363,053 от 450,000 подписа

До Европейската комисия, Европейския съвет, Европейския парламент и националите лидери.

Петиция

Призоваваме лидерите на ЕС и на национално ниво да се справят с безпрецедентната криза, причинена от пандемията COVID-19, със солидарност, смелост и иновации.

Не искаме да се връщаме към предишното положение, към икономически модел, който изостря социалните неравенства, застрашава здравето ни и доведе климата и природата на нашата планета до ръба на колапс. Вместо това, сега е моментът иновативно и ускорено да направим икономиките си по-зелени, по-справедливи и по-устойчиви на бъдещи сътресения.

Настояваме за създаването на най-голямата зелена инвестиционна програма, която светът някога е виждал - подкрепена от всички налични инструменти на ЕС за финансиране на зелено и справедливо възстановяване.

Този призив се основава на изявление, подписано от водещите европейски НПО в областта на околната среда [1].

Защо това е важно?

Една четвърт от работните места в ЕС са изложени на риск, а близо милион души са изгубили работата си само в Испания поради пандемията. [2] Това е само намек за човешката трагедия, която все още предстои, но вече засяга мнозина, които не могат да си позволят покриване на основните нужди, сред които и място за живеене. [3]

Докато Европейската комисия представи плана за възстановяване на европпейската икономика, замърсяващите индустрии (като авиокомпаниите и централите на въглища) си проправят път за получаване на помощи - благодарение на огромните си лобистки сили. Те искат най-голямото парче от тортата ..., а също и да използват тази криза за отслабване на екологичните стандарти. [4]

Детайлите по плана за възстановяване се договарят в момента. Нека положим всички необходими усилия, за да се справим с човешките трагедии, преди тези на авиокомпаниите, автомобилния сектор, производството на пластмаса и други замърсяващи отрасли. Нека стане ясно, че икономическото възстановяване не може да бъде за сметка на опазването на околна среда: замърсяването на въздуха прави коронавируса още по-смъртоносен. [5]

Планът, който ще е подобен на "Планът Маршал" [6] за справяне с икономическата криза, не бива да повтаря грешките при спасителните мерки след финансовата криза от 2008 г.: банките и корпорациите не трябва да бъдат спасявани за сметка на хората и природата.

Точно преди коронавирусът да удари света, Европейската комисия беше в процес на изготвяне на Европейския зелен пакт (Зелената сделка): пакет от законодателни мерки за насочване прехода на Европа към справедлива и зелена икономика.

Настоящият икономически спад, който се очаква да се задълбочи, демонстрира дълбоката необходимост от такъв Пакт. Всъщност 17 държави от ЕС, включително Германия, Франция, Италия и Испания, настояват Комисията да използва Зеления пакт като основава на плана за възстановяване! [7] Но този план трябва не само да се изпълни изцяло, а и да се подсили и разшири.

Ако не предприемем активни действия, Комисията ще чуе само замърсяващите индустрии и спорещите помежду си европейски правителства по въпроса дали да съхрани или развие Зелената сделка. Гласът на гражданите също трябва да бъде чут. Зелената сделка е добра отправна точка, но далеч не е достатъчна.

IЗа да бъде възстановителният пакет достатъчно солиден да се справи с кризите в областта на здравеопазването, икономиката и климата, истинският Зелен пакт трябва:


