program antykryzysowy musi obejmować świadczenia społeczne i sprawiedliwą dla wszystkich transformację gospodarki z pełną ochroną praw pracowniczych, a jego zasadniczym celem musi być dobrobyt wszystkich ludzi.

● Wymaga pełnego wdrożenia i zintensyfikowania Europejskiego Zielonego Ładu dla przekształcenia gospodarki w takiej mierze, w jakiej to konieczne, aby dobrobyt ludzi na powrót znalazł się w centrum europejskiego projektu. Celem musi być ochrona mieszkańców Europy przed kolejnymi wstrząsami tej skali co pandemia COVID-19 i przeciwdziałanie zmianie klimatu oraz utracie różnorodności biologicznej na poziomie unijnym, międzynarodowym i krajowym. Plan antykryzysowy musi kontynuować i przyspieszyć wdrażanie założonych celów, strategii i praw, które zawiera Europejski Zielony Ład, a w szczególności wzmocnić jego wymiar socjalny.

● W sektorach wysokoemisyjnych i innych sektorach gospodarki, które cechuje potencjalnie wysoki stopień zanieczyszczania środowiska, takich jak rolnictwo intensywne, pomoc dla przedsiębiorstw może być udzielana wyłącznie pod warunkiem, że działalność tych przedsiębiorstw nie będzie sprzeczna z założonymi celami środowiskowymi i klimatycznymi; żadna pomoc finansowa („bailout”) nie może być udzielana przedsiębiorstwom w tych sektorów gospodarki, które przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska i które nie mają racji bytu w gospodarce jutra.

● Plan antykryzysowy musi obejmować powołanie Funduszu Zielonej i Sprawiedliwej Odbudowy wspartego wszelkimi dostępnymi w UE mechanizmami finansowania, który będzie służył finansowaniu zielonej i sprawiedliwej odbudowy gospodarki. Oznacza to m.in. rozszerzenie wieloletnich ram finansowych (MFF) i zawartych w nich programów wydatków, które co najmniej w 50% muszą zostać przeznaczone na realizację celów związanych z klimatem i różnorodnością biologiczną, stworzenie nowych funduszy, wykorzystanie Europejskiego Mechanizmu Stabilności oraz emisję tzw. euroobligacji.

● Kierować inwestycjami publicznymi i prywatnymi w całym okresie odbudowy na podstawie taksonomii UE, aby przyspieszyć przechodzenie od sektorów zanieczyszczających środowisko do sektorów zielonych; na podobnej zasadzie zasady udzielania kredytów przez Europejski Bank Inwestycyjny powinny do końca 2020 roku zostać zharmonizowane z celami Europejskiego Zielonego Ładu.

Pokrótce, apelujemy do naszych liderów, by w tym kryzysie wykazali się wizją i jednością; aby przedstawili największy w dziejach plan zielonych inwestycji. Politycy muszą oprzeć się pokusie szybkich „korekt” i ratowania gospodarki, która jest społecznie niesprawiedliwa, która zanieczyszcza środowisko i ogrzewa planetę, wyczerpuje surowce naturalne, a zdrowie i dobrostan wszystkich ludzi naraża na wielkie niebezpieczeństwo. Gospodarka w obecnym kształcie jest nie do utrzymania.

Wykorzystajmy ten moment, by stworzyć coś nowego i znacznie lepszego: prawdziwie sprawiedliwą, zrównoważoną i neutralną dla klimatu gospodarkę obiegu zamkniętego, w której ludzie i przyroda będą pomyślnie żyć i się rozwijać. Zyskamy w ten sposób doskonałe, zielone miejsca pracy, ograniczymy skutki zmiany klimatu, odtworzymy środowisko naturalne i zapewnimy naszej gospodarce i naszym społeczeństwom wysoką odporność na przyszłe wstrząsy.

Nadszedł czas, by wspólnie skierować Europę na drogę ku zielonej i sprawiedliwej gospodarce. Razem możemy to osiągnąć!


Przypisy:

  1. https://bit.ly/GreenRecovery_EN
  2. https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/safeguarding-europes-livelihoods-mitigating-the-employment-impact-of-covid-19
  3. https://oko.press/jakie-bedzie-bezrobocie-jaki-spadek-pkb/
  4. https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/17/coronavirus-profiteers-condemned-as-polluters-gain-bailout-billions , https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/31/bailouts-coronavirus-state-aid
  5. https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/21/preliminary-study-links-air-pollution-to-coronavirus-deaths-in-england
  6. Plan Marshalla, znany także jako Program Odbudowy Europy, pomógł krajom Europy Zachodniej podnieść się ze zniszczeń II wojny światowej.
  7. https://www.climatechangenews.com/2020/04/09/european-green-deal-must-central-resilient-recovery-covid-19/

We współpracy z:

Napisz do

W środę Parlament Europejski będzie dyskutował nad poprawkami do wielkiego unijnego projektu odbudowy zrujnowanych gospodarek. To szansa dla nas, by zaapelować do parlamentarzystów i parlamentarzystek: niech usuną brudny przemysł z listy sektorów, do których będą pompowane publiczne fundusze.

