363 025 z 450 000 podpisów

Do posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego

Petycja

W obliczu bezprecedensowego kryzysu, jaki wywołała epidemia COVID-19, apelujemy do Unii Europejskiej i przywódców krajów członkowskich, aby podeszli do niego solidarnie, odważnie i z otwartością na nowe rozwiązania.

Nie chcemy powrotu do stanu sprzed pandemii – do modelu gospodarki, który pogłębiał nierówności społeczne, zagrażał naszemu zdrowiu, a klimat i środowisko naturalne naszej planety ściągnął na skraj zapaści. Ten kryzys to moment na szybką i radykalną reformę europejskiej gospodarki, by była zieleńsza, bardziej sprawiedliwa i odporniejsza na wstrząsy, które nadejdą.

Żądamy wprowadzenia największego w dziejach programu zielonych inwestycji , wspartego wszelkimi dostępnymi w UE mechanizmami finansowania, który zagwarantuje zieloną i sprawiedliwą odbudowę gospodarki.

Ten apel został przygotowany na podstawie stanowiska podpisanego przez największe europejskie organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska [1]

Dlaczego jest to ważne?

Wskutek pandemii w UE może zniknąć jedna czwarta miejsc pracy. Tym razem Polska nie będzie "zieloną wyspą" pod żadnym względem: skurczenie się gospodarki i dwucyfrowe bezrobocie to raczej pewnik [2]. A przecież już dziś wielu z nas nie ma pieniędzy na podstawowe potrzeby, choćby na czynsz [3]. Nic dziwnego zatem, że Komisja Europejska przygotowuje potężny plan odbudowy gospodarki

Tymczasem przedsiębiorstwa z tych branż, które najsilniej zanieczyszczają środowisko (na przykład linie lotnicze i elektrownie węglowe) rozpychają się w kolejce i jako pierwsze domagają się pomocy . Ich lobby jest potężne i wpływowe. Chcą uszczknąć dla siebie jak najwięcej, a pod pretekstem kryzysu osłabić przepisy o ochronie środowiska [4].

Ten plan jest negocjowany właśnie teraz. Postawmy sprawę jasno: potrzeby ludzi są ważniejsze od potrzeb linii lotniczych, producentów pojazdów, fabryk plastiku i innych branż, które zatruwają środowisko. Nie zgadzamy się, by ceną za wyjście z recesji było jeszcze większe wyniszczenie planety. Wiemy, że koronawirus jest bardziej śmiercionośny tam, gdzie powietrze jest bardziej zanieczyszczone. [5]

Program walki z kryzysem gospodarczym, stworzony na wzór powojennego „Planu Marshalla” [6], nie może powtarzać błędów z 2008 roku, kiedy po krachu finansowym państwa ratowały upadające korporacje. Nie wolno ratować banków i koncernów kosztem pracowników, wszystkich ludzi i planety.

Całe szczęście, tym razem sytuacja jest jednak inna.

Tuż zanim koronawirus rozprzestrzenił się po świecie, Komisja Europejska przygotowywała Europejski Zielony Ład: pakiet reform, które mają przeprowadzić Unię do zielonej i bardzie sprawiedliwej gospodarki.

Kryzys gospodarczy, który już trwa i będzie się pogłębiał, dowodzi, jak bardzo taki pakiet jest potrzebny. 17 krajów, w tym Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania, już teraz naciska na Komisję, by przyjęła Zielony Ład jako podstawę planu wychodzenia z kryzysu [7]. Jednak chodzi więcej niż tylko o wdrożenie dawnego planu. Trzeba go radykalnie pogłębić i rozszerzyć.
Jeśli nic teraz nie zrobimy, wpływ na Komisję będą mieli jedynie lobbyści wielkiego przemysłu i rządy państw spierające się o to, czy należy wdrażać Zielony Ład, czy go porzucić. Dlatego Komisja musi usłyszeć też głos obywateli. Zielony Ład to dobry punkt wyjścia, ale sam w sobie nie wystarczy.

Prawdziwy zielony ład, który skutecznie odbuduje gospodarkę i będzie przeciwdziałać kryzysom zdrowia, ekonomii i klimatu, musi spełniać kilka warunków:

● Program antykryzysowy musi obejmować świadczenia społeczne i sprawiedliwą dla wszystkich transformację gospodarki z pełną ochroną praw pracowniczych, a jego zasadniczym celem musi być dobrobyt wszystkich ludzi.