 • Да поставя благосъстоянието на хората в основата на реакциите от кризата, да осигури социални помощи и да защити правата на работниците чрез „справедлив преход за всички“.
 • Да се приложи напълно и да се подсили Европейския Зелен пакт, за да се преструктурира икономиката, както е необходимо, да се постави фокус върху хората в центъра на европейския проект за възстановяване, да се защитят гражданите от сътресения като COVID-19, да се преодолеят климатичните промени и загубата на биологично разнообразие в ЕС, както и на национално и международно ниво. Да се продължи изпълнението на целите, стратегиите и законите, обявени в Европейския Зелен Пакт и по-специално да се засили тяхното социално измерение.
 • Подкрепата за компаниите във въглеродно-интензивните и другите потенциално замърсяващи сектори, като например интензивното селско стопанство, да зависи от привеждането на целите им в съответствие с тези за околната среда и климата; спасителни мерки не трябва да са достъпни за нежизнеспособни или замърсяващи индустрии, които нямат бъдеще в утрешния ден с нов тип икономика.
 • Да поставя благосъстоянието на хората в основата на реакциите от кризата, да осигури социални помощи и да защити правата на работниците чрез „справедлив преход за всички“. Да се приложи напълно и да се подсили Европейския Зелен Пакт, за да се преструктурира икономиката, както е необходимо, да се постави фокус върху хората в центъра на европейския проект за възстановяване, да се защитят гражданите от сътресения като COVID-19, да се преодолеят климатичните промени и загубата на биологично разнообразие в ЕС, както и на национално и международно ниво. Да се продължи изпълнението на целите, стратегиите и законите, обявени в Европейския Зелен Пакт и по-специално да се засили тяхното социално измерение. Подкрепата за компаниите във въглеродно-интензивните и другите потенциално замърсяващи сектори, като например интензивното селско стопанство, да зависи от привеждането на целите им в съответствие с тези за околната среда и климата; спасителни мерки не трябва да са достъпни за нежизнеспособни или замърсяващи индустрии, които нямат бъдеще в утрешния ден с нов тип икономика. Да се създаде значителен Фонд за зелено и справедливо възстановяване, подкрепен от всички налични финансови инструменти на ЕС, включително чрез разширяване на Многогодишната Финансова Рамка и нейните разходни програми, които да заделят поне 50% от средствата за целите, свързани с климата и биоразнообразието, средствата по отношение на Европейския механизъм за стабилност и т.нар. „еврооблигации“.
 • Да ръководи публичните и частните инвестиции по време на възстановяването, като използва таксономията на ЕС за финансиране на устойчивото развитие, за да ускори преминаването от замърсяващи към зелени сектори на икономиката; по подобен начин, както направи Европейската инвестиционна банка, за да приведе политиките си за отпускане на кредити в съответствие с целите на Европейската Зелена сделка до края на 2020 г.

 • Накратко, ние призоваваме нашите политически лидери да демонстрират единство и визия в тази криза, като поставят на преден план най-голямата зелена инвестиционна програма, която светът някога е виждал. Те трябва да устоят на изкушението да се поддадат на краткосрочни решения и спасяване на неустойчива икономика – която е социално несправедлива, замърсяваща, затопляща нашата планета, изчерпваща природните ресурси и излагаща на риск здравето и благополучието на населението.

  Вместо това, нека използваме този момент, за да изградим нещо ново и много по-добро: устойчива икономика, която е въглеродно-неутрална, кръгова и справедлива - където хората и природата процъфтяват заедно. По този начин можем да създадем висококачествени зелени работни места, да се справим с изменението на климата, да възстановим природата и да направим нашите икономики и общества по-устойчиви в дългосрочен план.

  Сега е моментът да се обединим, за да поставим Европа здраво на пътя към зелена и справедлива икономика. Заедно можем да постигнем това!


  Препратки:

  1. https://bit.ly/GreenRecovery_EN
  2. https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/safeguarding-europes-livelihoods-mitigating-the-employment-impact-of-covid-19
  3. https://www.rtve.es/noticias/20200328/coronavirus-inquilinos-no-pueden-pagar-alquiler/2010961.shtml
  4. https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/17/coronavirus-profiteers-condemned-as-polluters-gain-bailout-billions , https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/31/bailouts-coronavirus-state-aid
  5. https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/21/preliminary-study-links-air-pollution-to-coronavirus-deaths-in-england
  6. The Marshall Plan, also known as the European Recovery Program, was a program providing economic aid to Western Europe following the devastation of World War II.
  7. https://www.climatechangenews.com/2020/04/09/european-green-deal-must-central-resilient-recovery-covid-19/

  In partnership with:

  Следваща стъпка — споделете каузата

  Благодарим Ви, че се включихте!

  Познавате ли някой, който би бил съпричастен с кампанията? Изпратете им имейл с молба да подпишат петицията!

  Подписвам се като Не сте вие? Кликнете тук