Już 275 tys. osób podpisało naszą petycję, by w ramach planu odmrażania gospodarki zatroszczyć się o ludzi i planetę, zamiast wspierać wielki przemysł zatruwający środowisko -- i liczba podpisów wciąż rośnie. Petycję dostarczymy do Parlamentu Europejskiego przed środową debatą i poprosimy, aby została ona poddana dyskusji. Parlament musi wziąć pod uwagę nasze postulaty. Niektórzy europosłowie już się na to zgodzili -- ale potrzebujemy wywrzeć większą presję na europarlamentarzystów, by nasza petycja była bardziej widoczna, a nasze postulaty zostały uwzględnione w poselskiej rezolucji.

Wyślij bezpośrednią wiadomość do europosła Ryszarda Legutki! Został wybrany dzięki głosom z Polski i za swoje decyzje odpowiada przed wyborcami takimi jak Ty!

Rada 1: Spersonalizuj wzór maila, który znajdziesz na tej stronie, żeby zwiększyć szanse na odpowiedź!

Rada 2: Jeśli głosowałeś/łaś na Ryszarda Legutkę w ostatnich eurowyborach, pamiętaj, by o tym wspomnieć dodając zdanie do naszego wzoru maila!

Adresaci:

Wyślij jako To nie Ty? Kliknij

Odbiorcy otrzymają Twoje imię i nazwisko, adres email. Klikając przycisk „Podpisz”, wyrażasz poparcie dla tej kampanii i zezwalasz WeMove.EU na wykorzystanie Twoich danych do celów tej kampanii. Adresatowi petycji możemy przekazać Twoje imię i nazwisko oraz kraj. Usuniemy Twoje dane po zakończeniu kampanii, chyba że wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas spersonalizowanych e-maili o naszych kampaniach. Nigdy nie udostępnimy informacji o Tobie żadnym stronom trzecim bez Twojego zezwolenia. Tu możesz przeczytać naszą pełną politykę prywatności.

Twojego tweeta otrzyma do Jana Olbrychta

W środę Parlament Europejski będzie dyskutował nad poprawkami do wielkiego unijnego projektu odbudowy zrujnowanych gospodarek. To szansa dla nas, by zaapelować do parlamentarzystów i parlamentarzystek: niech usuną brudny przemysł z listy sektorów, do których będą pompowane publiczne fundusze.

Już 275 tys. osób podpisało naszą petycję, by w ramach planu odmrażania gospodarki zatroszczyć się o ludzi i planetę, zamiast wspierać wielki przemysł zatruwający środowisko -- i liczba podpisów wciąż rośnie. Petycję dostarczymy do Parlamentu Europejskiego przed środową debatą i poprosimy, aby została ona poddana dyskusji. Parlament musi wziąć pod uwagę nasze postulaty. Niektórzy europosłowie już się na to zgodzili - ale potrzebujemy wywrzeć większą presję na europarlamentarzystów, by nasza petycja była bardziej widoczna, a nasze postulaty zostały uwzględnione w poselskiej rezolucji.

Wyślij tweeta

Napisz tweeta jako To nie Ty? Kliknij

Dorzucisz się?

By zachować niezależność, bardzo ostrożnie dobieramy sponsorów. Ale skuteczne kampanie wymagają funduszy, dlatego liczymy na Ciebie!

Czy możesz dorzucać się kilkoma złotymi miesięcznie, aby wesprzeć nas w walce o sprawiedliwy i zielony plan wyprowadzania gospodarki z recesji?

Jak się dorzucić w inny sposób?

Możesz zrobić przelew na nasze konto:

WeMove Europe SCE mbH
IBAN: DE98 4306 0967 1177 7069 00
BIC: GENODEM1GLS, GLS Bank
Berlin, Niemcy

Skorzystaj z PayPala

Dorzuć się co miesiąc:

Dorzuć się jednorazowo:
Przejrzyste i odpowiedzialne korzystanie z darowizn jest dla nas bardzo ważne – więcej informacji o tym, jak wydajemy pieniądze, znajduje się na tej stronie.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i prywatności. Wprowadzając w formularz swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od WeMove.EU informacji o prowadzonych kampaniach oraz zgadzasz się na użycie na tej stronie cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.

Następny krok - podziel się!

Dziękujemy za podpisanie petycji!

Wierzymy, że społeczeństwo obywatelskie może zmieniać świat na lepsze. Potrzebujemy jak najwięcej głosów obywateli i obywatelek z całej Europy. Czy wyślesz tę petycję swoim znajomym i rodzinie?