● Wymaga pełnego wdrożenia i zintensyfikowania Europejskiego Zielonego Ładu dla przekształcenia gospodarki w takiej mierze, w jakiej to konieczne, aby dobrobyt ludzi na powrót znalazł się w centrum europejskiego projektu. Celem musi być ochrona mieszkańców Europy przed kolejnymi wstrząsami tej skali co pandemia COVID-19 i przeciwdziałanie zmianie klimatu oraz utracie różnorodności biologicznej na poziomie unijnym, międzynarodowym i krajowym. Plan antykryzysowy musi kontynuować i przyspieszyć wdrażanie założonych celów, strategii i praw, które zawiera Europejski Zielony Ład, a w szczególności wzmocnić jego wymiar socjalny.

● W sektorach wysokoemisyjnych i innych sektorach gospodarki, które cechuje potencjalnie wysoki stopień zanieczyszczania środowiska, takich jak rolnictwo intensywne, pomoc dla przedsiębiorstw może być udzielana wyłącznie pod warunkiem, że działalność tych przedsiębiorstw nie będzie sprzeczna z założonymi celami środowiskowymi i klimatycznymi; żadna pomoc finansowa („bailout”) nie może być udzielana przedsiębiorstwom w tych sektorów gospodarki, które przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska i które nie mają racji bytu w gospodarce jutra.

● Plan antykryzysowy musi obejmować powołanie Funduszu Zielonej i Sprawiedliwej Odbudowy wspartego wszelkimi dostępnymi w UE mechanizmami finansowania, który będzie służył finansowaniu zielonej i sprawiedliwej odbudowy gospodarki. Oznacza to m.in. rozszerzenie wieloletnich ram finansowych (MFF) i zawartych w nich programów wydatków, które co najmniej w 50% muszą zostać przeznaczone na realizację celów związanych z klimatem i różnorodnością biologiczną, stworzenie nowych funduszy, wykorzystanie Europejskiego Mechanizmu Stabilności oraz emisję tzw. euroobligacji.

● Kierować inwestycjami publicznymi i prywatnymi w całym okresie odbudowy na podstawie taksonomii UE, aby przyspieszyć przechodzenie od sektorów zanieczyszczających środowisko do sektorów zielonych; na podobnej zasadzie zasady udzielania kredytów przez Europejski Bank Inwestycyjny powinny do końca 2020 roku zostać zharmonizowane z celami Europejskiego Zielonego Ładu.

Pokrótce, apelujemy do naszych liderów, by w tym kryzysie wykazali się wizją i jednością; aby przedstawili największy w dziejach plan zielonych inwestycji. Politycy muszą oprzeć się pokusie szybkich „korekt” i ratowania gospodarki, która jest społecznie niesprawiedliwa, która zanieczyszcza środowisko i ogrzewa planetę, wyczerpuje surowce naturalne, a zdrowie i dobrostan wszystkich ludzi naraża na wielkie niebezpieczeństwo. Gospodarka w obecnym kształcie jest nie do utrzymania.

Wykorzystajmy ten moment, by stworzyć coś nowego i znacznie lepszego: prawdziwie sprawiedliwą, zrównoważoną i neutralną dla klimatu gospodarkę obiegu zamkniętego, w której ludzie i przyroda będą pomyślnie żyć i się rozwijać. Zyskamy w ten sposób doskonałe, zielone miejsca pracy, ograniczymy skutki zmiany klimatu, odtworzymy środowisko naturalne i zapewnimy naszej gospodarce i naszym społeczeństwom wysoką odporność na przyszłe wstrząsy.

Nadszedł czas, by wspólnie skierować Europę na drogę ku zielonej i sprawiedliwej gospodarce. Razem możemy to osiągnąć!


Przypisy:

  1. https://bit.ly/GreenRecovery_EN
  2. https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/safeguarding-europes-livelihoods-mitigating-the-employment-impact-of-covid-19
  3. https://oko.press/jakie-bedzie-bezrobocie-jaki-spadek-pkb/
  4. https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/17/coronavirus-profiteers-condemned-as-polluters-gain-bailout-billions , https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/31/bailouts-coronavirus-state-aid
  5. https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/21/preliminary-study-links-air-pollution-to-coronavirus-deaths-in-england
  6. Plan Marshalla, znany także jako Program Odbudowy Europy, pomógł krajom Europy Zachodniej podnieść się ze zniszczeń II wojny światowej.
  7. https://www.climatechangenews.com/2020/04/09/european-green-deal-must-central-resilient-recovery-covid-19/

We współpracy z:

Twojego tweeta otrzyma Pascal CANFIN, Siegfried MUREŞAN, Sirpa PIETIKÄINEN, Ernest URTASUN, Simona BONAFÈ, Iratxe GARCÍA PÉREZ, Manfred WEBER, Costas MAVRIDES, Eider GARDIAZABAL RUBIAL, Pascal DURAND oraz Irene TINAGLI

W tę środę europosłowie poprą albo odrzucą w głosowaniu plan zielonej odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią.

Lobbyści sektora brudnej energii naciskają na nich, by zagłosowali za wysokimi dotacjami dla producentów paliw kopalnych.

Tylko potężny protest z całej Unii pokaże europosłom, że patrzymy im na ręce, a oni muszą reprezentować nasze interesy – dobro wszystkich ludzi.

Wyślij tweeta

Napisz tweeta jako To nie Ty? Kliknij

Napisz do Do posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego

W tę środę europosłowie poprą albo odrzucą w głosowaniu plan zielonej odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią.

Lobbyści sektora brudnej energii naciskają na nich, by zagłosowali za wysokimi dotacjami dla producentów paliw kopalnych.

Tylko potężny protest z całej Unii pokaże europosłom, że patrzymy im na ręce, a oni muszą reprezentować nasze interesy – dobro wszystkich ludzi.

Wystarczy, że wypełnisz ten formularz, a my wyślemy wiadomość w Twoim imieniu. Pamiętaj, aby podpisać się pod listem!

W formularzu wstawiliśmy przykładową treść wiadomości, ale lepiej napisać ją własnymi słowami.

Adresaci: Do posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego

Wyślij jako To nie Ty? Kliknij

Odbiorcy otrzymają Twoje imię i nazwisko, adres email. Klikając przycisk „Podpisz”, wyrażasz poparcie dla tej kampanii i zezwalasz WeMove.EU na wykorzystanie Twoich danych do celów tej kampanii. Adresatowi petycji możemy przekazać Twoje imię i nazwisko oraz kraj. Usuniemy Twoje dane po zakończeniu kampanii, chyba że wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas spersonalizowanych e-maili o naszych kampaniach. Nigdy nie udostępnimy informacji o Tobie żadnym stronom trzecim bez Twojego zezwolenia. Tu możesz przeczytać naszą pełną politykę prywatności.

Dorzucisz się?

Dziękujemy za wezwanie europosłów, by wykluczyli paliwa kopalne z planu odbudowy Europy.

Jeśli wygramy tę kampanię, Unia Europejska będzie mogła odnowić i rozruszać gospodarkę, uruchamiając największy plan zielonych inwestycji w dziejach ludzkości.

Ale jeśli mamy działać skutecznie, nasze kampanie potrzebują funduszy. Czy przekażesz kilkanaście złotych miesięcznie, aby wesprzeć staraniach naszej społeczności o zielony i sprawiedliwy plan wychodzenia z kryzysu?

Jak się dorzucić w inny sposób?

Możesz zrobić przelew na nasze konto:

WeMove Europe SCE mbH
IBAN: DE98 4306 0967 1177 7069 00
BIC: GENODEM1GLS, GLS Bank
Berlin, Niemcy

Skorzystaj z PayPala

Dorzuć się co miesiąc:

Dorzuć się jednorazowo:
Przejrzyste i odpowiedzialne korzystanie z darowizn jest dla nas bardzo ważne – więcej informacji o tym, jak wydajemy pieniądze, znajduje się na tej stronie.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i prywatności. Wprowadzając w formularz swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od WeMove.EU informacji o prowadzonych kampaniach oraz zgadzasz się na użycie na tej stronie cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.

Następny krok - podziel się!

Dziękujemy za wysłanie wiadomości do europosłów w sprawie zakazu dotacji dla paliw kopalnych. Głosowanie odbędzie się już w tę środę. Zachęć swoich znajomych i rodzinę do wsparcia tej kampanii!